Metoda fotodynamiczna w zastosowaniu do
diagnozy i terapii chorób nowotworowych.
Perspektywy i ograniczenia.
Alfreda Padzi...
HISTORY
1900 - first observation of the photodynamic effect by C. RAAB
1924 - enhanced accumulation of endogenic dyes in c...
Photodynamic Therapy - General „Statements"
Photodynamic therapy (PDT) is a new cancer treatment modality, which can be
us...
SENSITIZER
Light
* SENSITIZER
Type l Type 2
SubstrateRADICALS
{Oxy-products} {Oxy-products}
1. Peroxides
2. Epoxides
3. Di...
BIOLOGICAL BASIS FOR PHOTOTHERAPY
Figure 4b Dlagraoimatic repretcmation of a mamma!ran ccii and hę tubccllular componcnis
...
Diagram
Jabłońskiego w
zastosowaniu
do
fotouczulaczy
Widma absorpcji barwników endogennych i wody
Dihematoporfirynowy
eter
SYNTEZA PPIX
IN VIVO Z
WYKORZYSTANIEM
ALA
AMINOACID DERIVATIVES OF PROTOPORPHYRIN -
PP(dAA) : NEW CLASS OF DYES FOR PDT
Why these compounds?
• there is a selective ...
Sól Argininowa Protoporfinyny PP (Arg)2
Di-aminokwasowe pochodne Protoporfiryny PP(AA)2(Arg)2
Efficiency of destruction (%) of neoplastic cells sensitized
by selected PP(dAA)2
Arg2
derivatives (light dose of 150
J/cm...
Fot. l - 4.
Hodowla komórek nowotworowych linii HeLa eksponowanych na protoporfirynę PP(Arg)2
w stężeniu l O"3
mola/L
prze...
Fluorcscencja w komórkach
nowotworowych EJ-138 po stosowaniu
PP(Ala)2(Arg)2 w stężeniu 1x10-4
mola/L przez 24 godziny in v...
Absorption in
noncancer tissue
(G5-AS)
Melanoma
Malignum
(G12-KM)
MERKEL Ca.
(GI-RK)
Change of luminescence intensity in tissue with
PP(Ala)2
Arg2
(Xexc=380-390 nm, emission 630-690 nm)
Fluorescence images of
superficial tumors after
injection of PP(Ala)2Arg2
a, b - MERKEL,
c - MELANOMA,
d - CARCINOMA MAMMA...
Raport z badań klinicznych wykonanych w okresie 1996 - 2003
Diagnostyka w rakach krtani
i płuc
Diagnostyka śródoperacyjna,...
Wpływ PDT na układ immunologiczny
Efekt leczniczy uzyskany w wyniku reakcji fotodynamicznej
powstaje w skutek niszczenia k...
• Substancje naczynioaktywne,
• Składniki dopełniacza,
• Kaskada krzepnięcia,
• Białka fazy ostrej,
• oraz proteinazy, per...
Antynowotworowa reakcja komórek zapalnych
• Reakcja immunologiczna na PDT, wywołana
częściowym uszkodzeniem komórek w proc...
Występowanie klonów zaktywowanych
komórek nie jest ograniczone tylko do miejsca
gdzie nastąpiła reakcja PDT ale może
obejm...
Aktywacja różnych podgrup limfocytów
dotyczy również tych zlokalizowanych w innych
tkankach takich jak śledziona, czy gruc...
Najważniejszą zasadą współczesnych metod
stosowanych w leczeniu guzów jest dążenie do
zniszczenia całej populacji komórek ...
1. Szybkość podziału komórek nowotworowych.
2. Zdolność komórek do życia w warunkach braku
kontaktu z innymi komórkami.
3....
W eksperymentach in vitro wykazano
występowanie oddziaływania między komórką
nieuszkodzoną i uszkodzoną wskutek działania ...
Model propagacji uszkodzenia zakłada możliwość
przekazywania uszkodzenia od komórek uszkodzonych
działaniem efektu fotodyn...
RECEPTORY to wyspecjalizowane
białka odbierające informacje ze środowiska
zewnątrzkomórkowego i przekazujące je do
odpowie...
