Pondus
Helsingfors
11 februari 2014
Öppna data
[Riksantikvarieämbetet - Sverige]
Lars Lundqvist
Informationsutveckling
Verksamhetsutvecklare
(fd arkeolog)
@arkland_swe
[presentationen: http://www.slides...
Riksantikvarieämbetet
• Gör så att kulturarvet bevaras, utvecklas och
används.
• Central myndighet - Kulturdepartementet
•...
Informationsavdelningen
• Informationssystem för kulturmiljö
• Infrastruktur för kulturarv
• Licensiering
• Kommunikation
Min presentation
• Vad vill RAÄ med digitalt kulturarv
• Öppna länkade data i praktiken
• K-samsök & Kringla
Sammanhanget
"Designa alltid saker genom att beakta dem i nästa
större kontext - en stol i ett rum, ett rum i ett hus,
ett...
Vad vill RAÄ med data?
• Att den används!
[Först då uppstår nyttan!]
Vad vill RAÄ med data?
• Göra det enkelt för
användarna!
[Enklare att göra nytta!]
Vilka är användarna?
•
•
•
•
Kulturmiljövård
Samhällsplanering
Forskning
Civilsamhället
• Besöksnäringen
• Kreativa kult...
Hur?
•
Bygga infrastruktur för enklare vidareutnyttjande
•
Öppen och fri licensiering (data och metadata)
•
Se till a...
Hur?
•
Inta ta betalt
•
Inte bygga ”portal”
•
Inte hävda särskilda behov
Teknik, kunskap eller viljeinriktning?
Vad är öppna data?
- vem som helst
- får fritt använda, återanvända och distribuera
- motprestation: ange källa eller dela...
Vilka krav på öppna data?
•
•
•
•
Komplett – ofiltrerat, ”råmaterial”
Primär – originalformat, hög kvalitet
Tillgänglig –...
Råmaterial eller få färdiga produkter
Komplett:
Bara barken eller hela trädet?
Kvalitet:
Bara rötskadat virke eller kärnv...
Insikter
•
RAÄ kan inte bygga e-tjänster för alla
•
De bästa (app)-utvecklarna jobbar inte på RAÄ
•
RAÄ kan inte och ...
Öppna länkade data (LOD)
(på den semantiska webben)
• Relaterad information kan länkas samman
• Resurser kan delas (aukto...
[Bild från Peter Krantz presentation CC-BY: http://www.slideshare.net/Digisam/lod-peter-krantz]
Roller: ska alla göra allt?
Är alla bra på allt?
Har alla råd att göra allt?
”INFORMATIONSLAGER”
ROLLER
FOKUS PÅ
Tillä...
Praktik: Vad gör RAÄ kring LOD?
• Infrastruktur - K-samsök (SOCH)
• Öppna (länkade) data = default
• Exempel-applikation ...
Standardlicensiering på RAÄ
METADATA
•Creative Commons Zero (CC0)
DATA
•Public Domain mark
•Creative Commons Attribution ...
SOCH (K-samsök)
•Kulturmiljö
•Museisamlingar
•Arkivdata (foto)
•40 institutioner
[ksamsok.se]
SOCH (K-samsök)
• 5,4 miljoner objekt (arkiv, ark-rapporter, kulturmiljö, museiföremål)
• 1,5 miljoner koordinater
• 2,0 m...
Museisök
API
Google
Tidsresan/
Time Mash
Kringla.nu
Fornfynd IOS
API
K-SAMSÖK
Libris
Wikipedia, Wikimedia
Wikiped...
Exempel: Kringla.nu
• Söktjänst för länkad data
• Tillåter crowdsourcing – semantiska länkar
• RAÄ:s labbplattform för vis...
160 milj (länkbara) objekt
Libris
8 mio
UGC database
Platsr
2k
Ksamsök/
SOCH
5 mio
Europeana
30 mio
Wikipedia
Wikimed...
Personer (släkt)
Beskrivs av
Google Maps
Street view
Panoramio
Använde
Ägare av
www.platsr.se
Europeana
LOD
Händelser
...
