...
494  LAURENȚIU RADU   simplă; adult, orientat E‐V...
  NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  495 ...
496  LAURENȚIU RADU      ...
  NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  497 ...
498  LAURENȚIU RADU                                             Pl. III     
  NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  499 ...
500  LAURENȚIU RADU      ...
  NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  501      Pl. VI 
502  LAURENȚIU RADU    1  2  3 ...
of 10

Pontica 40-pag-493-502

NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ, Pontica, 40, p. 493-502
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pontica 40-pag-493-502

  • 1.                 NOI  DESCOPERIRI  DIN  NECROPOLA  CALLATIANĂ                                                                                                                  Laurențiu RADU     În  toamna  anului  2005  s‐au  efectuat  în  oraşul  Mangalia  mai  multe  lucrări pentru  modernizarea  sistemului  de  termoficare.  Una  dintre  aceste  săpături, realizată  fără  supraveghere  arheologică,  a  dus  la  descoperirea  unor  morminte aparținând  necropolei  antice   din zona  de  nord  a oraşului 1, afectate din păcate de intervențiile mecanice.    Cercetările  arheologice  efectuate  în  această  zonă  a  oraşului  au  evidențiat   existența unei necropole care a funcționat în epoca  elenistică, romană  şi romano‐bizantină 2.  Investigația  arheologică  de  salvare  a  cuprins  zona  străzii  Nicolae Iorga,  între  capătul  acesteia  dinspre  strada  Rozelor  şi  intersecția  cu  strada  Pictor Tonitza,  pe  o  lungime  de  circa  54  m  (Pl.  I).  S‐au  descoperit  8  morminte,  afectate, cu o singură excepție, de lucrările mecanice (Pl.II):    M 1 – c. 5, – 1,30 m (Pl. III, IV/M 1); mormânt de înhumație în groapă simplă, adult, orientat  E‐V cu craniul la est, aşezat pe spate; afectat de lucrările mecanice. Inventar:  strigiliu fragmentar din fier aflat în zona brațului drept.   M  2  ‐  c.  11‐12,    –  1,30  m  (Pl.  III,  IV/M  2);    mormânt  de  înhumație  în  groapă simplă, adult, orientat  E‐V  cu craniul la  est, cu o uşoară deviere spre sud,  aşezat pe spate, brațele pe lângă corp şi picioarele întinse;  afectat de lucrările mecanice. Inventar:    monedă  histriană  din  argint  (Pl.  VI/6),  pe  avers  cele  două  capete afrontate, pe revers vulturul pe delfin;  datată în sec. IV a.Chr 3.  M  3  ‐  c.  2,  ‐  0,5  m  (  Pl.  IV/M  3);  în  profilul  de  nord  al  secțiunii  a  apărut  o parte  dintr‐o  amforă,  răsturnată  la  45°  (nu  s‐a  reuşit  identificarea  acesteia).  În lateral  şi  puțin  în  spatele  vasului  s‐a  descoperit    un  craniu  uman  şi  alte  câteva fragmente osteologice, probabil o reînhumare modernă sau contemporană a unui mormânt antic.   M  4  –  c.  17‐18,  ‐  1,25  m  (  Pl.  III,  IV/M  4  );  mormânt  de  înhumație  în  groapă  1   Despre  necropola  callatiană  vezi  PREDA  1980;  IONESCU  et  alii  2002‐2003; UNGUREANU, RADU 2006.   2   PREDA  1961,  p.  275‐303;  PREDA,  POPESCU,  DIACONU  1962,  p.  439‐455;  PREDA 1966,  p.  137‐146;  PREDA,  CHELUȚĂ‐GEORGESCU  1975,  p.  55‐75;  BÎRLĂDEANU‐ZAVATIN 1977, p. 127‐152.  3  Mulțumim pentru identificare colegului G. Talmațchi, MINA Constanța.
