Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi.
N‹SAN 2015
F‹YAT L‹STES‹
Na-De Elektronik San. & Tic. A.fi .
45
Na-De is located in Istanbul with 7.000 m2 of production space, where all production...
INSENSE
1
21
45
55
61
INTOUCH
INFIRE
INDOOR
INLIGHT
RoHS
TÜVRheinland
R
Alg›da Aç›kl›k ve Seçicilik...
Clearence and Selectivity in Perception...
Hareket Sensörü ve Hareket Sensörlü Ayd›nlatma S...
LED
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi
• Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
• Ayarlanabilir za...
IP
65
IP
65
IP
65
LED’li ayd›nlatma armatürü - 19W - 911 Lumen10972
TS EN
60669-2-1
TS EN
60598-2-1
230-240V~ 50/60Hz
Çalı...
AC‹L
AYDINLATMA
LED
LED
LED
AC‹L
AYDINLATMA
LED
4
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W-375 Lumen01000
360° h...
LED
AC‹L
AYDINLATMA
360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 8.1W - 327 Lumen10650
230-240V...
LED
230-240V~ 50/60Hz
Çalıflma gerilimi
Max 9m
Algılama etki alanı
360°
2,8 m
Algılama yüksekli¤i
h
10 sn ~ 5 dk
Zaman ayar...
LED
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 11W - 800 Lumen10433
230-240V~ 50/60Hz
Çalıflma gerilimi
Max 9m
Algılama ...
360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen10431
230-240V~ 50/60Hz
Çalıflma gerilimi
Max 9m
Algılama etki...
AC‹L
AYDINLATMA
LED
HF (radar) sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li ayd›nlatma armatürü - 11.8W - 730 Lumen10951
9
ad...
LED
LED
AC‹L
AYDINLATMA
LED
AC‹L
AYDINLATMA
LED
360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10...
AC‹L
AYDINLATMA
AC‹L
AYDINLATMA
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan so...
LED
180° 3 hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 4.8W - 165 Lumen10830
• LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tü...
35W
45W
75W
7W
9W
11W
120 mm
335mm
80 mm
• PL ampul kullanım sayesinde B sınıfı enerji tüketimi
• Göz yormayan soft ayd›nl...
14
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
360° hareket sensörlü tavan armatürü10220
• 360° hareket sensörü sayesinde her y...
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Özel cam› sayesinde kristalize görüntü
• Dijital kontrol sayesinde ...
HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yorm...
• 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama
• Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma
• Dijital kontrol ...
360° tavan tipi hareket sensörü (koridor sensor)10467
360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt› (koridor sensor)10468
94...
• 360° alg›lama aç›s›
• 360° dönebilen gövde
• S›va üstü kolay montaj
• Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i
• Dijital kont...
Switch tipi hareket sensörü10100 Gri
80 mm
80mm
55 mm• 3 Konumlu anahtar ile AUTO, ON,OFF mod seçenekleri
• S›va üstü ve s...
Yüzyüze ve ‹çtenlikle...
Face to Face and Sincerely...
V-BUS7 Görüntülü Multi Apartman Sistemleri
22
V-BUS 7 Sistem Özellikleri
• Tek bir blokta 150 Daire ( Görüntülü telefon ) ve maksimum 15 zil paneli deste¤i
• Bir dai...
3,5” renkli görüntülü diafonNVM-350MCW Beyaz 290,00 TL
3,5” renkli görüntülü diafonNVM-350MCS Krom 320,00 TL
3,5” renkli g...
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
4,3” Renkli görüntülü telefonNVM-500MC
• 4,3” Renkli
• Kap› otomati¤i
• Merd...
DA‹RELER ARASI GÖRÜfiME ÖZELL‹KL‹ GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8+2 KABLO)
25
380,00 TL4,3” renkli görüntülü kap›c› ...
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
25 mm115 mm
410mm
26
Renkli kameral›-keypadli zil paneli8NDKC
• Sesli iletifl...
115 mm
320mm
25 mm
115 mm
244mm
25 mm
115 mm
396mm
25 mm
NDEK02-244-12
150,00 TL
NDEK01-244-12
150,00 TL
NDEK02-320-16
180...
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO)
Zil paneli ya¤murluk aparatlar› Zil paneli köfle aparatlar›
• Ya¤murluk apara...
GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ AKSESUARLARI (8 KABLO)
• Na-De kablosu VBUS-7 ve VBUS-8 sistemler için önerilir.
• 305...
