Вокальний
ансамбль
“СПІВОГРАЙ”
Керівник гуртка:
Вчитель музики
вищої категорії
Рибчинська Світлана
Ігорівна
ПрезентаПрезентаціяція
гурткової роботигурткової роботи
вокальноговокального
ансамблюансамблю
“Співограй”“Співограй”
 Метою гуртка єМетою гуртка є
формуванняформування
музичної культури імузичної культури і
творчий розвитоктворчий розвито...
Завдання :Завдання :
1.1. Оволодівати правильним,Оволодівати правильним,
емоційним, виразним вокаломемоційним, виразним во...
4. Розвивати музичні здібності4. Розвивати музичні здібності
дітей при комплексномудітей при комплексному
використанні різ...
7. Сприяти розвитку і7. Сприяти розвитку і
збагаченню культури почуттівзбагаченню культури почуттів
учнів, розвитку їх муз...
Особливості навчання :
Підбір музичного матеріалу
для певної вікової категорії,
вокальних вправ, розспівок за
програмою т...
В основу репертуару
покладено матеріали з
народних пісень
В.Верховинця, сучасних
українських композиторів
О.Злотника та Н....
НАГОРОДИ СОЛІСТІВ:
НОМІНАЦІЯ “ЕСТРАДНИЙ
ВОКАЛ” ДИПЛОМИ МІСЬКОГО
РІВНЯ
2,3 МІСЦЕ - ЛЯМЕЦЬ НАТАЛІЯ,
ЛІЩУК ГАННА, ЛІННІК ЯНА
...
Prezenta ts iya_vokal_ribchins_ka
Prezenta ts iya_vokal_ribchins_ka
Prezenta ts iya_vokal_ribchins_ka
of 12

Prezenta ts iya_vokal_ribchins_ka

Звіт керівника гуртка
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezenta ts iya_vokal_ribchins_ka

  • 1. Вокальний ансамбль “СПІВОГРАЙ” Керівник гуртка: Вчитель музики вищої категорії Рибчинська Світлана Ігорівна
  • 2. ПрезентаПрезентаціяція гурткової роботигурткової роботи вокальноговокального ансамблюансамблю “Співограй”“Співограй”
  • 3.  Метою гуртка єМетою гуртка є формуванняформування музичної культури імузичної культури і творчий розвитоктворчий розвиток школярівшколярів
  • 4. Завдання :Завдання : 1.1. Оволодівати правильним,Оволодівати правильним, емоційним, виразним вокаломемоційним, виразним вокалом 2.2. Вдосконалювати музичнВдосконалювати музичні іі і творчі здібності дітей на основітворчі здібності дітей на основі вивчення фольклору, сучасноговивчення фольклору, сучасного репертуарурепертуару 3.3. Формувати в учнів повноціннеФормувати в учнів повноцінне сприймання музикисприймання музики
  • 5. 4. Розвивати музичні здібності4. Розвивати музичні здібності дітей при комплексномудітей при комплексному використанні різних видіввикористанні різних видів мистецтвмистецтв 5. Навчати творчому5. Навчати творчому самовираженню і особистомусамовираженню і особистому відгуку на музику через рух івідгуку на музику через рух і танецьтанець 6. Виховувати бажання співати,6. Виховувати бажання співати, займатись музичноюзайматись музичною творчістютворчістю
  • 6. 7. Сприяти розвитку і7. Сприяти розвитку і збагаченню культури почуттівзбагаченню культури почуттів учнів, розвитку їх музичногоучнів, розвитку їх музичного смаку, потреби берегти,смаку, потреби берегти, продовжувати і примножуватипродовжувати і примножувати традиції свого народу.традиції свого народу. 8. Створювати і8. Створювати і систематизувати уявленнясистематизувати уявлення учнів про музику, її виразовіучнів про музику, її виразові засоби, основні елементизасоби, основні елементи музичної мовимузичної мови
  • 7. Особливості навчання : Підбір музичного матеріалу для певної вікової категорії, вокальних вправ, розспівок за програмою та методикою Тетяни Мисик, Людмили Масол
  • 8. В основу репертуару покладено матеріали з народних пісень В.Верховинця, сучасних українських композиторів О.Злотника та Н.Май
  • 9. НАГОРОДИ СОЛІСТІВ: НОМІНАЦІЯ “ЕСТРАДНИЙ ВОКАЛ” ДИПЛОМИ МІСЬКОГО РІВНЯ 2,3 МІСЦЕ - ЛЯМЕЦЬ НАТАЛІЯ, ЛІЩУК ГАННА, ЛІННІК ЯНА Результативність роботи колективу: 1 та 3 місця в районних фестивалях “Коли співають солдати”, участь у міському святковому концерті до 70 –річчя Визволення України