Arxiu Pes Compressió Resolució Dimensions Mida Canals Bits Propie...
of 1

Pérez Antoñana, Laura

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pérez Antoñana, Laura

  • 1. Arxiu Pes Compressió Resolució Dimensions Mida Canals Bits Propietats bàsiques Inconvenients bàsicsraw 9.948.734 bytes No perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Màxima qualitat Problemes de compatibilitat. No permet: capes, canal alfa.tif 30.268.788 bytes No perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Comprimeix i no perd qualitat. Pesa. Manté capes i canal alfa.tif 40.900.076 bytes CMYKbmp 30.233.144 bytes No perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Qualitat gràfica màxima. Ocupa molt espai. (No Internet). No comprimeix.psd 29.061.924 bytes No perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Comprimeix i no perd qualitat. Natiu de Photoshop.psd 36.464.498 bytes CMYKpng 17.671.027 bytes Perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Manté canals alfa i Perd al comprimir. colors en 24 bits No manté capes.jpg 1.635.540 bytes Perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal Format universal. A més comprimir, menys qualitat. Permet compressió amb força bona No manté capes ni canals alfa.jpg 3.296.432 bytes CMYK qualitat.gif 6.771.353 bytes No perd 240ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 8 bits Pot ser animat. Pocs colors. Admet transparències. No perd al ser comprimit. Manté canals alfa.gif 256 6.771.353 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 8 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 128 5.728.554 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 7 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 64 4.643.651 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 6 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 34 3.463.213 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 5 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 16 2.279.803 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 4 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 8 1.034.248 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 3 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 4 244.144 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm Indexat 2 bits (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).gif 3 73.423 bytes No perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 1 bit (Igual gif) A menys bits, menys profunditat de colors. (perd detall).jpg max. 3.549.038 bytes Perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal (Igual jpg) (Igual jpg)jpg max. 6.350.873 bytes CMYKjpg alta 1.635.540 bytes Perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal (Igual jpg) (Igual jpg)jpg alta 3.296.369 bytes CMYKjpg med. 736.710 bytes Perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal (Igual jpg) (Igual jpg)jpg med. 1.878.027 bytes CMYKjpg baja 426.355 bytes Perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal (Igual jpg) (Igual jpg)jpg baja 1.334.295 bytes CMYKpng 30.240.745 bytes Perd 72ppp 3888x 2592 41,15x 27,43cm RGB 8 bits per canal (Igual png) (Igual png)comprimido Pérez Antoñana, Laura

Related Documents