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
of 80

NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015

NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Engineering      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NA DE OSRAM FİYAT LİSTESİ 2015

 • 1. Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi. N‹SAN 2015 F‹YAT L‹STES‹
 • 2. Na-De Elektronik San. & Tic. A.fi . 45 Na-De is located in Istanbul with 7.000 m2 of production space, where all production processes are strictly conducted by ISO 9001 quality assurance regulations. Na-De, whose head quarter office and sales shop are in Karaköy/Istanbul, up to now from the date it set out, for the total quality and full customer satisfaction, takes part in international and domestic exhibitions and carries both the Turkish and Na-De flags in different parts of the world. NA-DE ELEKTRON‹K SANAY‹ VE T‹CARET ANON‹M fifiS‹RKET‹ 45 Na-De üretimini en son teknoloji, makine ve donan›m ile gerçeklefltirmekte, Ulusal (TSE) ve uluslararas› standartlara (ISO 9001, CE) uygun olan ürünlerini iç ve d›fl piyasaya sunmakt›r
 • 3. INSENSE 1 21 45 55 61 INTOUCH INFIRE INDOOR INLIGHT RoHS TÜVRheinland R
 • 4. Alg›da Aç›kl›k ve Seçicilik... Clearence and Selectivity in Perception... Hareket Sensörü ve Hareket Sensörlü Ayd›nlatma Sistemleri
 • 5. LED • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 3900 lumen • So¤uk Beyaz 6000-6500K 205 mm 265mm 1.8 ~ 2.2 m Algılama yüksekli¤i h 220-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3 sn ~ 15 dk Zaman ayarı 5-1000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 55 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 3900 LM Aydınlatma fliddeti LM 2m - 10m Algılama etki alanı 240° 240° hareket sensörlü projektör - 32W - 3900 LumenPRJ01 290,00 TL TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-19 adet 18 kg 190,00x20,00x30,00 Koli bilgisi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 65 220-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2200 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li ayd›nlatma sayesinde A s›n›f› enerji tüketimi • S›va üstü kolay montaj • LED ayd›nlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 2200 lumen • So¤uk Beyaz 6000-6500K 2 HF SENSÖRLÜ ve HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 9 adet 18 kg 190,00x20,00x30,00 Koli bilgisi 7m - 6m Algılama etki alanı 360° 2.8 m / 3.5m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 65 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 220-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2200 LM Ayd›nlatma fliddeti LM LED IP 65 LED IP 65 • LED’li ayd›nlatma sayesinde A s›n›f› enerji tüketimi • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED ayd›nlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 2200 lumen • So¤uk Beyaz 6000-6500K 1270mm 90 mm 90 mm Waterproof LED’li etanj armatür - 25W - 2200 LumenETJ01 215,00 TL 260,00 TLWaterproof LED’li HF Sensörlü etanj armatür - 25W - 2200 LumenETJ02 1270mm 90 mm 90 mm
 • 6. IP 65 IP 65 IP 65 LED’li ayd›nlatma armatürü - 19W - 911 Lumen10972 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 65 911 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 911 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K AC‹L AYDINLATMA LED HF (radar) sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li ayd›nlatma armatürü - 19W - 911 Lumen10971 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 911 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 353mm 353 mm 65 mm TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 65 40 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 911 LM Ayd›nlatma fliddeti LM LED LED AC‹L AYDINLATMA 3 HF SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 40 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 65 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 911 LM Ayd›nlatma fliddeti LM Acil ayd›nlatma özellikli LED’li ayd›nlatma armatürü - 19W - 911 Lumen10973 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 911 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 65 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 911 LM Ayd›nlatma fliddeti LM LED HF (radar) sensörlü LED’li ayd›nlatma armatürü - 19W - 911 Lumen10970 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 911 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 353mm 353 mm 65 mm IP 65 353mm 353 mm 65 mm 353mm 353 mm 65 mm 280,00 TL 245,00 TL 320,00 TL 285,00 TL
 • 7. AC‹L AYDINLATMA LED LED LED AC‹L AYDINLATMA LED 4 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W-375 Lumen01000 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 375 Lumen01051 Krom 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 375 Lumen01051 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W-375 Lumen01000 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 17 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 375 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 25 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 17 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 375 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 17 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 375 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 25 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 25 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 17 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 375 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 25 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • Ayd›nlatma fliddeti 375 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 85,00 TL 125,00 TL 110,00 TL 100,00 TL
 • 8. LED AC‹L AYDINLATMA 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 8.1W - 327 Lumen10650 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-112 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 60 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 327 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 60 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 327 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m LED AC‹L AYDINLATMA 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 8.1W - 327 Lumen10650 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-112 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 60 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 327 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 60 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 327 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m LED 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 327 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 7.4W - 327 Lumen10550 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 327 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m LED 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 7.4W - 327 Lumen10550 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-114 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 327 LM Ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 327 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 5 HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 88,00 TL 103,00 TL 118,00 TL 133,00 TL
