PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors. ...
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripc...
Ciències Ciències del Mar UA Física Ciències de la Terra i Mediambientals ...
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripc...
Ciències de la Medicina UJI, UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut ...
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripc...
Enginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II Ciències de la Terra i Mediambientals...
Enginyeria i Enginyeria UMH Matemàtiques II DissenyArquitectura Agroalim...
Enginyeria i Enginyeria d’Obres UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura públiques ...
Enginyeria i Enginyeria Elèctrica UJI, UPV, UMH Matemàtiques II QuímicaArquitectura ...
Enginyeria i Enginyeria en UJI, UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura Te...
Enginyeria i Enginyeria UJI, UMH, UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura Mec...
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripc...
Arts i Espanyol: Llengua i UA Història de l’Art GeografiaHumanitats Literatures ...
Arts i Estudis Francesos UA Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí ...
Arts i Filologia Clàssica UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí ...
Arts i Història de l’Art UV Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats ...
Arts i Humanitats i Estudis UJI Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Interculturals ...
Arts i Traducció i UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Mediació Llatí II ...
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripc...
Ciències Administració i UA,UMH,UPV,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Dir...
Ciències Ciències de UA,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i l’Activi...
Ciències Ciències Polítiques i UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Ges...
Ciències Comunicació i UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Relacions Púb...
Ciències Criminologia i UJI Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Segure...
Ciències Economia UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i ...
Ciències Estadística UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Empresarial ...
Ciències Geografia i Medi UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Ambient ...
Ciències Socials Gestió Comercial i UMH Matemàtiques II Anàlisi Musical IIi Jurídique...
Ciències Gestió Turística UPV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i ...
Ciències Mestre Educació UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials IISocials i Infantil ...
Ciències Mestre Educació UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. CC. Socials IISocials i Primària Ge...
Ciències Socials Organització UMH Història de l’Arti Jurídiques d’Esdeveniments, ...
Ciències Periodisme UJI,UMH,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i ...
Ponderacions 2013 C valenciana
Ponderacions 2013 C valenciana
of 36

Ponderacions 2013 C valenciana

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponderacions 2013 C valenciana

 • 1. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT. Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors. (PREINSCRIPCIÓ de 2012 i posteriors)D’acord amb el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre (BOE de 24/11/2008), que regula les noves PAU, la correcció d’errades al ReialDecret (BOE de 28/3/2009) i l’Orde EDU/1434/2008 de 29 de maig (BOE de 4/6/2009), que actualitza els annexos del Reial Decret, i l’Orde EDU1247/2011, de 12 de maig (BOE 17/5/2011), la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària, en la seua reunió deldimecres 18 de maig de 2011, ha acordat: A) Este acord de ponderacions és vàlid per a l’accés a la universitat el curs 2012/2013 i posteriors (Preinscripció de 2012 i posteriors) . B) Respecte a les ponderacions aplicables als estudiants dels cicles formatius, segons l’Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar aquells que estiguen en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents, les ponderacions per a aquests estudiants seran les mateixes que les aplicables als estudiants de batxillerat. C) Respecte a les ponderacions de les assignatures que consten en els annexos del Reial Decret i que no són de segon curs de batxillerat en la nostra comunitat autònoma, als estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes i les hagen cursades en segon curs de batxillerat, se’ls aplicaran ponderacions de 0,1 en totes estes assignatures (Anatomia Aplicada, Arts Escèniques, Cultura Audiovisual, Economia, Història del Món contemporani i Volum) en les branques de coneixement corresponents segons la normativa del BOE. D) Respecte a les titulacions dobles, les seues ponderacions seran les aplicades en cadascuna de les titulacions amb el màxim de ponderació en les assignatures que tinguen ponderacions en ambdues titulacions. Codis d’universitats: UA – Universitat d’Alacant UJI – Universitat Jaume I UMH – Universitat Miguel Hernández d’Elx UPV – Universitat Politècnica de València UV – Universitat de València – Estudi General 1
 • 2. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripció de 2012 i posteriors)Branca de Titulació Universitats Assignatures amb ponderació 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1coneixementCiències Biologia UA,UV Física Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Electrotècnia Química Tecnologia Industrial II BiologiaCiències Bioquímica i UV Física Ciències de la Terra i Mediambientals Ciències Matemàtiques II Electrotècnia Biomèdiques Química Tecnologia Industrial II BiologiaCiències Biotecnologia UMH,UPV,UV Física Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Electrotècnia Química Tecnologia Industrial II BiologiaCiències Ciència i UPV Física Ciències de la Terra i Mediambientals Tecnologia dels Matemàtiques II Electrotècnia Aliments Química Tecnologia Industrial II BiologiaCiències Ciències UMH,UPV,UV Física Electrotècnia ambientals Matemàtiques II Tecnologia Industrial II Química Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals 2