Ligandy
Wiązanie się naturalnych ligandów ma
charakter kowalencyjny, odwracalny.
Niektóre syntetyczne ligandy wiążą się w
...
Pobudzenie - blokowanie
Pobudzenie następuje wówczas, gdy dojdzie
do zmiany konformacyjnej białka
receptorowego w efekcie ...
Pobudzenie - blokowanie
Blokada następuje wówczas, gdy ligand
przyłączając się do receptora nie zmienia
jego konformacji o...
Klasyfikacja receptorów
 Receptory bezpośrednio związane z kanałem
jonowym, jonotropowe.
 Receptory związane z układem e...
Receptor benzodiazepinowy
PBR - Peripherial Benzodiazepine Receptor-wystepuje w
różnych narządach: płuca, wątroba, nerki, ...
PBR
PBR to proteina o c.cz. 18 kD zawierająca 169
aminokwasów, posiada własności hydrofobowe i jest
bogata w tryptofan. Po...
Czynniki wpływające na ekspresję PBR
Catecholaminy regulują gęstość PBR w szyszynce, lecz
nie w mięśniu sercowym
Zarówno h...
Rola PBR w komórkach nowotworowych
Gęstość receptora PBR można modulować poprzez leki
(furosemid zwiększa gęstość PBR).
Na...
PBR w PDT
Białka biorące udział w powstawaniu przepuszczalności
błonowej:
PT(pore) -permeability transition pore, kinaza k...
PBR w PDT
PBR jest wrażliwy na PDT ponieważ transportuje cholesterol
do matrycy mitochondrialnej, gdzie jest zużywany do
s...
Wpływ ligandów PBR na komórki nowotworowe
indukcja apoptozy poprzez otwieranie PT(pore)
zatrzymanie cyklu komórkowego w fa...
Wiązanie PP IX do PBR
1040,00
1060,00
1080,00
1100,00
1120,00
1140,00
1160,00
1180,00
1200,00
1220,00
0 0,00005 0,0001 0,0...
Reasumujac mozna powiedziec, że w swietle
dostepnych badan na dzien dzisiejszy terapia
fotodynamiczna nie dziala tylko mie...
LITERATURA
1 N. L. Oleiniek, R. L. Morris, I. Belichenko „The role of apoptosis in response to photodynamic therapy,
what,...
Prezentacja pdt a graczyk
Prezentacja pdt a graczyk
Prezentacja pdt a graczyk
of 48

Prezentacja pdt a graczyk

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja pdt a graczyk

 • 1. Metoda fotodynamiczna w zastosowaniu do diagnozy i terapii chorób nowotworowych. Perspektywy i ograniczenia. Alfreda Padzik-Graczyk Instytut Optoelektroniki WAT, Pracownia Biochemii Kaliskiego 2 00-908 Warszawa
 • 2. HISTORY 1900 - first observation of the photodynamic effect by C. RAAB 1924 - enhanced accumulation of endogenic dyes in cancer tissue - A. POLICARD 1960 - first application of the HPD dye for diagnostic purposes - R.B. LIPSON 1975 - first observation of cancer tissue inactivation using the HPD dye and light - T.D. DOUGHERTY 1978 - 1980 first clinical application. By the end of 1986 - 3000 patients treated by this method. Evaluated number of treatments (PDT applications) -
 • 3. Photodynamic Therapy - General „Statements" Photodynamic therapy (PDT) is a new cancer treatment modality, which can be used both for diagnostic and therapeutic purposes. PDT selectively destroys cancer cells and tissues by an interaction of absorbed visible light with a photosensitizer retained in tumors. PDT reąuires 3 components: * photosensitizer (dye, e.g. HpD, P II) selectively accumulated in tumor; * molecular oxygen; * yisible light low power density with appropriate wavelength. PDT is a very selective, low invasive method: side-effects arę low and efficiency is high (esp. for early stages). Coutaneous photosensitivity is the only one known side- and late-effect of PDT. The same dyes and light sources (lamps & lasers) can be used for early cancer detection: fluorescence „reddish hue" decorates the neoplastic tissue.