 • 9. LED 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 575 LM Aydınlatma fliddeti LM 12 adet 19 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W - 575 Lumen10551 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m LED 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 8.5W - 575 Lumen10551 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 575 LM Aydınlatma fliddeti LM 12 adet 19 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 6 AC‹L AYDINLATMA LED 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 575 Lumen10651 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-112 adet 18 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 40 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 575 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m AC‹L AYDINLATMA LED 360° hareket sensörlü LED’li acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü - 9W - 575 Lumen10651 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-112 adet 18 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 40 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 575 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 40 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 575 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 95,00 TL 110,00 TL 125,00 TL 140,00 TL
 • 10. LED 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 11W - 800 Lumen10433 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 800 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 800 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K LED 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 11W - 800 Lumen10433 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 800 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 800 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K LED AC‹L AYDINLATMA 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 13W - 800 Lumen10434 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 80 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 800 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 80 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 800 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 13W - 800 Lumen10434 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 80 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 800 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 80 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 800 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K LED AC‹L AYDINLATMA 7 HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 125,00 TL 140,00 TL 155,00 TL 170,00 TL
 • 11. 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen10431 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 540 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen10431 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 540 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen10432 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 48 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 540 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10W - 540 Lumen10432 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 48 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 540 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 48 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 540 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 8 LED LED LED AC‹L AYDINLATMA LED AC‹L AYDINLATMA HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 160,00 TL 175,00 TL 190,00 TL 205,00 TL
 • 12. AC‹L AYDINLATMA LED HF (radar) sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li ayd›nlatma armatürü - 11.8W - 730 Lumen10951 9 adet 17.5 kg 91,00x59,50x33,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 42 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 730 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 42 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 730 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 270mm 270 mm 95 mm 9 adet 17.5 kg 91,00x59,50x33,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 730 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 730 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 270mm 270 mm 95 mm • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-19 adet 19 kg 91,00x59,50x33,50 Koli bilgisi 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 1x60W Aydınlatma yükü E27 Alg›lama etki alan› 360° 3m - 9m 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 270mm 270 mm 95 mm 9 HF SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 205,00 TL LED HF (radar) sensörlü LED’li ayd›nlatma armatürü - 10.9W - 730 Lumen10952 175,00 TL HF (radar) sensörlü tavan armatürü10950 125,00 TL HF (radar) sensörlü tavan armatürü10953 125,00 TL HF (radar) sensörlü tavan armatürü10954 125,00 TL 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-110 adet 15 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 1x40W Aydınlatma yükü E27 Alg›lama etki alan› 360° 3m - 9m 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-18 adet 23 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 1x40W Aydınlatma yükü E27 Alg›lama etki alan› 360° 3m - 9m • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Camın ve duvarın arkasından algılama yapar • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m
 • 13. LED LED AC‹L AYDINLATMA LED AC‹L AYDINLATMA LED 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10.3W - 490 Lumen10710 Gri 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li tavan armatürü - 10.3W - 490 Lumen10710 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 490 Lumen10410 360° hareket sensörlü LED’li tavan armatürü - 10W - 490 Lumen10410 Gri 10 8 adet 20 kg 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 490 LM Aydınlatma fliddeti LM 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi 8 adet 20 kg 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 490 LM Aydınlatma fliddeti LM 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • 2 saat acil aydınlatma süresi • Acilde ayd›nlatma fliddeti 29 lumen • Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Metalik gri gövde • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • 2 saat acil aydınlatma süresi • Acilde ayd›nlatma fliddeti 29 lumen • Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Metalik gri gövde • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft aydınlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 490 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 490 LM Aydınlatma fliddeti LM 8 adet 22 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı 3,6V Ni-Cd fiarjl› Pil Pil türü + - 29 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 490 LM Aydınlatma fliddeti LM 8 adet 22 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı 3,6V Ni-Cd fiarjl› Pil Pil türü + - 29 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 265,00 TL 240,00 TL 190,00 TL 215,00 TL
