PORODICA STAMBOLIJA Andreja Stambolija
JULIJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Ona je lenja, spora, </li></ul><ul><li>brbljivica </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul...
MIJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Bu č na, aljkava, bezobrazna, pri č alica, o svetoljubljiva </li></ul><ul><li>VRLINE ...
ANDREJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Ž uri, rasejan, aljkav </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Brz, lep, d ž en...
ALEKSANDAR <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Kasno se vra ć a ku ć i </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Radi, pravi, ...
LARISA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Sve radi u posled nji č as </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Lepa, ne ž n...
of 6

PORODICA STAMBOLIJA

Andreja (11) napravio PowerPoint prezentaciju o nasoj porodici :)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Sports      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PORODICA STAMBOLIJA

  • 1. PORODICA STAMBOLIJA Andreja Stambolija
  • 2. JULIJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Ona je lenja, spora, </li></ul><ul><li>brbljivica </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Ona je lepa, dobra matemati č arka </li></ul>julija
  • 3. MIJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Bu č na, aljkava, bezobrazna, pri č alica, o svetoljubljiva </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Lepa , umiljata, veselica </li></ul>MIJA
  • 4. ANDREJA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Ž uri, rasejan, aljkav </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Brz, lep, d ž entlmen, </li></ul><ul><li>Dobar fudbaler </li></ul>žuri žuri žuri
  • 5. ALEKSANDAR <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Kasno se vra ć a ku ć i </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Radi, pravi, popravlja, </li></ul><ul><li>name š ta, zarađuje pare </li></ul>aleksandar
  • 6. LARISA <ul><li>MANE </li></ul><ul><li>Sve radi u posled nji č as </li></ul><ul><li>VRLINE </li></ul><ul><li>Lepa, ne ž na, dobra, pametna </li></ul>

Related Documents