 • 3. Ciències Ciències del Mar UA Física Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Electrotècnia Química Tecnologia Industrial II BiologiaCiències Física UV Física Química Matemàtiques II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Tecnologia Industrial IICiències Geologia UA Física Química Matemàtiques II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Tecnologia Industrial IICiències Matemàtiques UA,UV Física Química Matemàtiques II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Tecnologia Industrial IICiències Química UA, UJI, UV Física Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Electrotècnia Química Tecnologia Industrial II Biologia 3
 • 4. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripció de 2012 i posteriors)Branca de Titulació Universitats Assignatures amb ponderació 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1coneixementCiències de la Ciència i UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Tecnologia dels Biologia Aliments Física Matemàtiques IICiències de la Ciències de UMH Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut l’Activitat Física i Biologia l’Esport Física Matemàtiques IICiències de la Farmàcia UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Fisioteràpia UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Infermeria UA, UJI, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Logopèdia UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques II 4
 • 5. Ciències de la Medicina UJI, UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Nutrició Humana i UA, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Dietètica Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Odontologia UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Òptica i optometria UA, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Podologia UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Psicologia UJI, UMH, UV Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Teràpia UMH Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut ocupacional Biologia Física Matemàtiques IICiències de la Veterinària U.V. Química Ciències de la Terra i MediambientalsSalut Biologia Física Matemàtiques II 5
 • 6. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripció de 2012 i posteriors)Branca de Titulació Universitats Assignatures amb ponderació 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1coneixementEnginyeria i Arquitectura UA, UPV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Ciència i Tecnologia UMH Matemàtiques II DissenyArquitectura dels Aliments Física Economia de l’Empresa Dibuix Tècnic II Química Ciències de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Disseny i UJI Matemàtiques II QuímicaArquitectura Desenvolupament de Física Ciències de la Terra i Mediambientals Videojocs i Sistemes Dibuix Tècnic II Biologia Interactius Disseny Electrotècnia Economia de l’Empresa Tecnologia Industrial II 6
 • 7. Enginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II Ciències de la Terra i MediambientalsArquitectura Biomèdica Física Disseny Dibuix Tècnic II Economia de l’Empresa Química Biologia Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria UV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Electrònica Física Biologia Industrial Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria en so i UA Matemàtiques II QuímicaArquitectura imatge Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II Química*Arquitectura Aeroespacial Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors. 7
 • 8. Enginyeria i Enginyeria UMH Matemàtiques II DissenyArquitectura Agroalimentària i Física Economia de l’Empresa Agroambiental Dibuix Tècnic II Química Ciències de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria UJI, UPV Matemàtiques II DissenyArquitectura Agroalimentària i Física Economia de l’Empresa del Medi Rural Dibuix Tècnic II Química Ciències de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria Civil UPV,UA Matemàtiques II Química *Arquitectura Física Biologia Dibuix Tècnic II Disseny Ciències de la Terra i Mediambientals Economia de l’Empresa Electrotècnia Tecnologia Industrial II * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria UA,UJI, UPV Matemàtiques II QuímicaArquitectura d’Edificació Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa 8
 • 9. Enginyeria i Enginyeria d’Obres UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura públiques Física Biologia Dibuix Tècnic II Disseny Ciències de la Terra i Mediambientals Economia de l’Empresa Electrotècnia Tecnologia Industrial II * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura d’Organització Física Biologia Industrial Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria de UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura l’Energia Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria de UPV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Sistemes de Física Biologia Telecomunicació, Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals So i Imatge Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria de UMH Matemàtiques II QuímicaArquitectura Tecnologies de Física Biologia Telecomunicació Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa 9
 • 10. Enginyeria i Enginyeria Elèctrica UJI, UPV, UMH Matemàtiques II QuímicaArquitectura Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria UV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Electrònica de Física Biologia Telecomunicació Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura Electrònica Física Biologia Industrial i Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Automàtica Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria en UPV, UJI Matemàtiques II QuímicaArquitectura Disseny Industrial i Física Biologia Desenvolupament de Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Productes Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria en UMH Matemàtiques II Química *Arquitectura Electrònica i Física Biologia Automàtica Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Industrial Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors. 10