 • 14. AC‹L AYDINLATMA AC‹L AYDINLATMA • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • Elektrik kesintisinde LED ile acil ayd›nlatma • 2 saat acil aydınlatma süresi • Acilde ayd›nlatma fliddeti 20 lumen • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 18 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 18 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü10700 Gri 360° hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli tavan armatürü10700 360° hareket sensörlü tavan armatürü10400 360° hareket sensörlü tavan armatürü10400 Gri HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 11 • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Metalik gri gövde • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • Elektrik kesintisinde LED ile acil ayd›nlatma • 2 saat acil aydınlatma süresi • Acilde ayd›nlatma fliddeti 20 lumen • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Metalik gri gövde • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 335 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 335 mm 115mm 3,6V Ni-Cd fiarjl› Pil Pil türü + - 12 x 2000 mcd 120° Acil ayd›nlatma 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 21 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi 20 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 3,6V Ni-Cd fiarjl› Pil Pil türü + - 12 x 2000 mcd 120° Acil ayd›nlatma 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 21 kg 70,00x46,50x41,00 Koli bilgisi 20 LM Acil ayd›nlatma fliddeti LM 160,00 TL 185,00 TL 83,00 TL 108,00 TL
 • 15. LED 180° 3 hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 4.8W - 165 Lumen10830 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 165 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 10 m 10 m 12 m 12 m 12m 225 mm280mm 120 mm 8 adet 14 kg 86,00x51,50x31,50 Koli bilgisi 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 165 LM Aydınlatma fliddeti LM 3m - 12m Algılama etki alanı 180° LED AC‹L AYDINLATMA 180° 3 hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li duvar armatürü - 5.8W - 165 Lumen10840 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 165 LM Aydınlatma fliddeti LM 8 adet 16 kg 78,00x51,50x31,00 Koli bilgisi 3m - 12m Algılama etki alanı 180° 12 LM Acil aydınlatma fliddeti LM • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 12 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 165 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 225 mm 310mm 95 mm 10 m 10 m 12 m 12 m 12m LED 180° 3 hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 4,8W - 165 Lumen10820 225 mm 310mm 95 mm 10 m 10 m 12 m 12 m 12m 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 165 LM Aydınlatma fliddeti LM 8 adet 15 kg 78,00x51,50x31,00 Koli bilgisi 3m - 12m Algılama etki alanı 180° • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Ayd›nlatma fliddeti 165 lumen • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 12 LED AC‹L AYDINLATMA 180° 3 hareket sensörlü acil ayd›nlatma özellikli LED’li duvar armatürü - 5.8W - 165 Lumen10850 • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • LED aydınlatma özelli¤i ile daha fazla enerji tasarrufu • Elektrik kesintisinde LED’li aydınlatma • Acilde ayd›nlatma fliddeti 22 lumen • Pil türü 3x1000 mAh Ni-Mh • Ayd›nlatma fliddeti 165 lumen • 2 saat acil ayd›nlatma süresi • S›cak Beyaz 2800-3100K • So¤uk Beyaz 6000-6500K 10 m 10 m 12 m 12 m 12m 225 mm 280mm 120 mm 8 adet 17 kg 86,00x51,50x31,50 Koli bilgisi 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 165 LM Aydınlatma fliddeti LM 3m - 12m Algılama etki alanı 180° 22 LM Acil aydınlatma fliddeti LM HAREKET SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 220,00 TL 170,00 TL 170,00 TL 220,00 TL
 • 16. 35W 45W 75W 7W 9W 11W 120 mm 335mm 80 mm • PL ampul kullanım sayesinde B sınıfı enerji tüketimi • Göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj • Güç tüketimi 11W 110° hareket sensörlü duvar armatürü10200 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 7 sn ~ 6 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 54 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 11W Aydınlatma yükü G23 9m Algılama etki alanı 110° 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 120 mm 335mm 80 mm • LED’li aydınlatma sayesinde A sınıfı enerji tüketimi • Göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj • Ayd›nlatma fliddeti 283 lumen 110° hareket sensörlü LED’li duvar armatürü - 6W - 283 Lumen10210 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 7 sn ~ 6 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 54 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 Max 9m Algılama etki alanı 110° 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 283 LM Ayd›nlatma fliddeti LM • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj 180° 3 hareket sensörlü duvar armatürü10800 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 12m Algılama etki alanı 2,2 m Algılama yüksekli¤i 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 16.5 kg 78,00x51,50x31,00 Koli bilgisi 180° h • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Opal cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • S›va üstü kolay montaj 180° 3 hareket sensörlü duvar armatürü10810 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 3m - 12m Algılama etki alanı 2,2 m Algılama yüksekli¤i 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 43 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 8 adet 16.5 kg 86,00x51,50x31,50 Koli bilgisi 180° h HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 13 225 mm 310mm 95 mm 10 m 10 m 12 m 12 m 12m 10 m 10 m 12 m 12 m 12m 225 mm 280mm 120 mm LED 130,00 TL 130,00 TL 70,00 TL 110,00 TL
 • 17. 14 HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 360° hareket sensörlü tavan armatürü10220 • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 14 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 360° hareket sensörlü tavan armatürü10220 Krom • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 14 adet 16 kg 71,50x62,00x33,00 Koli bilgisi 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 38,00 TL 53,00 TL 360° hareket sensörlü tavan armatürü00999 • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 360° hareket sensörlü tavan armatürü00999K Krom • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 35,00 TL 50,00 TL 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 2x25W Aydınlatma yükü E27 14 adet 17 kg 70,00x62,00x34,00 Koli bilgisi TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 300 mm 100mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 2x25W Aydınlatma yükü E27 14 adet 17 kg 70,00x62,00x34,00 Koli bilgisi TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1
