Majówka na Morawach
01 – 05 maj 2013
Morawy.
Morawy to kraina historyczna we wschodniej części
dzisiejszych Czech.
To jedna z trzech krain wchodzących w skład ...
Archikatedra kościoła rzymsko-
katolickiego w Ołomuńcu w Czechach.
Archidiecezja pełni rolę archidiecezji
metropolitarnej ...
Skansen archeologiczny
ukazujący życie Słowian we
wczesnym średniowieczu.
Velehrad bazylika
Najświętszej Marii
Panny i świętych
Cyryla i Metodego
z XII – XVII w. -
duchowe centrum
Moraw.
Morawska Biblioteka Narodowa w
Brnie.
Biblioteka w Brnie, na każdym
regale numery według klasyfikacji
dziesiętnej UKD wraz
z opisem słownym co znajduje się
na p...
Jak każda biblioteka posiada swój
regulamin. Książki wypożycza się za kaucją, można
skanować, drukować je, korzystać
z kom...
Galerie biblioteki w Brnie
Galerie pokazują
prace wykonane
podczas
konkursów,
projektów
organizowanych
w bibliotece,
wysta...
Katalogi w bibliotece
w Brnie
Pomieszcze -
nia
biblioteki.
Pokój w którym skanuje się
książki. Jest kamera, urzadzenie
skanujace połączone z
komputerem. Tu skanuje się
mapy
i książk...
Biblioteka w Melku w Austrii.
Po kościele, biblioteka u Benedyktynów jest
w rankingu pomieszczeń klasztoru najważniejsza.
...
Biblioteka Opactwa Benedyktynów
w Melku w Austrii.
Biblioteka Opactwa Benedyktynów
w Melku.
Kościół w Melku
Zespół klasztorno-pałacowy
z XVII w.
Arcyopactwo cesarskie Melk.
Altenburg w Austrii Opactwo Benedyktynów
Wybudowane w wieku XVII i XVIII
klejnot architektury barokowej.
Biblioteka w klasztorze
Cystersow w Altenburg.
Zwiedzałam też bibliotekę w klasztorze Cystersów
w Altenburg w Austrii. Opr...
Opactwo Benedyktynów
w Altenbergu
Altenberg
Znojmo – Rotunda św. Katarzyny z XI w. (cykl
fresków z XII w.)
1-5 maj 2013r.
To był mój pobyt na
Morawach.
Malinowska Wiesława
Dziękuję za uwagę
Prezentacja multimedialna123
Prezentacja multimedialna123
Prezentacja multimedialna123
Prezentacja multimedialna123
of 27

Prezentacja multimedialna123

Mój pobyt na Morawach w dn. 01- 05 - 2013 r. Zdjęcia z Czech i Austrii. Malinowska Wiesława
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja multimedialna123

 • 1. Majówka na Morawach 01 – 05 maj 2013
 • 2. Morawy. Morawy to kraina historyczna we wschodniej części dzisiejszych Czech. To jedna z trzech krain wchodzących w skład tego państwa (22 349 km2). Czechy, Morawy i Śląsk Czeski tworzą Republikę Czeską. Morawy słyną z zabytków UNESCO, zamków i pałaców, wina, tradycji folklorystycznych i zabytków techniki.
 • 3. Archikatedra kościoła rzymsko- katolickiego w Ołomuńcu w Czechach. Archidiecezja pełni rolę archidiecezji metropolitarnej metropolii morawskiej. Poczatkowo jako diecezja w ramach metropolii Moguncji została założona w 1063 r. dzięki królowi Wratysławowi. Jest tutaj muzeum diecezjalne.
 • 4. Skansen archeologiczny ukazujący życie Słowian we wczesnym średniowieczu.
 • 5. Velehrad bazylika Najświętszej Marii Panny i świętych Cyryla i Metodego z XII – XVII w. - duchowe centrum Moraw.
 • 6. Morawska Biblioteka Narodowa w Brnie.
 • 7. Biblioteka w Brnie, na każdym regale numery według klasyfikacji dziesiętnej UKD wraz z opisem słownym co znajduje się na półce. Wolny dostęp do półek.
 • 8. Jak każda biblioteka posiada swój regulamin. Książki wypożycza się za kaucją, można skanować, drukować je, korzystać z komputera po zarejestrowaniu się. Książki opisane w systemie „Aleph”. Znajduje się tu katalog online. W bibliotece jest 15 000 woluminów. W bibliotece na piętrach są galerie z wykonanych prac w projektach, konkursach. Biblioteka współpracuje z wieloma uniwersytetami w ramach projektów w tematyce: holocaust, faszyzm, komunizm. Średniowieczne rękopisy i stare rzadkie książki, stare czasopisma i gazety digitalizuje się od roku 2012 na specjalnych szwajcarskich maszynach. Znajduje się tu oddzielnie na piętrach czytelnia naukowa przyrodnicza i techniczna, inne pietro czytelnia humanistyczna, inne pietro zagraniczne książki, na parterze wypożyczalnia, sale konferencyjne.
 • 9. Galerie biblioteki w Brnie Galerie pokazują prace wykonane podczas konkursów, projektów organizowanych w bibliotece, wystawy innych prac.
 • 10. Katalogi w bibliotece w Brnie
 • 11. Pomieszcze - nia biblioteki.
 • 12. Pokój w którym skanuje się książki. Jest kamera, urzadzenie skanujace połączone z komputerem. Tu skanuje się mapy i książki.
 • 13. Biblioteka w Melku w Austrii. Po kościele, biblioteka u Benedyktynów jest w rankingu pomieszczeń klasztoru najważniejsza. Biblioteka Opactwa Benedyktynów dziś obejmuje 1888 Rękopisów, 750 inkunabułów(drukowane przed 1500 r.). 1700 prac z XVI w., 18000 z XVIII w.. Wraz z nowymi książkami liczba książek wynosi około 100 tys. ksiażek. Na półkach są biblie, orzecznictwo, historia, encyklopedie barokowe. Więcej: www.stiftmelk.at
 • 14. Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Melku w Austrii.
 • 15. Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Melku.
 • 16. Kościół w Melku
 • 17. Zespół klasztorno-pałacowy z XVII w. Arcyopactwo cesarskie Melk.
 • 18. Altenburg w Austrii Opactwo Benedyktynów Wybudowane w wieku XVII i XVIII klejnot architektury barokowej.
 • 19. Biblioteka w klasztorze Cystersow w Altenburg. Zwiedzałam też bibliotekę w klasztorze Cystersów w Altenburg w Austrii. Oprócz rękopisów liturgicznych, tekstów biblijnych i reguł Benedyktynów znajduje się filozofia, teologia, biblie. Po 1981 roku sekwencje starych zasobów zostały poważnie zakłócone, gdy doszły książki takie jak encyklopedie, słowniki, mitologia, fizyka, astronomia, medycyna, matematyka, historia sztuki i inne. Również teksty kazań liturgicznych. Jest tu około 37 tys. książek. W bibliotece wykonują projekty, obecnie ograniczają się do opisu kolekcji i naukowych fragmentów hebrajskich.
 • 20. Opactwo Benedyktynów w Altenbergu
 • 21. Altenberg
 • 22. Znojmo – Rotunda św. Katarzyny z XI w. (cykl fresków z XII w.)
 • 23. 1-5 maj 2013r. To był mój pobyt na Morawach. Malinowska Wiesława Dziękuję za uwagę

Related Documents