 • 4. SENSITIZER Light * SENSITIZER Type l Type 2 SubstrateRADICALS {Oxy-products} {Oxy-products} 1. Peroxides 2. Epoxides 3. Diols, di-ketones 4. Organosulfide oxides 5. Phenols 1. Peroxides 2. Epoxides 3. Diols, di-ketones 4. Organosulfide oxides 5. Phenols Two types of photooxidation reactions involving the excitation of a sensitizer molecule by light * JAMES B. MITCHELL, JOHN A. COOK AND ANGELO RUSSO 3 O2 1 O2
 • 5. BIOLOGICAL BASIS FOR PHOTOTHERAPY Figure 4b Dlagraoimatic repretcmation of a mamma!ran ccii and hę tubccllular componcnis -*'hich hsvc bccn rcporicd (o bc damagcd by PDT. inscn of mitochondrion was kindly contributcd by Drt R. Hilfand shows thc Iocationof3 mitochondrial cnzymcs(cytochromecoxidasc, succinatc dchydrcg,-nasc( F0 F; syntłmc) ihai havc bccn shown io bc inhibitcd following PDT.
 • 6. Diagram Jabłońskiego w zastosowaniu do fotouczulaczy
 • 7. Widma absorpcji barwników endogennych i wody
 • 8. Dihematoporfirynowy eter
 • 9. SYNTEZA PPIX IN VIVO Z WYKORZYSTANIEM ALA
 • 10. AMINOACID DERIVATIVES OF PROTOPORPHYRIN - PP(dAA) : NEW CLASS OF DYES FOR PDT Why these compounds? • there is a selective mechanism of interaction of different aminoacid residues of PP(dAA) with cellular receptors of various tissues; • aminoacid side-chains mąkę the sensitizer penetration into malignant cells much morę effective; • aminoacid derivatives of protoporphyrine are very efficient photosensitizers both In vitro and In vivo: similarly to the protoporphyrin ring they retain high quantum yield of fluorescence (diagnosis) and reveal high efficiency of singlet oxygen generation (therapy); • aminoacid derivatives of protoporphyrin also contain double arginine side-chains - this mąkę them perfectly water-soluble (they can be stored in a dried form - this has its potential for clinical applications).
 • 11. Sól Argininowa Protoporfinyny PP (Arg)2
 • 12. Di-aminokwasowe pochodne Protoporfiryny PP(AA)2(Arg)2
 • 13. Efficiency of destruction (%) of neoplastic cells sensitized by selected PP(dAA)2 Arg2 derivatives (light dose of 150 J/cm2 , λ= 360-400 nm). PP(Asp)2 Arg2 PP(Met)2 Arg2 PP(Phe)2 Arg2 PP(Ser)2 Arg2 PP(Ala)2 Arg2 HpDArg2 Compound SoTNB2aBT5cMew-132DETAMCFL1M45MTC/c1GRMT/F6 HBT- 39w KBHep-2HelaT-47D --99791009955,1307552845362356 -------9275929510095905 ---9797,198,899,5-50891007989154 95,281,482,59995,698,51006388781007585813 88,280,699,89999,510099,58810089889795752 99,799,899,328,398916083671001008582751 Cell linesNo 1. T-47D -Effusion human 2. Hela - Cervix carcinoma, human 3. Hep-2 - Epidermoid carcinoma larynx, human 4. KB - Epidermoid carcinoma orał, hunian 5. HBT-39w - Breast tumor 6. GRMT/F6 - Mammary tumor from GR mouse 7. M45MT/c1 - Mammary tumor from C3H mouse 8. L1- Sarcoma L1, mouse 9. MCF - Mammary carcinoma female 10. DETA - Colon carcinoma, human 11. Mew-132 - Melanoma, human 12. BT5c - Glioma cells, rats 13. NB2 a - Neuroblastoma, mouse 14. SoT - Bladder carcinoma, human. Celi lines were obtained from : Cancer Center, Warsaw (Poland), Cancer Institute, Wena (Austria), FIBIGER Laboratory (Denmark).