Kulturella näringar Forskning Handläggning
Upplevelser
Applikationsutvecklare
LOD
Sammanhang
Objekt
Berättelsen
K-SAMS...
BOS - Kunskapsstöd
Berättelsen - Subjektiv information
Objektsinformation
Sammanhang - encyklopedisk information
[Modell f...
BOS - Tre typer av information
Sammanhang Encyklopedisk information
Objektsinformation
ABMK- Digitala
samlingar
Berättel...
Framgångsfaktorer
• Samarbete – (ekonomi)
• Verka över domän/institution (användning)
• ”Designa alltid saker genom att be...
Examples: Linked data in Kringla.nu
Building:
Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad
World Heritage:
Medieval city w...
En arkitektur i utveckling
BERÄTTELSER
ENCYKLOPEDI
OBJEKT
Kringla
Kringla
(mobile)
(web/mobile)
API
API
Platsr
API
Wi...
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11
of 36

Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pondusseminarium, Helsingfors 2014-02-11

 • 1. Pondus Helsingfors 11 februari 2014 Öppna data [Riksantikvarieämbetet - Sverige]
 • 2. Lars Lundqvist Informationsutveckling Verksamhetsutvecklare (fd arkeolog) @arkland_swe [presentationen: http://www.slideshare.net/surikat/]
 • 3. Riksantikvarieämbetet • Gör så att kulturarvet bevaras, utvecklas och används. • Central myndighet - Kulturdepartementet • Fornlämningar, historisk bebyggelse, landskap
 • 4. Informationsavdelningen • Informationssystem för kulturmiljö • Infrastruktur för kulturarv • Licensiering • Kommunikation
 • 5. Min presentation • Vad vill RAÄ med digitalt kulturarv • Öppna länkade data i praktiken • K-samsök & Kringla
 • 6. Sammanhanget "Designa alltid saker genom att beakta dem i nästa större kontext - en stol i ett rum, ett rum i ett hus, ett hus i en miljö, en miljö i en stadsplan" Eliel Saarinen [Bild från Peter Krantz presentation CC-BY: http://www.slideshare.net/Digisam/lod-peterkrantz]
 • 7. Vad vill RAÄ med data? • Att den används! [Först då uppstår nyttan!]
 • 8. Vad vill RAÄ med data? • Göra det enkelt för användarna! [Enklare att göra nytta!]
 • 9. Vilka är användarna? • • • • Kulturmiljövård Samhällsplanering Forskning Civilsamhället • Besöksnäringen • Kreativa kulturella näringar
 • 10. Hur? • Bygga infrastruktur för enklare vidareutnyttjande • Öppen och fri licensiering (data och metadata) • Se till att data är länkbar mellan domäner (LOD)
 • 11. Hur? • Inta ta betalt • Inte bygga ”portal” • Inte hävda särskilda behov
 • 12. Teknik, kunskap eller viljeinriktning?
 • 13. Vad är öppna data? - vem som helst - får fritt använda, återanvända och distribuera - motprestation: ange källa eller dela data på samma sätt Open Knowledge Foundation http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_data
 • 14. Vilka krav på öppna data? • • • • Komplett – ofiltrerat, ”råmaterial” Primär – originalformat, hög kvalitet Tillgänglig – för ”alla”, för ”allt” Maskinläsbar - maskinellt bearbetningsbar, samkörningsbar • Fri - inga krav på betalning, inga andra inskränkningar • m.m. ”8 Principles of Open Government Data”
 • 15. Råmaterial eller få färdiga produkter Komplett: Bara barken eller hela trädet? Kvalitet: Bara rötskadat virke eller kärnveden? Tillgängligt och användbart: Bara för vedeldning eller för alla, till vad som helst? Foto: Leif Hägg, CC-BY-NC-SA http://www.flickr.com/photos/leifhagg/12389202645/
 • 16. Insikter • RAÄ kan inte bygga e-tjänster för alla • De bästa (app)-utvecklarna jobbar inte på RAÄ • RAÄ kan inte och bör inte försöka förutse informationsanvändningen
