DEBIUT NA NEWCONNECT
16 KWIETNIA 2010
Przedmiot działalności
Usługi
Szkolenia
H...
Szkolenia
Organizacja i prowadzenie szkoleń stanowi główny przedmiot działalności Spółki. Polityka spółki w
tym zak...
Doradztwo Personalne
Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z aktualnymi nowościami
pr...
Outdoor
Oferta integracyjna Lauren Peso Polska S.A.
Wspólne Imprezy
...
Historia Spółki
Otwarcie oddziału franczyzowego w Tychach, umowa na otwarcie oddziału franczyzowego w 2010, ...
Wybrane dane finansowe
Struktura sprzedaży
...
Wybrane dane finansowe i prognozy
Przychody netto
...
Klienci
W 2009 roku przeszkoliliśmy ponad 1600 osób z około 600 firm. Od 2006 roku
zaufaniem obdar...
Strategia rozwoju
Rozbudowa działu sprzedaży
szkoleo w biurz...
Prezentacja na NewConnect
of 11

Prezentacja na NewConnect

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na NewConnect

  • 1. DEBIUT NA NEWCONNECT 16 KWIETNIA 2010
  • 2. Przedmiot działalności Usługi Szkolenia Human biznesowe Resources Outdoor
  • 3. Szkolenia Organizacja i prowadzenie szkoleń stanowi główny przedmiot działalności Spółki. Polityka spółki w tym zakresie obejmuje jak najlepsze dostosowanie oferowanych rozwiązań do sytuacji klienta. Zakres szkoleń Sprzedaż Zarządzanie Umiejętności Zarządzanie i obsługa produkcją osobiste klienta Marketing i Komunikacja Prawo Szkolenia IT HR
  • 4. Doradztwo Personalne Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z aktualnymi nowościami praktyk w usługach dotyczących Zasobów Ludzkich (ZL). Usługi HR Rekrutacja Oceny Opisy i selekcja Outplacement Benchmarking pracownicze stanowisk pracowników Badanie Badanie satysfakcji i satysfakcji zaangażowania Klientów i pracowników Konsumentów
  • 5. Outdoor Oferta integracyjna Lauren Peso Polska S.A. Wspólne Imprezy Eskapady wyjazdy tematyczne Rozwój Wspomaga Tworzy umiejętności Definiuje role Motywuje budowę relacje i komunikacji zespołowe pracowników zespołu międzyludzkie w zespole Sukces jest wypadkową integracji zespołu.
  • 6. Historia Spółki Otwarcie oddziału franczyzowego w Tychach, umowa na otwarcie oddziału franczyzowego w 2010, styczeń – Łodzi – styczeń 2010, otwrcie oddziału franczyzowego w Lublinie – marzec 2010 przekształcenie w Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie organizacji i Spółkę Akcyjną prowadzenia szkoleń, imprez integracyjnych oraz realizacji usług doradztwa personalnego - grudzień 2009 2009, sierpień - Otwarcie oddziału franczyzowego we Wrocławiu 2008 - prawie pięciokrotny wzrost zatrudnienia, modernizacja sprzętu komputerowego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań teleinformatycznych 2008, czerwiec – złożenie pierwszego wniosku o udział w programie EFS 2007, maj - wprowadzenie systemu zarządzania relacjami z klientami CRM 2007, marzec - rozpoczęcie działalności operacyjnej Spółki 2006, listopad – powstanie Spółki Lauren Peso Polska Sp. z o.o.
  • 7. Wybrane dane finansowe Struktura sprzedaży 6% 93% 1% Usługi szkoleniowe Doradztwo personalne Pozostałe 2007 2008 2009 Przychody netto ze sprzedaży 785 270 zł 1 218 350 zł 1 604 220 zł EBITDA -26 690 zł 33 730 zł 304 360 zł Amortyzacja 0 zł 367 zł 44 490 zł Zysk z działalności operacyjnej -26 690 zł 30 070 zł 259 870zł Zysk (strata) netto -28 550 zł 17 520 zł 214 380 zł Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000 zł 275 000 zł 510 000 zł Kapitał (fundusz) własny 21 530 zł 264 050 zł 713 430 zł Suma bilansowa 145 580 zł 715 230 zł 1 613 620 zł
  • 8. Wybrane dane finansowe i prognozy Przychody netto 4 400 000 zł 5 000 000 zł 3 800 000 zł 4 000 000 zł 2 650 000 zł 3 000 000 zł 1 604 220 zł 2 000 000 zł 1 218 350 zł 785 270 zł 1 000 000 zł 0 zł 2007 2008 2009 2010P 2011P 2012P Zysk netto 980 000 zł 1 000 000 zł 740 000 zł 460 000 zł 500 000 zł 214 380 zł 17 520 zł 0 zł -28 750 zł 2007 2008 2009 2010P 2011P 2012P -500 000 zł
  • 9. Klienci W 2009 roku przeszkoliliśmy ponad 1600 osób z około 600 firm. Od 2006 roku zaufaniem obdarzyli nas m.in. •Husqvarna •Alstom Konstal •Royal Canin •Pepsi General Bottlers Poland •Alima Gerber •PKP Cargo •Nordea •Pekao LEASING •LG Electronics •Nobiles •Multibank •Zelmer •PZU S.A. •TVP Katowice
  • 10. Strategia rozwoju Rozbudowa działu sprzedaży szkoleo w biurze handlowym w Chorzowie Realizacja działao marketingowo-promocyjnych Otwarcie oddziału własnego zorientowanych na w Warszawie zwiększenie rozpoznawalności marki Lauren Peso Budowa sieci oddziałów Otwarcie biura handlowego w franczyzowych w dużych Republice Czeskiej, ośrodkach miejskich

Related Documents