 • 14. Fot. l - 4. Hodowla komórek nowotworowych linii HeLa eksponowanych na protoporfirynę PP(Arg)2 w stężeniu l O"3 mola/L przez okres l min, 15 min, 30 min i 45 min. Fluorescencję przedstawiono w umownym czerwonym kolorze. Powiększenie 600 x.
 • 15. Fluorcscencja w komórkach nowotworowych EJ-138 po stosowaniu PP(Ala)2(Arg)2 w stężeniu 1x10-4 mola/L przez 24 godziny in vitro. Powiększenie 600x. Fluoresccncja w komórkach nowotworowych EJ-138 po stosowaniu PP(Ala)2(Arg)2 w stężeniu 1x10-3 mola/L przez 24 godziny in vitro. Powiększenie 600x.
 • 16. Absorption in noncancer tissue (G5-AS)
 • 17. Melanoma Malignum (G12-KM)
 • 18. MERKEL Ca. (GI-RK)
 • 19. Change of luminescence intensity in tissue with PP(Ala)2 Arg2 (Xexc=380-390 nm, emission 630-690 nm)
 • 20. Fluorescence images of superficial tumors after injection of PP(Ala)2Arg2 a, b - MERKEL, c - MELANOMA, d - CARCINOMA MAMMAE (λexc=390 nm, 2 mW/cm2 , emission band 600-680 nm)
 • 21. Raport z badań klinicznych wykonanych w okresie 1996 - 2003 Diagnostyka w rakach krtani i płuc Diagnostyka śródoperacyjna, leczenie skojarzone z chirurgią, leczenie stanów nieoperacyjnych Mezothelioma, rak drobnokomórkowy, rak wielkokomórkowy, ziarnicze nacieki w śródpiersiu ALA Sensyphiryna przetoczenia dożylne 220 62 Klinika Terakochirurgii Kierownik prof. dr hab. n. med. Stanisław Jabłonka Akademia Medyczna w Lublinie Ca planoepitelialae nosogardła, gardła Choandriosarcoma Ca spinocellulare ALA Sensyphiryna 18 Klinika Otolaryngologii Wydział Stomatologii Akademii Medycznej Kierownik prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa Warszawa Diagnostyka wczesnych zmian oraz stanów przednowotworowych Diagnostyka zmian wieloogniskowych 124 pacjentki -rak szyjki macicy 29 pacjentek -rak sromu ALA 153 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydział Lekarski Akademii Medycznej Kierownik prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów Warszawa Niemelanotyczne choroby nowotworowe skóry i stanów je poprzedzających np. rogowacenie słoneczne, choroba Bowena, rak podstawno komórkowy i kolczystokomórkowy oraz rogowiak kolczystokomórkowy ALA 210 Klinika Dermatologii Kierownik prof. dr hab. Stanisław Zabielski Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa Nowotwory Merkla, czerniaki, nowotwory sutka, nowotwory jajnika, jelita grubego, prącia, przerzutu do skóry PP(Ala): Arg2 Sensyphiryna 50 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Kierownik prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa UwagiRodzaj nowotworuFotouczulaczIlość pacjentówNieoczekiwany koniec formuły W pięciu Klinikach w latach 1996-2003 stosowano metodę fotodynamiczną - 700 razy: 1. do diagnostyki ~370przypadków 2. w 70 przypadkach do diagnostyki śródoperacyjnej skojarzonej z leczeniem 3. do diagnostyki i leczenia -220 przypadkach - leczenie stosowano do niemelanotycznych nowotworów skóry oraz do różnego rodzaju nowotworów z przerzutem do skóry jako leczenie paliatywne, lub jako leczenie ostateczne w skutek niemożności zastosowania innych technik leczenia (nieoperacyjna mezothelioma).
 • 22. Wpływ PDT na układ immunologiczny Efekt leczniczy uzyskany w wyniku reakcji fotodynamicznej powstaje w skutek niszczenia komórek rakowych w procesie stresu oksydacyjnego oraz szeregu reakcji wtórnych, które również prowadzą do śmierci komórki. Do tych wtórnych należą: zniszczenie naczyń krwionośnych w guzie i podścielisku guza oraz reakcja układu immunologicznego pacjenta.
