07/18/13 M t chu n chu n kimắ ồ ồ 1
BÀI GIỚI THIỆU SÁCHBÀI GIỚI THIỆU SÁCH
MẮT CHUỒN CHUỒN KIMMẮT CHUỒN CHUỒN KIM
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 2
Gi I THI UỚ Ệ
 Quyển sách này do Trang
Thanh biên soạn
 Được Nhà xuất bản Kim
Đồng xuất b...
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 3
N I DUNGỘ
 M t thộ ế
gi i thiên nhiênớ
trong tr o êmẻ
đ m nh c tíchề ư ổ
s m ra tr cẽ ở ướ...
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 4
N I DUNGỘ
Những cô Bé, cu Tí, chị Bống mơ mộng,
giàu tưởng tượng, chú Ếch xanh thông minh,...
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 5
N I DUNGỘ
Những câu
chuyện sẽ khiến các
em thêm yêu cuộc
sống tươi đẹp giữa
thiên nhiên hi...
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 6
L I K TỜ Ế
Quyển sách này hiện có trong Thư viện cô mời các
em đến để tìm hiểu thêm về nó !...
07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 6
L I K TỜ Ế
Quyển sách này hiện có trong Thư viện cô mời các
em đến để tìm hiểu thêm về nó !...
of 7

Nai tap

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nai tap

  • 1. 07/18/13 M t chu n chu n kimắ ồ ồ 1 BÀI GIỚI THIỆU SÁCHBÀI GIỚI THIỆU SÁCH MẮT CHUỒN CHUỒN KIMMẮT CHUỒN CHUỒN KIM
  • 2. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 2 Gi I THI UỚ Ệ  Quyển sách này do Trang Thanh biên soạn  Được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2011,  Nội dung của quyển sách được thể hiện trong 14 trang.  Hiện có trong Thư viện với số đăng ký cá biệt 1376.
  • 3. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 3 N I DUNGỘ  M t thộ ế gi i thiên nhiênớ trong tr o êmẻ đ m nh c tíchề ư ổ s m ra tr cẽ ở ướ m t b n khi đ cắ ạ ọ “M t chu n chu nắ ồ ồ kim“.
  • 4. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 4 N I DUNGỘ Những cô Bé, cu Tí, chị Bống mơ mộng, giàu tưởng tượng, chú Ếch xanh thông minh, Chuồn Kim bé bỏng, Mèo khoang ranh mãnh, Ỉn con lười nhác… sẻ kể các em nghe câu chuyện thú vị về cuộc sống của họ.
  • 5. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 5 N I DUNGỘ Những câu chuyện sẽ khiến các em thêm yêu cuộc sống tươi đẹp giữa thiên nhiên hiền hòa, trong trẻo và những con vật đáng yêu
  • 6. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 6 L I K TỜ Ế Quyển sách này hiện có trong Thư viện cô mời các em đến để tìm hiểu thêm về nó !!!!
  • 7. 07/18/13 Mắt chuồn chuồn kim 6 L I K TỜ Ế Quyển sách này hiện có trong Thư viện cô mời các em đến để tìm hiểu thêm về nó !!!!

Related Documents