 • 17. Öppna länkade data (LOD) (på den semantiska webben) • Relaterad information kan länkas samman • Resurser kan delas (auktoriteter) • Kraftfullt utforskning möjlig
 • 18. [Bild från Peter Krantz presentation CC-BY: http://www.slideshare.net/Digisam/lod-peter-krantz]
 • 19. Roller: ska alla göra allt? Är alla bra på allt? Har alla råd att göra allt? ”INFORMATIONSLAGER” ROLLER FOKUS PÅ Tillämpningar Löser behov som uppstår i i samhället Interaktionsdesign, koll på utveckling och ny teknik Digital kulturarvsallmänning Aggregerar och samordnar: ”semantifierar”, auktoriteter, API, PR Inför LOD >> Avveckla sig själva Informationsförvaltare Kvalitet, nydigitalisering kulturarvssektorns gemensamma (meta)databas Kulturarvssektorns många olika databaser
 • 20. Praktik: Vad gör RAÄ kring LOD? • Infrastruktur - K-samsök (SOCH) • Öppna (länkade) data = default • Exempel-applikation – Kringla.nu
 • 21. Standardlicensiering på RAÄ METADATA •Creative Commons Zero (CC0) DATA •Public Domain mark •Creative Commons Attribution (CC-BY)
 • 22. SOCH (K-samsök) •Kulturmiljö •Museisamlingar •Arkivdata (foto) •40 institutioner [ksamsok.se]
 • 23. SOCH (K-samsök) • 5,4 miljoner objekt (arkiv, ark-rapporter, kulturmiljö, museiföremål) • 1,5 miljoner koordinater • 2,0 miljoner med bild
 • 24. Museisök API Google Tidsresan/ Time Mash Kringla.nu Fornfynd IOS API K-SAMSÖK Libris Wikipedia, Wikimedia Wikipedia (RAÄ) Kulturmiljö RAÄ LänsLänsLänsmuseum Länsmuseum museum Museum museum (civilsamhället) (civilsamhället) LänsLänsLänsmuseum Länsmuseum Hembygdsmuseum museum föreningar
 • 25. Exempel: Kringla.nu • Söktjänst för länkad data • Tillåter crowdsourcing – semantiska länkar • RAÄ:s labbplattform för visa LOD-nytta
 • 26. 160 milj (länkbara) objekt Libris 8 mio UGC database Platsr 2k Ksamsök/ SOCH 5 mio Europeana 30 mio Wikipedia Wikimedia Commons 120 mio
 • 27. Personer (släkt) Beskrivs av Google Maps Street view Panoramio Använde Ägare av www.platsr.se Europeana LOD Händelser Beskrivs av Wikimedia Commons Wikipedia SOCH LOD Wikipmedia Commons Libris LOD SOCH LOD SOCH/Livrustkammaren
 • 28. Kulturella näringar Forskning Handläggning Upplevelser Applikationsutvecklare LOD Sammanhang Objekt Berättelsen K-SAMSÖK K-SAMSÖK Wikipedia v ki o Ar li b m Bi eu us M
 • 29. BOS - Kunskapsstöd Berättelsen - Subjektiv information Objektsinformation Sammanhang - encyklopedisk information [Modell för att länka samman olika kunskapsresurser på webben]
 • 30. BOS - Tre typer av information Sammanhang Encyklopedisk information Objektsinformation ABMK- Digitala samlingar Berättelsen - Subjektiv information
 • 31. Framgångsfaktorer • Samarbete – (ekonomi) • Verka över domän/institution (användning) • ”Designa alltid saker genom att beakta dem i nästa större kontext” (skala)
 • 32. Examples: Linked data in Kringla.nu Building: Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad World Heritage: Medieval city wall of Visby, Gotland Archaeology: Slöingeboplatsen, Falkenberg Person: Gustavus Adolphus of Sweden [National Heritage Board Kringla.nu K-samsök/SOCH]
 • 33. En arkitektur i utveckling BERÄTTELSER ENCYKLOPEDI OBJEKT Kringla Kringla (mobile) (web/mobile) API API Platsr API Wikipedia API API User Generated Content Museums ”authorities” SOCH (RDF) Heritage db Buildings DATA STORAGE