 • 23. • Substancje naczynioaktywne, • Składniki dopełniacza, • Kaskada krzepnięcia, • Białka fazy ostrej, • oraz proteinazy, peroksydazy, substancje chemotaktyczne leukocytów, cytokiny, czynniki wzrostu i inne immunoregulatory. Proces zapalny wywołany reakcją PDT związany jest z uwolnieniem szeregu mediatorów takich jak:
 • 24. Antynowotworowa reakcja komórek zapalnych • Reakcja immunologiczna na PDT, wywołana częściowym uszkodzeniem komórek w procesie naświetlania, • Zmiany wywołane w membranach organelli wewnątrz komórkowych, które powstają w czasie reakcji PDT, z użyciem większości fotosensybilizatorów, są przyczyną szeregu reakcji mogących doprowadzić do śmierci komórki po pewnym czasie po zakończeniu naświetlania.
 • 25. Występowanie klonów zaktywowanych komórek nie jest ograniczone tylko do miejsca gdzie nastąpiła reakcja PDT ale może obejmować również rozsiane przerzutowe ogniska tego samego nowotworu. Tak więc chociaż leczenie za pomocą PDT jest ograniczone do guza, to jego działanie wywołuje efekty ogólnoustrojowe związane z rozwojem reakcji immunologicznej.
 • 26. Aktywacja różnych podgrup limfocytów dotyczy również tych zlokalizowanych w innych tkankach takich jak śledziona, czy gruczoły limfatyczne i działa przez pewien czas po zakończeniu naświetlania. Te zaktywowane przez PDT podgrupy limfocytów posiadają pewien „rodzaj pamięci" PDT. W przeciwieństwie do innych terapii antyrakowych może to wywoływać odporność nawet przeciw mniej immunogennym nowotworom.
 • 27. Najważniejszą zasadą współczesnych metod stosowanych w leczeniu guzów jest dążenie do zniszczenia całej populacji komórek nowotworowych tzw. „ total cell kill”. Żadna jednak ze stosowanych metod nie spełnia tego zadania. Jeśli zniszczymy masę nowotworową nawet w 99,9 % to przy całkowitej masie guza równej 1 g, pozostaje jeszcze około 106 żyjących komórek nowotworowych.
 • 28. 1. Szybkość podziału komórek nowotworowych. 2. Zdolność komórek do życia w warunkach braku kontaktu z innymi komórkami. 3. Odporność na leki. 4. Selekcja klonalna. 5. Nagromadzenie mutacji 6. Oddziaływanie komórek z macierzą międzykomórkową. 7. Oddziaływanie komórka zdrowa - komórka uszkodzona o charakterze uszkodzenia postępującego. Efekt końcowy terapii zależy od wielu czynników takich jak:
 • 29. W eksperymentach in vitro wykazano występowanie oddziaływania między komórką nieuszkodzoną i uszkodzoną wskutek działania np. efektu termicznego lub fotodynamicznego. Jest to tzw. efekt „przygodnego widza" lub „efekt towarzyszący„ (bystander effect).
 • 30. Model propagacji uszkodzenia zakłada możliwość przekazywania uszkodzenia od komórek uszkodzonych działaniem efektu fotodynamicznego do komórek zdrowych, które ulegają uszkodzeniu, a następnie przekazują to uszkodzenie do następnych komórek. W badaniach Dahle i wsp (1997, 2000, 2001) wykazano, że efekt ten nie jest specyficzny i występuje roznie w różnych liniach komórkowych. Wykazano, że dla fotouczulaczy rozpuszczalnych w wodzie „przenoszenie uszkodzenia" związane jest z obecnością fotouczulacza w cytoplazmie i zależne jest od połączeń typu GjIC (Gap junction). GjIC - połączenie międzykomórkowe typu Gj
 • 31. RECEPTORY to wyspecjalizowane białka odbierające informacje ze środowiska zewnątrzkomórkowego i przekazujące je do odpowiednich elementów efektorowych komórki. Naturalne substancje sygnałowe posiadające taką budowę, że mogą się wiązać z receptorem nazywamy LIGANDAMI.
