“Baltijas jūras ūdens kvalitāte”
Ingus Purgalis
Baltijas jūra
Baltijas jūras ūdens kvalitāte
Ekosistēma
Draudi Baltijas jūrai
Kas tiek darīts, lai situāciju mainītu
...
• Baltijas jūras krastā atrodas
9 valstis;
• ~ 85 milj. iedzīvotāji
drenāžas baseinā;
• ~ 15 milj. 10 km buferzonā;
•...
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
Arī resursus
nākas dalīt
“Pašreiz nevienā no atklātajam Baltijas jūras daļām nav
pieņemams vides stāvoklis”
Smago metālu koncentrācija Baltijas jūrā ir
~20 reizes augstāka nekā
Atlantijas okeāna ziemeļu daļā!
Cilvēka veselībai ...
No 1990. līdz 2006. gadam piesārņojuma apjomi no
punktveida avotiem jūrā ievērojami samazināti,
piemēram, P par 45% un N...
EKOSISTĒMA
SKATIES PLAŠĀK!
SKATIES VĒL PLAŠĀK!
LAIPNI LŪGTI KOPBILDĒ!
Draudi Baltijas jūrai
• Eitrofikācija
• Nav integrētas pārvaldības
• Pārmērīgā un slikti pārvaldītā nozveja
• Naftas u...
PIESĀRŅOJUMS
RODAS NO DARBĪBĀM
UZ SAUSZEMES!
BJ Ekosistēmas kapacitāte Ekosistēmas pārvaldības iz auinc irneāsjuurmsii
Baltijas jūras reģiona valstis sadarbojas, lai ...
Ekonomika vai Vide?
Vai Baltijas jūras ekosistēma un ekonomika var pastāvēt
viena bez otras?
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
Vārdiem neseko darbi!
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
Baltijas jūras
liktenis ir jūsu
rokās!
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
Cik daudz laika Jūs
pavadāt ārā?
Piedzīvojumi dabā, pastaigas
parkā, atpūta pie j...
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
Cik daudz laika Jūs
pavadāt ārā?
Parēķinām?
1 diena / nedēļa / mēnesis / gads / x...
Pieņemsim:
2:30 h vienā
dienā
Tas būtu:
• 16.1 h nedēļā
• 64.4 mēnesī
• 772.8 gadā
Jeb:
No ~ 8748 gada
stundām jū...
Kas ir pamatā Jūsu izvēlēm?
http://www.businessinsider.com
http://www.helcom.fi Eitrofikācija
http://www.youtube.com/watch?v=L7au3odTIZg#t=20
TOP
Interaktīvs rīks
«Kā es varu
apturēt
eitrofikāciju?»
- Īpašs kalkulators, kas spēs
izmērīt katra individuālo iet...
Kuģniecība
Kuģniecība rada ievērojamu
daļu piesārņojuma, kas vēlāk
jūrā izsēžas no atmosfēras.
Nākotnē šīs slodzes vie...
BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
http://www.youtube.com/watch?v=3CBgs5O1WPc#t=12
Pārvietošanās pa un gar ūdeņiem
Atpūta piekrastē
Pasaules Dabas Fonds aicina
dzīvot saskaņā ar dabu un
domāt plašāk!
Seko: Facebook.com/PasaulesDabasFonds
Twitter: PDF...
Un rīkoties!
Sāc ar sevi un atceries, ka katra mūsu atbildīgā izvēle ir rīcība!
Domā par savu uzturu (Zini ko ēd!)
Arvi...
Paldies!
Ingus Purgalis | Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājs
|Pasaules Dabas Fonds |Elizabetes iela 8-4, Rī...
