Написання проектів для отримання грантівРекомендації для бібліотекарів
Проектна діяльність• Управління проектом – керуваннязмінами• Проект - керовані зміни вихідного стануоб’єкту, на які потріб...
Програмна діяльність• Сукупність проектів, або проект виключноїскладності та методи управління йогореалізацією• Програми р...
Проектна діяльність• Мета• Зміст робіт• Обсяг робіт• Ресурси (гроші, праця, матеріали, простір,час тощо)• Якість• Ризики
Конкурси на отримання грантів • Значення іміджу організації• Вміння писати проекти
 РОЛЬ ДИРЕКТОРА БІБЛІОТЕКИ•    Розуміє процес написання проекту•      Залучає співробітників до розробки ідеїта написання ...
ПОЧАТКОВІ ПРИГОТУВАННЯ•                  Осмислення ідеї проекту•                  Визначення тих, хто найбільше виграє ві...
ЩО ПРИВАБИТЬ ФОНД?•  Відповідність ідеї та  проекту  програмі діяльності фонду, його  вимогам і рекомендаціям•      Наявні...
 ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯПРОЕКТУ•    Супроводжувальний лист •    Опис проекту •    Додаткові матеріали 
ОПИС ПРОЕКТУ•узагальнююча інформація (резюме або реферат)•вступ (мета та завдання бібліотеки; історія становлення; фінансо...
   Узагальнююча інформація пропроект•  ім’я заявника•  дані про надійність заявника•  містить щонайменше одне речення про ...
Вступ•  чітко вказано, хто є заявником•  опис мети та завдань бібліотеки•  опис діяльності бібліотеки•  інформація про кор...
Постановка проблеми•співвідноситься з метою та завданнями організації•немає намагання вирішити «усі світові проблеми»• ная...
Мета та завдання проекту•   наводиться щонайменше одне завдання стосовно кожної проблеми, яку сформульовано в попередньому...
Методи•  випливають з проблеми та мети• чітко описано заходи в рамках програми•  обґрунтовано вибір заходів•  наведено пос...
 Оцінка •  план оцінки досягнення мети•   план  корегування  методів  у  процесі  реалізації проекту•  хто і як проводитим...
Подальше фінансування •    з яких джерел передбачається одержати кошти•   свідчення того, що заявник мінімально спирається...
Кошторис•чітко  розподілено,  звідки  надходять  які  кошти  -  з фонду та з інших джерел•докладний•містить статті, які фі...
of 18