 • 32. Ligandy Wiązanie się naturalnych ligandów ma charakter kowalencyjny, odwracalny. Niektóre syntetyczne ligandy wiążą się w sposób nieodwracalny. W wyniku wiązania się liganda może dojść do pobudzenia lub blokowania receptora.
 • 33. Pobudzenie - blokowanie Pobudzenie następuje wówczas, gdy dojdzie do zmiany konformacyjnej białka receptorowego w efekcie której dojdzie do zmiany procesów metabolicznych komórki, zmiany potencjału błonowego lub ekspresji odpowiednich genów. AGONIŚCI
 • 34. Pobudzenie - blokowanie Blokada następuje wówczas, gdy ligand przyłączając się do receptora nie zmienia jego konformacji oraz uniemożliwia naturalnym substancjom sygnałowym połączenie z receptorem i jego pobudzenie. ANTAGONIŚCI
 • 35. Klasyfikacja receptorów  Receptory bezpośrednio związane z kanałem jonowym, jonotropowe.  Receptory związane z układem efektorowym poprzez białko G, metabotropowe.  Receptory związane z enzymem  Receptory wewnątrzkomórkowe
 • 36. Receptor benzodiazepinowy PBR - Peripherial Benzodiazepine Receptor-wystepuje w różnych narządach: płuca, wątroba, nerki, obwodowy układ nerwowy. Bierze udział w steroidogenezie, immunomodulacji, transporcie porfiryn, biosyntezie hemu, administruje aldosteronem, dexametazonem CBR - Central Benzodiazepine Receptor -występuje w centralnym układzie nerwowym (CNS)
 • 37. PBR PBR to proteina o c.cz. 18 kD zawierająca 169 aminokwasów, posiada własności hydrofobowe i jest bogata w tryptofan. Posiada ładunek dodatni o pI=9,6. PBR klonowany dla różnych gatunków w 80% jest podobny składem do białka ludzkiego. Białko to posiada 5 helis α ułożonych warstwowo tworząc lipidowe biwarstwy. PBR może tworzyć trimeryczny kompleks z 32kD kanałem jonowym (VDAC) oraz z 30 kD nukleotydem adeninowym. PBR oddziałuje również z innymi proteinami jak 10 kD PRAX-1, oraz proteiną o 240 kD, która bierze udział w oddziaływaniu proteina-proteina.
 • 38. Czynniki wpływające na ekspresję PBR Catecholaminy regulują gęstość PBR w szyszynce, lecz nie w mięśniu sercowym Zarówno hypo- jak i hypertyroidyzm wpływa na ekspresję PBR w sercu, nerkach, wątrobie i jądrach Również interleukiny, dopamina, serotonina i norepinerfina są modulatorami PBR i wpływają na jego ekspresję stany neuropatologiczne takie jak stres, padaczka, encefalopatia Wernicka, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, urazy, wpływają na zmianę ekspresji PBR
 • 39. Rola PBR w komórkach nowotworowych Gęstość receptora PBR można modulować poprzez leki (furosemid zwiększa gęstość PBR). Największą gęstość receptorów PBR mają komórki tkanek nowotworowych. Nowotwory jajnika, wątroby, jelita, gruczolakoraki oraz glejaki wykazują wzrost gęstości PBR proporcjonalnie do zaawansowania choroby. W wielu wypadkach ekspresja PBR jest skorelowana ze złośliwością nowotworu i pozwala mówić o możliwości i szybkości proliferacji. Odnosi się to w szczególności do nowotworów sutka, jajnika i wszystkich nowotworów hormonozależnych. PBR bierze udział w proliferacji komórek w postaci kompleksów z ligandami: PK 11195 i Ro5-4864 oraz porfirynami PK 11195-karboksyamidoizocholina
 • 40. PBR w PDT Białka biorące udział w powstawaniu przepuszczalności błonowej: PT(pore) -permeability transition pore, kinaza kreatynowa, transfaktor nukleotydu adeninowego (ANT), cyklofilina D, obwodowy receptor benzodiazepinowy PBR i kanał jonowy napięciowo-zależny (VDAC). PDT uszkadzając heksokinazę może inhibitować fosforylację glukozy, hamując proces glikolizy, uposledzając główny szlak metaboliczny w komórce. Fotosensybilizator musi być związany z heksokinazą, zaś ta musi być związana z PBR w PT(pore)
 • 41. PBR w PDT PBR jest wrażliwy na PDT ponieważ transportuje cholesterol do matrycy mitochondrialnej, gdzie jest zużywany do syntezy steroidów, a pochodne porfirynowe łatwo się z nimi wiążą. Verma wykazał, że komórki zawierające zwiększone stężenie PBR są bardziej wrażliwe na PDT niż komórki zdrowe.