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
of 37

Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds

„Baltijas jūras projekta” konference (2014. gada 21. novembris, Rīga) Lekcija „Baltijas jūras ūdens kvalitāte”. Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Baltijas jūras ūdens kvalitāte - Ingus Purgalis, Pasaules Dabas Fonds

 • 1. “Baltijas jūras ūdens kvalitāte” Ingus Purgalis
 • 2. Baltijas jūra Baltijas jūras ūdens kvalitāte Ekosistēma Draudi Baltijas jūrai Kas tiek darīts, lai situāciju mainītu Sabiedrība un katrs no mums Ceļā uz pārmaiņām
 • 3. • Baltijas jūras krastā atrodas 9 valstis; • ~ 85 milj. iedzīvotāji drenāžas baseinā; • ~ 15 milj. 10 km buferzonā; • ~ 29 milj. 50 km buferzonā; • Jūras platība ~ 404 354 km2; • Vidējais dziļums ~ 53m; • Sāļums 6 līdz 8 ‰ centrālajos rajonos (Okeānā - 35‰) Baltijas jūra
 • 4. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi
 • 5. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi Arī resursus nākas dalīt
 • 6. “Pašreiz nevienā no atklātajam Baltijas jūras daļām nav pieņemams vides stāvoklis”
 • 7. Smago metālu koncentrācija Baltijas jūrā ir ~20 reizes augstāka nekā Atlantijas okeāna ziemeļu daļā! Cilvēka veselībai kaitīgie dioksīni tiek mērīti, izmantojot īpašu mērvienību – TEQ („toksiskais ekvivalents”). 2006. gadā Eiropas Savienība palielināja cilvēka veselībai nekaitīgo limitu zivīs 2 reizes – no 4 uz 8 TEQ/g. Vēl joprojām reizēm Baltijas jūras siļķēs un lašos šī koncentrācija ir augstāka.
 • 8. No 1990. līdz 2006. gadam piesārņojuma apjomi no punktveida avotiem jūrā ievērojami samazināti, piemēram, P par 45% un N par 30%. Jūras iemītnieki visās jūras daļās – bīstamo vielu ietekmē. Īpaši aktuāls ir piesārņojums ar polihlorbifeniliem (PCB), smagajiem metāliem, TBT, dioksīni, DDT / DDE, PAO un alkilfenoliem. TBT - alvas tributīls (organisks alvas savienojums) ir bīstama ķīmiska viela, kas tiek izmantota kuģu korpusu zemūdens konstrukciju un iekārtu krāsošanai, kā arī zvejnieku tīklu aizsardzībai, lai tie neapaugtu ar jūras zālēm un moluskiem. Speciālisti uzskata, ka TBT ir viena no toksiskākajām sintētiskajām vielām, kas nokļūst apkārtējā vidē un kaitīgi iedarbojas uz dzīviem organismiem. Dioksīni – augstās koncentrācijas plēsīgajās zivīs, roņos, cilvēka audos un tiek pamatā uzņemti caur pārtiku (līdz pat 96%). Vīriešiem un vecākām sievietēm ne vairāk kā viena maltīte nedēļā!
 • 9. EKOSISTĒMA
 • 10. SKATIES PLAŠĀK!
 • 11. SKATIES VĒL PLAŠĀK!
 • 12. LAIPNI LŪGTI KOPBILDĒ!
 • 13. Draudi Baltijas jūrai • Eitrofikācija • Nav integrētas pārvaldības • Pārmērīgā un slikti pārvaldītā nozveja • Naftas un naftas produktu piesārņojums • Toksisko vielu noplūdes • NOP Noturīgais organiskais piesārņojums • Kuģu balastūdeņi, negadījumi • Invazīvo sugu ieviešanās • Piesārņojums ar dažādiem atkritumiem • Kuģu transports • Klimata pārmaiņas • Piekrastes apbūve un celtniecība jūrā • Tūrisms un rekreācija
 • 14. PIESĀRŅOJUMS RODAS NO DARBĪBĀM UZ SAUSZEMES!