Napisanie proektov

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napisanie proektov

 • 1.    Написання проектів для отримання грантівРекомендації для бібліотекарів
 • 2. Проектна діяльність• Управління проектом – керуваннязмінами• Проект - керовані зміни вихідного стануоб’єкту, на які потрібні час, фінансовівитрати, певні ресурси• Проект - послідовність взаємопов’язанихдій, спрямованих на досягнення чітковизначеного результату протягомобмеженого проміжку часу
 • 3. Програмна діяльність• Сукупність проектів, або проект виключноїскладності та методи управління йогореалізацією• Програми розвитку регіону, галузі, певноїміжгалузевої діяльності
 • 4. Проектна діяльність• Мета• Зміст робіт• Обсяг робіт• Ресурси (гроші, праця, матеріали, простір,час тощо)• Якість• Ризики
 • 5. Конкурси на отримання грантів • Значення іміджу організації• Вміння писати проекти
 • 6.  РОЛЬ ДИРЕКТОРА БІБЛІОТЕКИ•    Розуміє процес написання проекту•      Залучає співробітників до розробки ідеїта написання проекту•    Надає ресурси•    Схвалює ідеї•    Розглядає пропозиції•    Організаційно вирішує фінансові питання•    Листи підтримки
 • 7. ПОЧАТКОВІ ПРИГОТУВАННЯ•                  Осмислення ідеї проекту•                  Визначення тих, хто найбільше виграє від його реалізації•                  Збирання інформації•                  Обговорення альтернативних шляхів реалізації ідеї проекту•                  Аналіз можливої протидії, складностей у реалізації проекту•       Обговорення ідеї з можливими партнерами та користувачами•                  Вибір фонду чи організації, до яких звертатися•                  Отримання дозволу від директора бібліотеки•       Визначення осіб, які будуть писати проект•                 Підготовка короткої чернетки (стислого варіанту) проекту•                  Визначення терміну
 • 8. ЩО ПРИВАБИТЬ ФОНД?•  Відповідність ідеї та  проекту  програмі діяльності фонду, його  вимогам і рекомендаціям•      Наявність іноваційного підходу до вирішення проблеми• Проект  започатковується  для  того,  щоб  допомогти  вирішенню суспільних потреб• Проект  написано  чітко,  грамотно,  логічно,  без  використання професійно специфічної термінології, відповідним чином оформленийПретендент•     володіє необхідним досвідом і знаннями•      працює з людьми, яким намагається надати допомогу, а не робить щось за них•      вкладає у проект власні кошти (співфінансування)•   продовжуватиме проект після того, як фінансування буде вичерпано•     готовий до того, щоб незалежні експерти оцінили його роботу
 • 9.  ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯПРОЕКТУ•    Супроводжувальний лист •    Опис проекту •    Додаткові матеріали
 • 10. ОПИС ПРОЕКТУ•узагальнююча інформація (резюме або реферат)•вступ (мета та завдання бібліотеки; історія становлення; фінансові ресурси; успіхи в реалізації подібних проектів)•опис проблеми•мета та завдання проекту•методи реалізації проекту (стратегія  в  досягненні бажаного результату, чому обрана саме ця стратегія)•оцінка результатів проекту та ходу роботи•можливості подальшого фінансування•кошторис•додатки
 • 11.    Узагальнююча інформація пропроект•  ім’я заявника•  дані про надійність заявника•  містить щонайменше одне речення про проблему•  мета та завдання проекту•  методика досягнення мети•  повна вартість проекту; кошти, що вже має заявник, та кошти, очікувані від фонду•  стисло, чітко, викликає зацікавлення
 • 12. Вступ•  чітко вказано, хто є заявником•  опис мети та завдань бібліотеки•  опис діяльності бібліотеки•  інформація про користувачів книгозбірні•   дані  про  наявні  досягнення,   обґрунтовані   статистично•дані про достатній для виконання завдань  проекту рівень  компетентності  співробітників    •логічно підводить до розділу «постановка проблеми»•  розділ не задовгий, викликає зацікавленість
 • 13. Постановка проблеми•співвідноситься з метою та завданнями організації•немає намагання вирішити «усі світові проблеми»• наявні статистичні дані•проблема  обґрунтовується  посиланнями  на авторитетні джерела• проблема  формулюється  з  точки  зору користувача, а не бібліотекаря•   розділ не містить необґрунтованих тверджень•   відсутній професійний жаргон
 • 14. Мета та завдання проекту•   наводиться щонайменше одне завдання стосовно кожної проблеми, яку сформульовано в попередньому розділі•   виконання завдань стане результатом реалізації проекту•   завдання не є методами•   згадано, хто скористається результатами проекту
 • 15. Методи•  випливають з проблеми та мети• чітко описано заходи в рамках програми•  обґрунтовано вибір заходів•  наведено послідовність виконання заходів•  описано обов’язки виконавців програми•  наведено розумно обмежений перелік заходів, якіможна виконати, враховуючи загальну вартістьпроекту
 • 16.  Оцінка •  план оцінки досягнення мети•   план  корегування  методів  у  процесі  реалізації проекту•  хто і як проводитиме оцінку•  критерії успішної реалізації проекту•  форма звітності
 • 17. Подальше фінансування •    з яких джерел передбачається одержати кошти•   свідчення того, що заявник мінімально спирається на подальшу фінансову підтримку фонду•  рекомендаційні листи та листи підтримки
 • 18. Кошторис•чітко  розподілено,  звідки  надходять  які  кошти  -  з фонду та з інших джерел•докладний•містить статті, які фінансуватимуться фондом•містить статті, які фінансуватимуться з інших джерел•вказуються  види  робіт,  які  виконуватимуться  на добровільних засадах•відокремлює оплату праці від інших витрат•включає всі непрямі витрати•узгоджується з рештою розділів заявки•достатній  для  виконання  робіт,  згаданих  в  інших розділах заявки

Related Documents