 • 11. Enginyeria i Enginyeria en UJI, UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura Tecnologies Física Biologia Industrials Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria Forestal i UPV Matemàtiques II DissenyArquitectura del Medi Natural Física Economia de l’Empresa Dibuix Tècnic II Química Ciències de la Terra i Mediambientals Biologia Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria UPV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Geomàtica i Física Biologia Topografia Dibuix Tècnic II Disseny Ciències de la Terra i Mediambientals Economia de l’Empresa Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria UA, UJI, UPV,UV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Informàtica Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria UMH Matemàtiques II QuímicaArquitectura Informàtica en Física Biologia Tecnologies de la Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Informació Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa 11
 • 12. Enginyeria i Enginyeria UJI, UMH, UPV Matemàtiques II Química *Arquitectura Mecànica Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en * L’assignatura Química ponderarà 0,2 en la la preinscripció de 2013 i posteriors. preinscripció de 2013 i posteriors.Enginyeria i Enginyeria UA, UV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Multimèdia Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria Química UA, UJI, UPV,UV Matemàtiques II BiologiaArquitectura Física Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Tècnic II Disseny Química Economia de l’Empresa Electrotècnia Tecnologia Industrial IIEnginyeria i Enginyeria Tècnica UPV Matemàtiques II QuímicaArquitectura de Telecomunicació Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Enginyeria UJI,UV Matemàtiques II QuímicaArquitectura Telemàtica Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’EmpresaEnginyeria i Matemàtica UJI Matemàtiques II QuímicaArquitectura computacional Física Biologia Dibuix Tècnic II Ciències de la Terra i Mediambientals Electrotècnia Disseny Tecnologia Industrial II Economia de l’Empresa 12
 • 13. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripció de 2012 i posteriors)Branca de Titulació Universitats Assignatures amb ponderació 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1coneixementArts i Belles Arts UMH, UPV Història de l’Art Llatí IIHumanitats Dibuix Artístic II Literatura Universal Disseny Grec II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica Geografia Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials IIArts i Conservació i UPV Història de l’Art Llatí IIHumanitats Restauració de Béns Dibuix Artístic II Literatura Universal Culturals Disseny Grec II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica Geografia Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II 13
 • 14. Arts i Espanyol: Llengua i UA Història de l’Art GeografiaHumanitats Literatures Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Estudis Anglesos UA,UJI, UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Estudis Àrabs i UA Història de l’Art Grec IIHumanitats Islàmics Llatí II Geografia Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 14
 • 15. Arts i Estudis Francesos UA Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Estudis Hispànics UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Filologia Catalana UA,UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 15
 • 16. Arts i Filologia Clàssica UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Filosofia UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Història UA,UV Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Llatí II Grec II Geografia Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 16
 • 17. Arts i Història de l’Art UV Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Llatí II Grec II Història de la Música i la Dansa Geografia Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Història i Patrimoni UJI Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Llatí II Grec II Geografia Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Humanitats UA Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Llatí II Grec II Geografia Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 17
 • 18. Arts i Humanitats i Estudis UJI Història de l’Art Literatura UniversalHumanitats Interculturals Llatí II Grec II Geografia Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Llengües Modernes i UV Història de l’Art GeografiaHumanitats les seues Literatures Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaArts i Traducció i UA,UJI Història de l’Art GeografiaHumanitats Interpretació Llatí II Dibuix Artístic II Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 18
 • 19. Arts i Traducció i UV Història de l’Art GeografiaHumanitats Mediació Llatí II Dibuix Artístic II Interlingüística Literatura Universal Dibuix Tècnic II Grec II Anàlisi Musical II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Disseny Economia de l’Empresa Matemàtiques Aplic. a les Ciènc. Socials II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 19
 • 20. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.Ponderacions per a l’accés a la universitat els cursos 2012/2013 i posteriors.(Preinscripció de 2012 i posteriors)Branca de Titulació Universitats Assignatures amb ponderació 0,2 Assignatures amb ponderació 0,1coneixementCiències Administració UJI Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i d’Empreses Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 20
 • 21. Ciències Administració i UA,UMH,UPV,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Direcció d’Empreses Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Antropologia Social i UMH Matemàtiques Aplic. CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Cultural Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de l’Art Història de la Música i la Dansa Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 21