 • 42. Wpływ ligandów PBR na komórki nowotworowe indukcja apoptozy poprzez otwieranie PT(pore) zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1 zwiększają efektywność cytostatyków inhibitują białko Bcl-2, HA 14-1 niektóre ligandy powodują aktywację kaspazy 9 i produkcję ROS, tłumienie aktywności białka Bcl-2 i translokację Bax do mitochondriów uwalnianie z mitochondriów cytochromu C. Przy aktywacji kaspazy 9 nie obserwuje się obniżenia potencjału błony mitochondrialnej
 • 43. Wiązanie PP IX do PBR 1040,00 1060,00 1080,00 1100,00 1120,00 1140,00 1160,00 1180,00 1200,00 1220,00 0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 stężenie Białka [mg/ml] Fluorescencja[j.u.]
 • 44. Reasumujac mozna powiedziec, że w swietle dostepnych badan na dzien dzisiejszy terapia fotodynamiczna nie dziala tylko miejscowo w miejscu stymulacji swietlnej ale ma skomplikowane dzialanie ogólnoustrojowe.
 • 45. LITERATURA 1 N. L. Oleiniek, R. L. Morris, I. Belichenko „The role of apoptosis in response to photodynamic therapy, what, where, why, and how”.; Photochemical and Photobiological Sciences 2002 vol1 nr 1 s 1-21 (rev) 2 Mladen Korbelik, Jinghai Seen, Ivana Cecik „Photodynamic therapy- induced cell surface expression and release of heat shock proteins: Relevance for tumor response.; Cancer Res. 2005 (3) nr 1018-1026 3 Z. Tong, G. Singh, K. Valeric, A. J. Rinbow „Activation of the stress- activated INK and p38 MAP kinases in human cells by Photofrin - mediated photodynamic therapy” J. Photochem. Photobiol. Ser Biol 2003, 71, 77-85 4 S. Herman, J. Klaechman, U. Gafter, B. Sredni, Z. Malik „Photofrin II induces cytokine secretion by mouse spleen cells and human peripheral mononuclear cells” Immunolopharmacology 1996, 31, 195-204 5 A Verma, J. S. Nyc, S. H Smyder „ Porphyrins are endogenous ligands for mitochondrial (peripheral- type)benzodiazepine receptor” Proc. Natl. Acad. Sci. 1987, 88, 2256-60 6 M. Mesenhöller, E. K. Matthews „A key role for the mitochondrial benzodiazepine receptor in cellular photosensitisation with 5-aminolevulinic acid” European Journal of Parmocology 2000, 406, 171-180 7 K,. Frei, H.M. Bonel, H. Frick, H. Walt, R. A. Steiner „Photodynamic detection of diseased axillary sentinel lymph mode after oral application of aminolevulinic acid in patients with breast cancer” Brit. Journ. Of Cancer 2004, 90, 805-809 8 M. Kwitniewski, D. Kunikowska, B. Dera-Tomaszewska, E. Tokarska-Pietrzak, H. Dziaduszko, A. Graczyk, R. Głośnicka „ Influence of diamino acid derivatives of porphyrin IX on mouse immunological system: Preliminary results” J. Photochem. Photobiol. Ser Biol 2005 81 129-135

Related Documents