 • 18. • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Özel cam› sayesinde kristalize görüntü • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Özel cam› sayesinde kristalize görüntü • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 15 360° hareket sensörlü tavan armatürü10440 Krom 360° hareket sensörlü tavan armatürü10440 360° hareket sensörlü tavan armatürü10330 360° hareket sensörlü tavan armatürü10330 Krom 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 10 adet 15 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 10 adet 15 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 10 adet 16 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 10 adet 16 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 42,00 TL 57,00 TL 42,00 TL 57,00 TL
 • 19. HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x25W Aydınlatma yükü E27 10 adet 16.5 kg 63,50x59,50x32,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x40W Aydınlatma yükü E27 10 adet 18 kg 74,00x63,00x32,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x40W Aydınlatma yükü E27 10 adet 18 kg 74,00x63,00x32,50 Koli bilgisi 300 mm 110mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 150mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 300 mm 150mm 300 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 360° hareket sensörlü tavan armatürü10530 Düz 360° hareket sensörlü tavan armatürü10110 360° hareket sensörlü tavan armatürü10110 Krom 16 46,00 TL 49,00 TL 64,00 TL
 • 20. • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Kumlu cam sayesinde göz yormayan soft ayd›nlatma • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • S›va üstü kolay montaj 360° hareket sensörlü tavan armatürü10300 360° hareket sensörlü tavan armatürü10430 Krom HAREKET SENSÖRLÜ AYDINLATMA S‹STEMLER‹ 17 360° hareket sensörlü tavan armatürü10430 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x40W Aydınlatma yükü E27 8 adet 24 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 2x40W Aydınlatma yükü E27 8 adet 24 kg 82,00x60,00x41,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı I s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 TS EN 60598-2-1 1x60W Aydınlatma yükü E27 16 adet 8 kg 78,00x51,50x31,00 Koli bilgisi 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 370 mm 130mm 370 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 250 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 250 mm 100mm 82,00 TL 75,00 TL 49,00 TL
 • 21. 360° tavan tipi hareket sensörü (koridor sensor)10467 360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt› (koridor sensor)10468 94,00 TL 94,00 TL 360° tavan tipi hareket sensörü (trio - 3 göz sensör)10463 360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt› (trio - 3 göz sensör)10465 HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹ 18 • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 24 m alg›lama mesafesi • S›va alt› kolay montaj • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 24 m alg›lama mesafesi 122 mm 65mm 122 mm 12 m 2,8m 12 m 24 m 122 mm 65,8mm 146,40 mm 12 m 2,8m 12 m 24 m 6m - 24m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 6m - 24m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü Ø 130mm Montaj Kesim Çap› 99,00 TL 99,00 TL • 360° alg›lama aç›s› • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 360° alg›lama aç›s› • S›va alt› kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 122 mm 45mm 122 mm 12 m 6 m 2,8m 6 m 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü 3m - 12m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 360° tavan tipi hareket sensörü10464 360° tavan tipi hareket sensörü - S›va alt›10466 146,40 mm 55,8mm 146,40 mm 6 m 2,8m 6 m 12 m TS EN 60669-2-1 -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 3m - 12m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü Ø 130mm Montaj Kesim Çap› 67,00 TL 67,00 TL • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 24 m alg›lama mesafesi • S›va alt› kolay montaj • 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Aç› ayar aparat› sayesinde 180° - 360° ayarlanabilme • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 24 m alg›lama mesafesi 122 mm 65mm 122 mm 12 m 2,8m 12 m 24 m 122 mm 65,8mm 146,40 mm 12 m 2,8m 12 m 24 m 6m - 24m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 6m - 24m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü Ø 130mm Montaj Kesim Çap›
 • 22. • 360° alg›lama aç›s› • 360° dönebilen gövde • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 125 mm 125mm 45 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 52,00 TL • 360° alg›lama aç›s› • S›va altı kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 140 mm 40mm 140 mm 360° hareket sensörü - s›va üstü10361 24 adet 6 kg 44,50x30,50x32,00 Koli bilgisi TS EN 60669-2-1 -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 5 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü Ø 130mm Montaj Kesim Çap› • 360° alg›lama aç›s› • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 140 mm 40mm 140 mm 40,50 TL360° tavan tipi hareket sensörü - s›va alt›10359 Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 5 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-132 adet 8 kg 44,50x30,00x31,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 360° tavan tipi hareket sensörü10360 39,50 TL • 360° alg›lama aç›s› • 360° dönebilen gövde • S›va alt› kolay montaj • Ayarlanabilir zaman ve lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 125 mm 125mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m 40 mm Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 5 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-132 adet 8 kg 47,50x28,00x27,50 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 360° hareket sensörü - s›va alt›10362 53,50 TL 66 mm 60mm 80 mm 9 m 4,5 m 2,8m 4,5 m • 360° hareket sensörü sayesinde her yönden alg›lama • 30° sa¤a-sola hareketli sensör • S›va alt› kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Aç› ayar aparat› sayesinde 30° - 360° ayarlanabilme TS EN 60669-2-1 Max 9m Algılama etki alanı 360° II s›n›f› Koruma derecesi IP 54 -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 6 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü Ø 70mm Montaj Kesim Çap› 40 adet 6.5 kg 47,50x38,00x18,00 Koli bilgisi TS EN 60669-2-132 adet 8 kg 47,50x28,00x27,50 Koli bilgisi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Max 9m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 5 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü Ø 115mm Montaj Kesim Çap› 360° spot tipi hareket sensörü (s›va alt›)10365 65,00 TL TS EN 60669-2-1 230V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 2000W / 800W Aydınlatma yükü 2m - 10m Algılama etki alanı 360° 10 sn ~ 30 dk Zaman ayarı 10-500 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 1.5m - 3.5m Algılama yüksekli¤i h • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama • S›va altı kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 97.7 mm 56mm 97,7 mm 20 m 10 m 1,5-3,5m 10 m HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹ 19 360° tavan tipi sıva altı HF hareket sensörü10366 65,00 TL