  • 2. 494  LAURENȚIU RADU   simplă; adult, orientat E‐V cu craniul la vest, cu o uşoară deviere spre sud;  aşezat pe spate, brațele pe lângă corp şi picioarele întinse;  afectat de lucrările mecanice. Inventar:  două  statuete  mici  de  lut  ars,  identice,  cu  înălțimea  de  0,10  m, reprezentând  bustul  unui  personaj  feminin,  într‐o  atitudine  rigidă,    purtând  un chiton decoltat, cu talia ridicată.  Una dintre piese a fost găsită  întreagă (Pl. VI/3), iar  cealaltă  fragmentară    (dar  întregibilă,  Pl.  VI/4).  În  mormânt,  o  statuetă  era aşezată  în dreptul umărului stâng, iar cealaltă pe antebrațul drept.  La mâna stângă a scheletului s‐a identificat un inel din fier, din care s‐a păstrat doar chatonul. Cele două  statuete  sunt  identice  cu  o  altă  piesă  descoperită  tot  la  Mangalia,  într‐un mormânt datat în secolul IV a. Chr. 4 şi cu o piesă din catalogul V. Canarache  5.  M 5 – c. 21, – 1,30 m (Pl. III, V/M 5); mormânt de înhumație protejat de țigle aşezate  în  două  ape,  distruse  de  utilajul  mecanic;  conținea  scheletul  unui  adult, orientat  N‐ S,  cu craniul la sud cu fața spre est; brațele pe lângă corp şi picioarele întinse. Fără inventar.   M 6 ‐ c. 25, – 0,70 m (Pl. III, V/M 6);  mormânt de înhumație în cistă realizată din  blochete  mici  de  calcar,  afectată  de  utilajul  mecanic;  surprins  doar  în  zona profilului  sudic.  Orientarea  cistei  este    SE  –  NV.  S‐au  observat  doar  câteva    mici fragmente  osteologice.  Ca  inventar,  s‐a  recuperat  un  bol  ceramic  (Pl.  VI/5,  VII/2) cu  picior  inelar,  buza  uşor  răsfrântă  spre  interior;  diametrul  gurii  –  0,08  m, înălțime  –  0,025  m,  diametrul    fundului  ‐  0,04  m;  piesa,  de  epocă  elenistică,  o datăm în secolul II a. Chr. 6; câteva fragmente recuperate ale unui obiect din bronz, aparțin  probabil  unei  fibule.  Tot  un    mormânt  în  cistă    din  bolovani  a  fost descoperit  la Neptun şi datat aproximativ  în aceeaşi perioadă 7.  M 7 – c. 18, ‐ 1,10 m ( Pl. III, V/M 7); mormânt de înhumație cu firidă laterală blocată  cu  un  zid  din  blochete  de  calcar.  Orientare  E‐V  cu  o  uşoară  deviere  spre sud.  Scheletul,  foarte  slab  conservat,  era  orientat  cu  craniul  spre  est.  Inventar: cană din sticlă cu corp globular, gât cilindric scurt, cu toartă masivă cu  denticuli,  înălțime  0,130  m  (Pl.  VI/1,  VII/1).  Piese  asemănătoare  aflăm  la  Histria,  în inventarul unui  mormânt din prima jumătate a sec. I p.Chr. 8 şi la Mangalia‐nord (ultimul  exemplar  este  datat  „în  principal  în  sec.  I  p.  Chr.,  mai  puțin  în  sec. II p. Chr.” 9). Din inventarul mormântului mai fac parte un unguentarium din sticlă, cu înălțimea  de  0,06  m  (Pl.  VI/2,  VII/3);  aflăm  analogii  la  Tomis  (deşi  exemplarul nostru are aspect puțin mai zvelt), datat tot în sec. I p. Chr. 10; un pahar fragmentar din  sticlă 11;  un  inel  din  bronz  cu  gemă  şi  un  alt  inel  din  fier,  tot  cu  gemă,  slab conservat,  aflat  în  curs  de  restaurare;  cuie  din  fier  de  la  sicriu.  Morminte  de acelaşi tip au mai fost descoperite în necropola callatiană, într‐o cercetare din anul 2005,  în  zona fostei unități militare de pe str. Oituz 12.    CHELUȚĂ‐GEORGESCU 1974, p. 185, pl. 8.  4  CANARACHE 1969, p.124, fig. 172 şi tiparul de la p.  48‐49.  5 6   BUCOVALĂ  1969,  p.  303,  fig.  6  cu  comentarii  asupra  evoluției  acestei  forme; BUCOVALĂ 1967,  p. 62, fig. 39, p. 65, fig. 41.   7  ICONOMU 1968,  p. 254.  8  ALEXANDRESCU 1966, p. 220 şi pl. 81; ISINGS 1957, p. 69, form 52.  9  BUCOVALĂ 1968, p. 24,  tipul I, fig. 1; ICONOMU 1968, p. 256, fig. 30.    10  BUCOVALĂ 1968, p. 84, nr. 136.  11  Piesa este în curs de restaurare.  12 Comunicare prezentată de M. Ungureanu şi L. Radu la Sesiunea Pontica, Constanța,  din anul 2005; CCA 2006, p. 215, punct Cartier Dobrogea II, lot 6‐8.
