NACKA SKOLPORTAL för föräldrar<br />
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Ta del av ditt barns skolarbeten och info från skolan<br />Välkommen Lars Svensso...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Skolans namn<br />Kontaktinformation<br />Rektor: Anna Andersson 08-7189 999<br /...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Visningsmapp<br />I visningsmappen hittar du arbeten som visar ditt <br />barns u...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Klassrum<br />När du klickar på länken Klassrumkommer du till ditt barns <br />kl...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Skolinfo<br />I Skolinfo kan du ta del av nyheter till dig som föräldrar.<br />Hä...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Klassinfo<br />Klassinfo är en nyhetsfunktion som finns i klassrummet.<br />Samtl...
SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Kalender<br />I Kalender kan du ta del av skolans kalenderhändelser. <br />Här ko...
NACKA SKOLPORTAL för föräldrar Snart är den här… <br />
of 9

Nacka Skolportal Parents

Bildspelet visar Nacka skolportal och föräldrafunktioner.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacka Skolportal Parents

  • 1. NACKA SKOLPORTAL för föräldrar<br />
  • 2. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Ta del av ditt barns skolarbeten och info från skolan<br />Välkommen Lars Svensson<br />Ditt barn<br />Nyheter från skolan<br />Nyheter från klassen<br />
  • 3. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Skolans namn<br />Kontaktinformation<br />Rektor: Anna Andersson 08-7189 999<br />Biträdanderektor: Erik Eriksson 08-718 8888<br />Adress : Tallskogsvägen 10<br />Expedition: Karl Karlsson 08-718 8888<br />Sjukanmälan : 08-718 1234<br />Hitta hit:<br />När du klickar på skolans namn kommer du till skolans<br />huvudsida. <br />Här finns bland annat kontaktuppgifter till skolan och viktiga <br />telefonnummer, t ex sjukanmälan.<br />
  • 4. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Visningsmapp<br />I visningsmappen hittar du arbeten som visar ditt <br />barns utveckling. <br />Genom att klicka på länken Visningsmapp kan du titta på ditt <br />barns arbeten och bekräfta att du har tagit del av dessa.<br />
  • 5. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Klassrum<br />När du klickar på länken Klassrumkommer du till ditt barns <br />klassrum i skolportalen. <br />Här kan du följa klassens arbeten, ta del av klassinfo,<br />läsa klassbloggen och mycket annat .<br />
  • 6. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Skolinfo<br />I Skolinfo kan du ta del av nyheter till dig som föräldrar.<br />Här kommer skolledningen, skolsköterskan, skol-<br />samordnaren och lärare att publicera nyheter till dig.<br />Du kan klicka på varje nyhet för att läsa mera. <br />
  • 7. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Klassinfo<br />Klassinfo är en nyhetsfunktion som finns i klassrummet.<br />Samtliga nyheter i Klassinfo syns på din startsida.<br />Här publicerar klassläraren och fritidspersonal nyheter <br />för klassen.<br />Du kan klicka på varje nyhet för att läsa mera. <br />
  • 8. SkolportalN och föräldrarnas ingång<br />Kalender<br />I Kalender kan du ta del av skolans kalenderhändelser. <br />Här kommer skolledningen, skolsköterskan, skol-<br />samordnaren och lärare att publicera kalenderhändelser <br />Som rör dig.<br />Du kan klicka på varje kalenderhändelse för att läsa mera. <br />
  • 9. NACKA SKOLPORTAL för föräldrar Snart är den här… <br />