 • 22. Ciències Ciències de UA,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i l’Activitat Física i Geografia Ciències de la Terra i MediambientalsJurídiques l’Esport Biologia Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Química Disseny Economia de l’Empresa Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Ciències Polítiques i UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i de l’Administració Geografia BiologiaJurídiques Pública Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 22
 • 23. Ciències Ciències Polítiques i UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Gestió Pública Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Comunicació UJI,UMH,UPV,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Audiovisual Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 23
 • 24. Ciències Comunicació i UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Relacions Públiques Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Criminologia UA,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia Ciències de la Terra i MediambientalsJurídiques Biologia Dibuix Artístic II Química Dibuix Tècnic II Disseny Economia de l’Empresa Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 24
 • 25. Ciències Criminologia i UJI Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Seguretat Geografia Ciències de la Terra i MediambientalsJurídiques Biologia Dibuix Artístic II Química Dibuix Tècnic II Disseny Economia de l’Empresa Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Dret UA,UJI,UMH,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 25
 • 26. Ciències Economia UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Educació Social UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia Ciències de la Terra i MediambientalsJurídiques Història de l’Art Dibuix Tècnic II Dibuix Artístic II Disseny Química Economia de l’Empresa Biologia Grec II Matemàtiques II Història de la Música i la Dansa Física Llenguatge i Pràctica Musical Llatí II Literatura Universal Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 26
 • 27. Ciències Estadística UMH Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Empresarial Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Finances i UJI,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Comptabilitat Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Matemàtiques II Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 27
 • 28. Ciències Geografia i Medi UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Ambient Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Història de l’Art Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Geografia i UA Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Ordenació del Geografia BiologiaJurídiques Territori Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Historia de l’Art Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 28
 • 29. Ciències Socials Gestió Comercial i UMH Matemàtiques II Anàlisi Musical IIi Jurídiques Màrqueting Física Biologia Matemàtiques Aplic. CC. Socials II Ciències de la Terra i Mediambientals Geografia Dibuix Artístic II Economia de l’Empresa Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de l’Art Història de la Música i la Dansa Literatura Universal Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Gestió i UA,UPV,UJI Matemàtiques Aplic. a CC. Socials IISocials i Administració GeografiaJurídiques Pública Economia de l’Empresa Anàlisi Musical II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 29
 • 30. Ciències Gestió Turística UPV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Història de l’Art Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Informació i UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Documentació Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 30
 • 31. Ciències Mestre Educació UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials IISocials i Infantil GeografiaJurídiques Literatura Universal Anàlisi Musical II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Economia de l’Empresa Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 31
 • 32. Ciències Mestre Educació UA,UJI,UV Matemàtiques Aplic. CC. Socials IISocials i Primària GeografiaJurídiques Literatura Universal Anàlisi Musical II Biologia Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Economia de l’Empresa Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Negocis UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Internacionals Geografia BiologiaJurídiques (International Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Business) Matemàtiques II Dibuix Artístic II Física Dibuix Tècnic II Disseny Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 32
 • 33. Ciències Socials Organització UMH Història de l’Arti Jurídiques d’Esdeveniments, Centre Adscrit: Institut Dibuix Artístic II Protocol i Relacions Mediterrani d’estudis de Química Institucionals Protocol. (Elx) Biologia Matemàtiques II Física Llatí II Matemàtiques Aplic. CC. Socials II Geografia Anàlisi Musical II Ciències de la Terra i Mediambientals Dibuix Tècnic II Disseny Economia de l’Empresa Grec II Història de la Música i la Dansa Llenguatge i Pràctica Musical Literatura Universal Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Pedagogia UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia Ciències de la Terra i MediambientalsJurídiques Història de l’Art Dibuix Tècnic II Dibuix Artístic II Disseny Química Economia de l’Empresa Biologia Grec II Matemàtiques II Història de la Música i la Dansa Física Llenguatge i Pràctica Musical Llatí II Literatura Universal Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 33
 • 34. Ciències Periodisme UJI,UMH,UV Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió GraficoplàsticaCiències Publicitat i UA,UJI Matemàtiques Aplic. a CC. Socials II Anàlisi Musical IISocials i Relacions Públiques Geografia BiologiaJurídiques Economia de l’Empresa Ciències de la Terra i Mediambientals Literatura Universal Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Física Grec II Història de la Música i la Dansa Història de l’Art Llatí II Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques II Química Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 34