  • 3.   NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  495      M 8 – c. 24,  ‐ 1 m; în profilul de sud al secțiunii s‐a observat un craniu, restul scheletului fiind distrus de lucrările mecanice. Nu am putut determina orientarea mormântului şi nici încadrarea cronologică a acestuia.   Din  punct  de  vedere  cronologic,  cele  8  morminte  recent  descoperite  se încadrează astfel:   ‐  patru  sunt  de  epocă  elenistică:  M  1,  M  2,  M  3  şi    M  4;  ele  au  ca  elemente comune  tipul  de  mormânt  în  groapă  simplă  şi    orientarea  E‐V  a  scheletului,    cu capul  la  est  (excepție  M  4  orientat  E‐V,  dar  cu  capul  la  vest  şi  M  3);    pe  baza inventarului funerar putem aprecia datarea lor în  secolul IV a. Chr;    ‐  M  6,  aparține  unei  categorii  mai  rar  întâlnite  la Callatis; îl încadrăm, după inventarul descoperit, în sec. II a. Chr.;    ‐  două  morminte  sunt  de    epocă  romană  timpurie:  M  5  şi  M  7  (ultimul  îl datăm după inventarul funerar în secolul  I p. Chr.).   Datele  prezentate  contribuie  la  o  mai  bună  cunoaştere  a  necropolei  aflate  la nord de zidurile cetății callatiene şi confirmă utilizarea acesteia  o lungă  perioadă de timp, din secolul IV a. Chr. până în secolul I p. Chr.     BIBLIOGRAFIE   ALEXANDRESCU  1966  ‐  P.  Alexandrescu,  Necropola  tumulară,  în  Histria,    II, Bucureşti, 1966 (coord. Em. Condurachi).  BÎRLĂDEANU‐ZAVATIN  1977  ‐  E.  Bîrlădeanu‐Zavatin,  În  legătură  cu  o  necropolă  de epocă romană timpurie la Callatis, Pontica 10 (1977), p. 127‐152.  BUCOVALĂ 1967 ‐ M. Bucovală, Necropole elenistice la Tomis, Constanța, 1967.  BUCOVALĂ 1968 ‐ M. Bucovală, Vase antice de sticlă la Tomis, Constanța, 1968.  BUCOVALĂ  1969  ‐  M.  Bucovală,  Tradiții  elenistice  în  materialele  funerare  de  epocă romană timpurie la Tomis, Pontice 2 (1969), p. 297‐332.  CANARACHE  1969  ‐  V.  Canarache,  Măşti  şi  figurine  Tanagra  din  atelierele  de  la Callatis‐Mangalia, Constanța, 1969.  CHELUȚĂ‐GEORGESCU  1974  ‐  N.  Cheluță‐Georgescu,  Morminte  elenistice  şi  romane descoperite în zona de nord şi nord‐vest a necropolei callatiene, Pontica 7(1974),  p. 169‐189.  ICONOMU  1968  ‐    C.  Iconomu,  Cercetări  arheologice  la  Mangalia  şi  la  Neptun,  Pontice 1(1968), p 235 ‐268.  IONESCU et alii 2002‐2003 ‐ M. Ionescu, N. Alexandru, R. Constantin,  Noi cercetări în necropola paleocreştină callatiană, Pontica 35 –36(2002‐2003), p. 225 277.      ISINGS 1957 ‐ C. Isings, Roman Glass from Dated Finds, Groningen, Djakarta, 1957.  PREDA  1961  ‐  C.  Preda,  Archaeological  discoveries  in  the  greek  cemetery  of  Callatis       (IVth – IIIrd centuries before our era), Dacia NS 5 (1961), p. 275‐303.  PREDA,  POPESCU,  DIACONU  1962  ‐  C.  Preda,  Em.  Popescu,  P.  Diaconu,  Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), Materiale 8 (1962), p. 439‐455.   PREDA  1966  ‐  C.  Preda,  Câteva  morminte  din  epoca  elenistică  descoperite  la  Callatis, SCIV 17 (1966), 1, p. 137‐146.   PREDA,  CHELUȚĂ‐GEORGESCU  1975  ‐  C.  Preda,  N.  Cheluță‐Georgescu,  Săpăturile de  salvare  de  la  Mangalia  din  1972‐  necropola  callatiană  din  zona  stadionului,  Pontica  8  (1975),  p. 55‐75.  PREDA 1980 ‐ C. Preda, Callatis. Necropola romano‐bizantină, Bucureşti, 1980.       UNGUREANU  2006  ‐  M.  Ungureanu,  L.  Radu,  Cercetări  arheologice  în  necropola romano‐bizantină de la Callatis, Pontica 39 (2006), p. 259‐ 278.
  • 4. 496  LAURENȚIU RADU      NEW  DISCOVERIES  IN  THE  CALLATIAN  NECROPOLIS    Abstract    The  report  refers  to  the  results  of  a  rescue  excavation  which  took  place  in October  2005  in  Mangalia,  on  N.  Iorga  street.  Eight  funeral  complexes  were indentified and investigated. They belong to different periods: 3 are dated back to  the 4th   century  B. C., 1 to  the 2nd  century B. C. and 2 to the Early Roman Period.   The most important objects found are  two burnt‐clay statuettes representing a woman, dated back to the 4th   century  B. C and a bulbous glass jug dated to  the 1 st  century A. D.                                  Pl. I – Planul oraşului Mangalia cu zona cercetată
  • 5.   NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  497                      Pl. II – Planul săpăturii de pe strada N. Iorga
  • 6. 498  LAURENȚIU RADU                                             Pl. III
  • 7.   NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  499                                                                                        M1                                                           M2                                                  M3                                                          M4                             Pl. IV
  • 8. 500  LAURENȚIU RADU                                                                                                  M5                                                                        M6                                                                                                                                                                   M7                                   Pl. V
  • 9.   NOI DESCOPERIRI DIN NECROPOLA CALLATIANĂ  501      Pl. VI
  • 10. 502  LAURENȚIU RADU    1  2  3 Pl. VII