< 118 www.nampo.co.za
NAMPO 2015
Oesdag/Harvest Day
Ploegkompetisiebeloof
weer eens baie opwinding en aksie
Lara de Goede,...
of 1

NAMPO OESDAG 2015 - Ploegkompetisie page18

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NAMPO OESDAG 2015 - Ploegkompetisie page18

  • 1. < 118 www.nampo.co.za NAMPO 2015 Oesdag/Harvest Day Ploegkompetisiebeloof weer eens baie opwinding en aksie Lara de Goede, bemarkings- assistent, Tubestone Die tyd het aangebreek vir Graan SA se NAMPO Oesdag 2015 en een van die hoogtepunte hiervan is die Nasio- nale Ploegkompetisie in die vorm van die Graan SA, BKT en Tubestone Ploegkompetisie. Dit sal die derde opeenvolgende jaar wees wat die ploegkompetisie deel van die NAMPO-program vorm en is nou al ‘n hoogtepunt vir Oesdaggangers. In November verlede jaar het die ploeg- seisoen afgeskop met die eerste kom- petisie wat in Hennenman, Vrystaat, aangebied is. Dié kompetisie het van 14 tot 15 November verloop waarna die tweede kompetisie op Mooirivier, Kwa- Zulu-Natal, by die Weston Kollege ge- hou is. Die seniorfinaliste wat deurdring na NAMPO is sover: Mnre Paul Voster sr en Paul Voster jr – albei van Hennen- man asook mnre Warren Blake en Johan Buys van Mooirivier, KwaZulu- Natal. Toeskouers sal vanjaar weer ‘n paar bekende gesigte by die ploegkom- petisie opmerk: Mnre Warren Blake en Johan Buys sal vir ‘n tweede keer teen mekaar kompeteer en dit sal ook die Vosters se derde jaar in ‘n ry by die ploegkompetisie op NAMPO Park wees. Die Suid-Afrikaanse Ploegorganisa- sie (SAPO) het verlede jaar ‘n junior- kategorie gestig, wat van dag een af ‘n reuse-sukses was. Die jongmense het die kans aangegryp om die kuns van ploeg aan te leer en toon baie potensiaal – ‘n goeie teken vir die toekoms van ploeg. Vanjaar gaan daar sover twee juniorfinaliste deur na NAMPO: Mnre Wikus Adendorff van Hennenman, Vrystaat, en Gus Alberts – ‘n leerder van Weston Kollege op Mooirivier, KwaZulu-Natal. ‘n Derde ploeg- kompetisie word beplan vir April op Magaliesburg en sal nog senior- en junior finaliste vir NAMPO oplewer. Verlede jaar is die ploegkompetisie- finaliste behoorlik getoets deur die klipharde grond van die ploegvelde. Dit het uiterse goeie tegniek en ervaring geverg om te wen. Die manne moes be- hoorlik uithaal en wys, maar het hulself goed van hul taak gekwyt en weer eens bewys “‘n boer maak ‘n plan”. Hierdie jaar het die ploegkompetisie- span voorsorg getref en word die grond in die bekwame hande van Voster sr en sy span gelos. Hulle gaan die grond goed voor die tyd bewerk om te verseker dat alles glad verloop op die dag van die kompetisie. 2014 was ‘n geskiedkun- dige jaar vir SAPO asook Suid-Afrika met hul eerste deelname aan die Wêreld Ploegkampioenskappe in Frankryk. Mnr Willie Ludik het Suid-Afrika ver- teenwoordig en het uitstekend gevaar. Vanjaar het ons twee verteenwoor- digers wat aan die Wêreld Ploegkam- pioenskappe 2015 in Denemarke gaan deelneem. Mnr Robèrt Venema gaan in die omslagploegkategorie meeding en Voster sr, wenner van die Hennenman ploegkompetisie en finalis by NAMPO 2015, in die konvensionele ploeg- kategorie. SAPO het baie tyd spandeer om die beoordelaars op te lei en ondervin- ding te bied, soveel so dat me Susan en mnr Rudi du Toit gevra is om te help beoordeel by die Wêreld Ploegkom- petisie wat verlede jaar plaasgevind het. Die beoordeling by die Oesdag gaan dus op internasionale standaarde wees – en streng. Die deelnemers wis- sel van vaardige veterane tot begin- ners, maar een ding is seker: NAMPO 2015 gaan ‘n tawwe kompetisie wees en besoekers moet dit nie misloop nie! Mnr du Toit is die ploegmeester by vanjaar se NAMPO Ploegkompeti- sie en sal ook dien as die skakel tussen SAPO en die media. Die hoofbeoorde- laar by die senior ploegkategorie is mnr Roy Fuller en die medebeoorde- laars is me Susan du Toit van SAPO, mnr Johan en me Irene Lötter van Tubestone en mnr Kobus van Straaten. Me du Toit sal die hoofbeoordelaar wees vir die junior ploegkategorie. Die ploegkampioenskappe vind plaas by die Noordhek van NAMPO Park en almal word uitgenooi om te kom deel in die opwinding en om dié wonderlike sport in lewende lywe te ervaar. Toe- skouers kan ook SAPO se stalletjie be- soek vir meer inligting oor die sport en hoe om by ploegkompetisies betrokke te raak. Tubestone is die hoofborg van die ploegkompetisie en sal ook hul uit- stekende landboubandereeks, BKT, en passasiersbandereeks, Nankang, by die Oesdag uitstal. Die maatskappy bied unieke dienste soos die TLC-program asook die Free Your Way Guarantee. Meer inligting oor hierdie dienste is op hul webtuiste beskikbaar. Vir meer inligting oor SAPO, kontak gerus vir Rudi du Toit by 079 517 3966 of rudi@tubestone.co.za of kontak Susan du Toit by 072 560 8331 of susan@tubestone.co.za. Besoek ook hul Facebook-bladsy, South African Ploughing Organisation (SAPO) en webtuiste www.saploughing.co.za.  Tydens NAMPO 2014: Paul Voster sr (die tweede Suid-Afrikaanse verteenwoordiger na die Wêreld Ploegkampioenskappe in Denemarke 2015), Robèrt Venema (wenner van die 2014 Graan SA, BKT en Tubestone Ploegkompetisie en die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger na die Wêreld Ploegkam- pioenskappe in Denemarke 2015), André van Rensburg (derde) en Rudi du Toit (ploegmeester van SAPO).

Related Documents