 • 15. BJ Ekosistēmas kapacitāte Ekosistēmas pārvaldības iz auinc irneāsjuurmsii Baltijas jūras reģiona valstis sadarbojas, lai jūru atveseļotu! ES direktīvas / vienošanās • ES Ūdens struktūrdirektīva - labs ūdens stāvoklis līdz 2015.gadam • Baltijas jūras rīcības plāns - labs ekoloģiskais/vides stāvoklis Baltijas jūrā jau līdz 2021.gadam • ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija - paredzēja apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos līdz 2020.gadam. • ES Jūras stratēģijas pamatdirektīva - visās Eiropas jūrās sasniegts labs ekoloģiskais stāvoklis līdz 2020.gadam. • HELCOM 2013. gada rīkotajā Ministru sanāksmē atskatījās uz VASAB/HELCOM principiem un pilotprojektiem, un pieņēma deklarāciju - reģionāla līmeņa jūras telpiskās plānošanas ceļvedi: „Regional Baltic Maritime Spatial Planning Roadmap 2013-2020”. Deklarācijas mērķis – līdz 2020.gadam valstīs ap Baltijas jūru būs savstarpēji saskaņoti jūras izmantošanas plāni, kas balstīsies uz ekosistēmu pieeju jūras telpiskajā plānošanā.
 • 16. Ekonomika vai Vide? Vai Baltijas jūras ekosistēma un ekonomika var pastāvēt viena bez otras?
 • 17. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi Vārdiem neseko darbi!
 • 18. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi Baltijas jūras liktenis ir jūsu rokās!
 • 19. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi Cik daudz laika Jūs pavadāt ārā? Piedzīvojumi dabā, pastaigas parkā, atpūta pie jūras, velo tūrisms ...
 • 20. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi Cik daudz laika Jūs pavadāt ārā? Parēķinām? 1 diena / nedēļa / mēnesis / gads / x10 Piedzīvojumi dabā, ... pastaigas parkā, atpūta pie jūras, velo tūrisms ...
 • 21. Pieņemsim: 2:30 h vienā dienā Tas būtu: • 16.1 h nedēļā • 64.4 mēnesī • 772.8 gadā Jeb: No ~ 8748 gada stundām jūs ārā esat BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi THE WALL STREET JOURNAL http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323300004578557703281646888 8,8 %
 • 22. Kas ir pamatā Jūsu izvēlēm? http://www.businessinsider.com
 • 23. http://www.helcom.fi Eitrofikācija
 • 24. http://www.youtube.com/watch?v=L7au3odTIZg#t=20
 • 25. TOP Interaktīvs rīks «Kā es varu apturēt eitrofikāciju?» - Īpašs kalkulators, kas spēs izmērīt katra individuālo ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu. - Pieejams skolās no nākamā mācību gada!
 • 26. Kuģniecība Kuģniecība rada ievērojamu daļu piesārņojuma, kas vēlāk jūrā izsēžas no atmosfēras. Nākotnē šīs slodzes vien pieaugs!
 • 27. BJ Ekosistēmas kapacitāte un resursi http://www.youtube.com/watch?v=3CBgs5O1WPc#t=12
 • 28. Pārvietošanās pa un gar ūdeņiem Atpūta piekrastē
 • 29. Pasaules Dabas Fonds aicina dzīvot saskaņā ar dabu un domāt plašāk! Seko: Facebook.com/PasaulesDabasFonds Twitter: PDF_Latvija Piedalies brīvprātīgo kustībā – www.pdf.lv
 • 30. Un rīkoties! Sāc ar sevi un atceries, ka katra mūsu atbildīgā izvēle ir rīcība! Domā par savu uzturu (Zini ko ēd!) Arvien vairāk Izvelies videi draudzīgus produktus un pakalpojumus. Samazini savu enerģijas patēriņu un ekoloģisko pēdu. Nepiesārņo 1. Domā plašāk! Izvērtē vides riskus, kas ietekmē tieši tevi un centies tos novērst Sāc domāt ilgtermiņā Pastāsti vai esi piemērs citiem Vēl plašāk! Seko līdz viet-varu un valstiskiem lēmumiem un paud savu viedokli 2. 3. par iecerēm, kas varētu radīt riskus tev vai videi kopumā. Iesaisties nevalstisko organizāciju darbībā, vai atbalsti tās!
 • 31. Paldies! Ingus Purgalis | Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītājs |Pasaules Dabas Fonds |Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV - 1010 |Mob.: +371 26358477|Office:+371 67505643 | facebook.com/PasaulesDabas Fonds | www.pdf.lv