LAMPIRAN A
BIL
1
NamaLatihan
TaklimatKelestarian Linus 2.0
TARIKH
24 April 2013
KursusPenyebaran KSSR guru
PendidikanJa...
LAMPIRAN B
BIL
RingkasanAktiviti/Projek
(Senaraikanaktiviti/projek)
PetunjukPrestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/
Kos)
30%
...
Prestasi lampiran a
of 3

Prestasi lampiran a

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prestasi lampiran a

  • 1. LAMPIRAN A BIL 1 NamaLatihan TaklimatKelestarian Linus 2.0 TARIKH 24 April 2013 KursusPenyebaran KSSR guru PendidikanJasmanitahun 4 secara onsite 2013 KursusPenyebaran KSSR guru SejarahTahun 4 secara onsite 2013 03-06 Julai 2013 TEMPAT Dewan PPD Lama Kuala Selangor SMK PangkalanPermatang 12-15 Jun 2013 SMK PangkalanPermatang Bengkel Jurulatih Modul Program Tenaga Boleh Baharu dan Kecekapan Tenaga. 6 April 2013 SJK (T) LadangBraunston TaklimatPenyebaran PBS KSSR zon Kuala Selangor 20 Mei 2013 Dewan PPD Lama Kuala Selangor Kursus Orientasi Pelaksanaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 4 KSSR 27 Ogos 2013 Dewan PPD Lama Kuala Selangor 7 Kursus Orientasi Pelaksanaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tahun 4 KSSR 2013 Pendidikan Jasmani 02-05 Oktober 2013 Dewan PPD Lama Kuala Selangor 8 Kursus Penyebaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Seni Visual Tahun 4 12- 15 Jun 2013 SM Teknik Kuala Selangor 2 3 4 5 6
  • 2. LAMPIRAN B BIL RingkasanAktiviti/Projek (Senaraikanaktiviti/projek) PetunjukPrestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) 30% 1 SetiausahaSukan 2 Guru PenasihatKelabCegahJenayah 10% 3 Guru PenasihatKelabHoki 10% 4 Penyelaras MMI 10% Guru Mata Pelajaran -Bahasa Malaysia -PendidikanJasmanidanKesihatan -KemahiranHidup 20% 5 10% 6 Ketua Panitia Pendidikan Jasmani 7 Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan 10%

Related Documents