 • 23. Switch tipi hareket sensörü10100 Gri 80 mm 80mm 55 mm• 3 Konumlu anahtar ile AUTO, ON,OFF mod seçenekleri • S›va üstü ve s›va alt› kolay montaj • Tavanda ve duvarda kullan›labilme özelli¤i • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Tavanda 360° alg›lama aç›s›, Duvarda 180° alg›lama aç›s› 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-148 adet 7 kg 34,50x27,50x27,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 9m / 8m Algılama etki alanı 360° 180° 2,8 m / 1-2 m Algılama yüksekli¤i h h Switch tipi hareket sensörü10100 80 mm 80mm 55 mm• 3 Konumlu anahtar ile AUTO, ON,OFF mod seçenekleri • S›va üstü ve s›va alt› kolay montaj • Tavanda ve duvarda kullan›labilme özelli¤i • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • Tavanda 360° alg›lama aç›s›, Duvarda 180° alg›lama aç›s› 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-148 adet 7 kg 34,50x27,50x27,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 9m / 8m Algılama etki alanı 360° 180° 2,8 m / 1-2 m Algılama yüksekli¤i h h 80,00 TL 65,00 TL 60 mm 95mm 95 mm • Sa¤a-sola 120° ve yukar›-afla¤› 30° döndürülebilir sensör • Ayarlanabilir zaman, lux özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama • 180° alg›lama aç›s› 5 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 TS EN 60669-2-136 adet 7 kg 31,00x29,50x32,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü Max 12 m Algılama etki alanı 180° 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 40 mm80 mm 80mm • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 50 adet 8 kg 34,50x27,50x27,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 2,2 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 6m - 25m Algılama etki alanı 180° 180° duvar tipi hareket sensörü10180 39,50 TL Duvar tipi HF (radar) sensörü10912 97,00 TL TS EN 60669-2-1 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1-8 m Algılama etki alanı 360° 10 sn ~ 12 dk Zaman ayarı 3-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 1.5m - 3.5m Algılama yüksekli¤i h 1200W / 300W Aydınlatma yükü 94mm 42 mm HAREKET SENSÖR S‹STEMLER‹ 20 40 mm80 mm 80mm • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama • S›va üstü kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama 50 adet 8 kg 34,50x27,50x27,00 Koli bilgisi 230-240V~ 50/60Hz Çalıflma gerilimi 1000W / 400W Aydınlatma yükü 6m - 14m Algılama etki alanı 360° 2,8 m Algılama yüksekli¤i h 10 sn ~ 5 dk Zaman ayarı 2-2000 lux Gün ıfl›¤ı ayarı -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 TS EN 60669-2-1 Tavan tipi HF (radar) sensörü10901 97,00 TL Tavan tipi HF (radar) sensörü10367 65,00 TL • HF sensör teknolojisi sayesinde her yönden alg›lama • Duvar, alçıpan ve cam arkasından algılama • S›va altı kolay montaj • Ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelli¤i • Dijital kontrol sayesinde hatas›z alg›lama
 • 24. Yüzyüze ve ‹çtenlikle... Face to Face and Sincerely... V-BUS7 Görüntülü Multi Apartman Sistemleri
 • 25. 22 V-BUS 7 Sistem Özellikleri • Tek bir blokta 150 Daire ( Görüntülü telefon ) ve maksimum 15 zil paneli deste¤i • Bir daireye birden fazla parelel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi • 4 farkl› zil sesi ve 1 alarm sesi ile ; Apartman kap›s› zili, daire kap›s› zili, güvenlik veya di¤er dairelerin arama melodisi, ve tehlike an›nda ikaz veren siren sesi ay›rt edilebilmektedir • 4 CCTV kamera deste¤i ile çocuk park›, güvenlik kulubesi, otopark, ana girifl kap›lar› ... gibi bölgeler tek tek seçilerek izlenebilmektedir • Santral ünitesinde bulunan sensör girifli, duman, gaz kaça¤›... gibi durumlarda tüm görüntülü telefonlara siren sesi çald›rarak dairelerin uyar›lmas›na olanak sa¤lar • Güvenlik konsolundan blok kap›lar›n›n aç›labilmesi • Dijital zil panelinden güvenlik konsolunun aranabilmesi • Dijital zil panelinde flifreli dıfl kapı açma ve proximity kart (RF-ID) ile dıfl kapı açma özelli¤i • Kablo tesisat› : CAT-7, CAT-6, CAT-5 • Besleme: DC 24V • Monitörlerde * Kap› otomati¤i açma tuflu ( Arayan zil paneline göre otomatik kap› seçme ) * Merdiven otomati¤i açma tuflu * Zil paneli görüntüleme tuflu, apartmana ba¤l› zil panellerinin kameralar›n› görüntülemek için ( Max 15 panel ) * CCTV görüntüleme tuflu, 4 CCTV kamera deste¤i ile çocuk park›, güvenlik kulubesi, otopark, ana girifl kap›lar› ... gibi bölgeler tek tek seçilerek izlenebilmektedir * Güvenlik h›zl› arama tuflu *Daire kap›lar›n›n önüne kameral› zil butonu veya harici kamera ba¤lan›p, zile bas›ld›¤›nda veya istenildi¤inde izlenebilmesi * Harici birim h›zl› arama tuflu ( Kap›c›, sosyal tesisler ... ) * 4 farkl› zil sesi ve 1 alarm sesi ile apartman kap›s› zili, daire kap›s› zili, güvenlik veya di¤er dairelerin arama melodisi ve tehlike an›nda ikaz veren siren sesi ay›rt edilebilmektedir * Zil sesi seviye ayar› * Ekran renk ve kontrast ayar› * Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi * Ahize aç›k unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanmas› * Kolay montaj ve kablo ba¤lantısı • Kameral› dijital zil panellerinde * Grafik LCD ekran * Fonksiyonel ve gece LED ayd›nlatmal› tufl tak›m› * Rehber fonksiyonu ile istenilen daireye veya kap›c›ya kolay eriflim, direkt daire no girilerek h›zl› arama, kullan›m› kolay menu fonksiyonlar› * Kamera gece görüflü için yüksek parlakl›kta ayd›nlatma LED’leri * flifreli d›fl kap› açma özelli¤i * Servis menusu deste¤i • Kameral› butonlu zil panellerinde * Gece LED ayd›nlatmal› zil butonlar› * Gece LED ayd›nlatmal› isimlikler * Kamera gece görüflü için yüksek parlakl›kta ayd›nlatma LED’leri • Santrallerde * ‹zolasyonlu iç hat - d›fl hat deste¤i * 3 kap› otomati¤i deste¤i, 1 merdiven otomati¤i deste¤i, 4 CCTV deste¤i * Ek kap› kontrol ünitesi deste¤i * 1 x alarml› sensör girifli * 1 x RS232 bilgisayar ba¤lant›s› • Güvenlik konsollar›nda * Grafik LCD ekran * Rehber fonksiyonu ile istenilen isime h›zl› eriflim ve arama * Direk blok numaras› ve daire numaras› tufllayarak h›zl› arama * Arayan dairenin, blok numaras›, daire numaras› ve arayan›n isminin ekranda görüntülenmesi * Tarih-Saat fonksiyonu * Blok kap›lar›n›n aç›labilmesi
 • 26. 3,5” renkli görüntülü diafonNVM-350MCW Beyaz 290,00 TL 3,5” renkli görüntülü diafonNVM-350MCS Krom 320,00 TL 3,5” renkli görüntülü diafonNVM-350MCB Siyah 290,00 TL 170 mm 95mm 24 mm 170 mm 95mm 21 mm• 3.5” Renkli • Dokunmatik tufl tak›m› • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 3.5” Merdiven oto. & Güvenlik Zil paneli + CCTV Kap› otomati¤i Ayarlar Gizli görüflme 2 170 mm 95mm 21 mm• 3.5” Renkli • Dokunmatik tufl tak›m› • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 3.5” Merdiven oto. & Güvenlik Zil paneli + CCTV Kap› otomati¤i Ayarlar Gizli görüflme 2 170 mm 95mm 21 mm• 3.5” Renkli • Dokunmatik tufl tak›m› • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 3.5” Merdiven oto. & Güvenlik Zil paneli + CCTV Kap› otomati¤i Ayarlar Gizli görüflme 2 Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 3.5” Merdiven oto. & Güvenlik Zil paneli + CCTV Kap› otomati¤i Ayarlar Gizli görüflme 2 23 GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO) • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi • 3.5” Renkli • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi 195 mm 95mm 25 mm 3,5” renkli görüntülü diafonNVM-360MC 260,00 TL 4,3” renkli görüntülü diafonNVM-430MC 280,00 TL Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 4.3” Merdiven oto. & Güvenlik Zil paneli + CCTV Kap› otomati¤i Ayarlar Gizli görüflme 2 • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi • 4,3” Renkli • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤›
 • 27. GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO) 4,3” Renkli görüntülü telefonNVM-500MC • 4,3” Renkli • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • 4 CCTV görüntüleme • Güvenlikle görüflme • Kap›c›yla görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi • Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması 200 mm 220mm 55 mm Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i CCTVPanel görüntüleme Güvenlik arama Kap› otomati¤i Renkli Monitör 4.3” 320,00 TL • 7” Renkli • Dokunmatik tufl tak›m› • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi ® 235 mm 125mm 30 mm 24 7” renkli görüntülü diafonNVM-800MCB Siyah 7” renkli görüntülü diafonNVM-800MCW Beyaz Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 7” Ayarlar Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i CCTVPanel görüntüleme Güvenlik arama Kap› otomati¤i • 7” Renkli • Dokunmatik tufl tak›m› • Handsfree • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • 4 CCTV görüntüleme • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • Kap›c›yla görüflme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü diafon ba¤lanabilmesi ® 235 mm 125mm 30 mm Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Renkli Monitör 7” Ayarlar Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i CCTVPanel görüntüleme Güvenlik arama Kap› otomati¤i 380,00 TL 380,00 TL Ayarlar Renkli Monitör 4.3” Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i CCTVPanel görüntüleme Güvenlik arama Kap› otomati¤i Daireler aras› görüflme 380,00 TL4,3” Renkli görüntülü telefon ( Daireler aras› görüflme özellikli )NVM-550MC 200 mm 220mm 55 mm • 4,3” Renkli • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • 4 CCTV görüntüleme deste¤i • Güvenlikle görüflme • Kap›c›yla görüflme • Daireler aras› görüflme • Gizlilik özelli¤i • Parlakl›k/renk/zil sesi ayar› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • Zil paneli görüntüleme tuflu • 4 farklı zil sesi, 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi • Ahize açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapatılması • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • 4 audio deste¤i (8+2 kablo ile)
 • 28. DA‹RELER ARASI GÖRÜfiME ÖZELL‹KL‹ GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8+2 KABLO) 25 380,00 TL4,3” renkli görüntülü kap›c› ünitesiND-108K-8 • Gizlilik özelli¤i • Parlakl›k/renk/zil sesi ayar› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • Zil paneli görüntüleme tuflu • 4 farklı zil sesi, 1 alarm sesi özelli¤i • Ahize açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapatılması • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • 4 audio deste¤i (8+2 kablo ile) • Güvenlik veya harici kap›c› ba¤lanabilme • 3 farkl› kap› otomati¤i • 1 merdiven otomati¤i • S›va üstü ve raya montaj • SMPS güç kayna¤› • Elektrik dalgalanmalar›ndan etkilenmez • Güvenlik veya harici kap›c› ba¤lanabilme • 3 farkl› kap› otomati¤i • 1 merdiven otomati¤i • 4 farkl› CCTV kamera ba¤lanabilme • S›va üstü ve raya montaj • SMPS güç kayna¤› • Klemens yap›s› ile kolay ba¤lant› • DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤› • K›sa devre korumal› • Harici dedektör ba¤lanabilme • 1xRS-232 bilgisayar ba¤lantısı • Elektrik dalgalanmalar›ndan etkilenmez • Klemens yap›s› ile kolay ba¤lant› • DIN13 ray tipi montaj kolayl›¤› • K›sa devre korumal› • Harici dedektör ba¤lanabilme • 1xRS-232 bilgisayar ba¤lantısı • Grafik LCD ekran • Daireleri ve kap›c›y› tufl tak›m› ile arayabilme • Tarih ve saat göstergesi • 2 kademeli melodi ses seviyesi ayar› • Rehberde kay›tl› olan daireler arad›¤›nda isimlerininde gösterilmesi • Arayan›n hangi blok, hangi daire oldu¤unun gösterilmesi • Rehberden arama yapabilme Görüntülü sistemlere uyumlu güvenlik telefonuND-110-8 600,00 TL Görüntülü sistem santraliND-101-8 300,00 TL Görüntülü sistem santrali - CCTV’liND-101CT-8 400,00 TL • Renk/parlakl›k/zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • Dip switch ile 75 ohm ayarlama kolayl›¤› • S›va üstüne ask› aparat› ile montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması • Görüntülü kap›c› telefonlar› harici hatta ba¤lan›r ise görüntü al›namaz • 4,3” Renkli • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • 4 CCTV görüntüleme • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i Ayarlar Renkli Monitör 4.3” Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i CCTVPanel görüntüleme Güvenlik arama Kap› otomati¤i Daireler aras› görüflme Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 Ayarlar Gizli görüflme 85-265 V~ (50/60Hz) Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 2 Gizli görüflmeÇ›k›fl gerilimi V +24V DC Ak›m 3,5 A DC A 85-265 V~ (50/60Hz) Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 2 Gizli görüflmeÇ›k›fl gerilimi V +24V DC Ak›m 3,5 A DC A Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i Güvenlik arama Kap› otomati¤iPanel görüntüleme CCTV Ayarlar Ayarlar 4,3” renkli görüntülü kap›c› ünitesiND-108K-7 320,00 TL • 4,3” Renkli • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • D›fl kap› önü kameras› görüntüleme • Daire önü kameras› görüntüleme • 4 CCTV görüntüleme deste¤i • Güvenlikle görüflme • Daireler aras› görüflme
 • 29. GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO) 25 mm115 mm 410mm 26 Renkli kameral›-keypadli zil paneli8NDKC • Sesli iletiflim özelli¤i yoktur. Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 Renkli Kamera Kap› otomati¤i Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 Renkli Kamera • Keypad’li • Renkli kamera • 86° kamera görüfl aç›s› • 128x64 piksel LCD ekran • Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri • S›va üstü montaj • Ledli tufl tak›m› ayd›nlatmas› • Rehber oluflturabilme, düzeltme, silme özelli¤i • Rehberden isim arama • Kap› otomati¤ini flifre ile açma • Daire numaras› tufllayarak h›zl› arama • 10° sa¤a-sola kamera aç›s› ayarlayabilme özelli¤i • fiifreli yönetim korumas› • Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i • RF-ID kartla kap› açma özelli¤i Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 Renkli Kamera Kap› otomati¤i Daire önü kameral› zil butonuNVC-5100 600,00 TL • Keypad’li • Renkli kamera • 86° kamera görüfl aç›s› • 128x64 piksel LCD ekran • Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri • S›va üstü montaj • Ledli tufl tak›m› ayd›nlatmas› • Rehber oluflturabilme, düzeltme, silme özelli¤i • Rehberden isim arama • Kap› otomati¤ini flifre ile açma • Daire numaras› tufllayarak h›zl› arama • 10° sa¤a-sola kamera aç›s› ayarlayabilme özelli¤i • fiifreli yönetim korumas› • Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i 200,00 TL 180,00 TL 9,00 TLRF-ID kartRF-ID 25 mm115 mm 410mm Renkli kameral›-keypadli RF-ID zil paneli8NDKC -ID 200,00 TL850,00 TL NDKC-IS20 NDKC-IS40 • 20 daireli • Led ile ayd›nlat›lm›fl isimlik • 40 daireli • Led ile ayd›nlat›lm›fl isimlik 2 2
 • 30. 115 mm 320mm 25 mm 115 mm 244mm 25 mm 115 mm 396mm 25 mm NDEK02-244-12 150,00 TL NDEK01-244-12 150,00 TL NDEK02-320-16 180,00 TL NDEK01-320-16 180,00 TL NDEK02-396-20 220,00 TL NDEK01-396-20 220,00 TL GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO) 8NDC-244-04 8NDC-320-08 8NDC-396-12 8NDC-244-01 8NDC-244-02 8NDC-244-03 8NDC-244-04 8NDC-320-01 8NDC-320-02 8NDC-320-03 8NDC-320-04 8NDC-320-05 8NDC-320-06 8NDC-320-07 8NDC-320-08 8NDC-396-01 8NDC-396-02 8NDC-396-03 8NDC-396-04 8NDC-396-05 8NDC-396-06 8NDC-396-07 8NDC-396-08 8NDC-396-09 8NDC-396-10 8NDC-396-11 8NDC-396-12 ÜRÜN KODU BUTON SAYISI ÖLÇÜSÜ MM 1 2 3 4 244 244 244 244 ÜRÜN KODU BUTON SAYISI ÖLÇÜSÜ MM 1 2 3 4 5 6 7 8 320 320 320 320 320 320 320 320 ÜRÜN KODU BUTON SAYISI ÖLÇÜSÜ MM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 F‹YAT F‹YAT F‹YAT • Renkli kamera • 86° kamera görüfl aç›s› • Kamera görüflü ayd›nlatma ledleri • S›va üstü montaj • Ayd›nlat›lm›fl buton ve isimlikler • 10° sa¤a-sola ayarlanabilir kamera aç›s› • Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i • S›ral› panellerde maksimum 52 adet buton gruplanabilir. 115 mm 320mm 25 mm 115 mm 244mm 25 mm 115 mm 396 25 mm • S›va üstü montaj • Ayd›nlat›lm›fl buton ve isimlikler • Montaj için özel anahtar ile aç›labilme özelli¤i Butonlu tip ek zil panelleri 27 Butonlu tip renkli kameral› zil panelleri Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 Renkli Kamera Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 44 2 330,00 TL 330,00 TL 330,00 TL 330,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL
 • 31. GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ (8 KABLO) Zil paneli ya¤murluk aparatlar› Zil paneli köfle aparatlar› • Ya¤murluk aparat›, üstten gelen serpintiler için koruyucudur. Karfl›dan ve sa¤anak ya¤›fllarda koruyucu de¤ildir. • Zile basan kifliyi kameran›n uygun aç›dan görebilmesi için kameral› panele uygulan›r. • 45° aç› verir. NDY1-320 120,00 TL NDY1-396 130,00 TL NDY2-320 150,00 TL NDY2-396 160,00 TL NDY3-320 180,00 TL NDY3-396 210,00 TL NDK-244 75,00 TL NDK-320 90,00 TL NDK-396 110,00 TL NDY1-244 110,00 TL NDY2-244 120,00 TL NDK-410 140,00 TL 28 Görüntülü sistem butonlu zil panel oluflturma k›lavuzu Toplam Fiyat› 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-320-16 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 NDEK02-396-20 8NDC-244-01 8NDC-244-02 8NDC-244-03 8NDC-244-04 8NDC-320-05 8NDC-320-06 8NDC-320-07 8NDC-320-08 8NDC-396-09 8NDC-396-10 8NDC-396-11 8NDC-396-12 8NDC-244-01 8NDC-244-02 8NDC-244-03 8NDC-244-04 8NDC-320-01 8NDC-320-02 8NDC-320-03 8NDC-320-04 8NDC-320-05 8NDC-320-06 8NDC-320-07 8NDC-320-08 8NDC-396-05 8NDC-396-06 8NDC-396-07 8NDC-396-08 8NDC-396-09 8NDC-396-10 8NDC-396-11 8NDC-396-12 8NDC-320-01 8NDC-320-02 8NDC-320-03 8NDC-320-04 8NDC-320-05 8NDC-320-06 8NDC-320-07 8NDC-320-08 8NDC-396-01 8NDC-396-02 8NDC-396-03 8NDC-396-04 8NDC-396-05 8NDC-396-06 8NDC-396-07 8NDC-396-08 8NDC-396-09 8NDC-396-10 8NDC-396-11 8NDC-396-12 - - - - - - - - - - - - NDEK01-244-12 NDEK01-244-12 NDEK01-244-12 NDEK01-244-12 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-320-16 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 NDEK01-396-20 244 244 244 244 320 320 320 320 396 396 396 396 244 244 244 244 320 320 320 320 320 320 320 320 396 396 396 396 396 396 396 396 320 320 320 320 320 320 320 320 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 BUTON SAYISI 1. S›ra Panel 2. S›ra Panel 3. S›ra Panel Ölçü (mm) 330,00 TL 330,00 TL 330,00 TL 330,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 420,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 490,00 TL 480,00 TL 480,00 TL 480,00 TL 480,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 600,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 710,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 780,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL 930,00 TL NDY1-410 140,00 TL
 • 32. GÖRÜNTÜLÜ MULT‹ APARTMAN S‹STEMLER‹ AKSESUARLARI (8 KABLO) • Na-De kablosu VBUS-7 ve VBUS-8 sistemler için önerilir. • 305 metre rulo ya da istenilen metrelerde sat›labilir. 29 Görüntülü sistemlere uyumlu daire telefonuND-105-7 Di¤er aksesuarlar • Görüntülü istemeyen daireler için ekonomik fiyatl› telefon unitesi (6 kablo) • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • Güvenlikle görüflme • Kap›c›yla görüflme • Gizlilik özelli¤i • zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • S›va üstü montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Bir daireye birden fazla paralel görüntülü telefon ba¤lanabilmesi • Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması • Görüntülü istemeyen daireler için ekonomik fiyatl› telefon unitesi (6 kablo) • Kap› otomati¤i • Merdiven otomati¤i • Güvenlikle görüflme • Gizlilik özelli¤i • zil sesi ayar› • Dijital adreslemeye uygun dip switch yap›s› • S›va üstü montaj kolayl›¤› • 4 farklı zil sesi ve 1 alarm sesi özelli¤i • Telefon ahizesi açık unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanması * GK-04-8 çal›flma gerilimi: 85-265 VAC (50-60Hz) 25,00 TL 25,00 TL 50,00 TL ND-104 Video da¤›t›c›s› ND-103 Video toplay›c› ND-200 Data da¤›t›c›s› GK-04-8 Güç kayna¤› DC 24V 3A 95,00 TL Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i Güvenlik arama Kap› otomati¤i Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 Gizli görüflme 2 Merdiven otomati¤i Güvenlik arama Kap› otomati¤i Ayarlar Santralden Çalıflma gerilimi -20 °C ~ +40 °C Çalıflma sıcaklı¤ı II s›n›f› Koruma derecesi IP 20 2 80,00 TL Görüntülü sistemlere uyumlu kap›c› telefonuND-106-7 80,00 TL NA-DE ÖZEL KABLO 4x2x23AWG VOLTAGE (+) (-) VIDEO (V1) (V2) AUDIO (A1) (A2) DATA (D1) (D2) (-) D Alüminyum ekranlama iç iletken dıfl iletken NA-DE VBUS sistem kablosu (8 kablolu - her bir bükümü izoleli 100% Bak›r kablo) 5,00 TLK01

Related Documents