Duurzaam groeien en vernieuwen
• De positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende
economieën moet de komend...
Kansen zien = Kansen pakken
• Er is echter een tekort aan technici en zonder goede technici is het
lastig innoveren en zon...
Aan ons de vraag:
Hoe kunnen we kinderen al vroegtijdig kennis laten
maken met de wondere wereld van techniek?
Mijn antwoord
Start een 3d project op een basisschool en
stimuleer talentontwikkeling met behulp van
wetenschap en technie...
De kinderen zijn al begonnen
Start een 3D project
3D
Wetenschap
&
Techniek
Samenwerken
&
Co-creatie
Leren
&
Delen
Werken aan
Duurzaamheid
Uitdagend
&
L...
Wetenschap & Techniek
• Techniek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en beeldende vorming.
• Fantaseren, bedenken, ontwerpe...
Samenwerken & Co-creatie
• Iedereen kan een bijdrage leveren.
• Je hebt elkaar nodig.
• Vertrouwen in elkaars capaciteiten...
Leren en Delen
• Coöperatief leren: leerlingen samen laten werken en leren.
• Werken aan een gezamenlijke uitdaging.
• Inf...
Werken aan Duurzaamheid
Volgende industriële revolutie: De makers.
• Nieuwe toepassingen en bedrijfsmodellen.
• Hergebruik...
Uitdagend & Leuk
Het 3D project
Talentenontwikkeling met wetenschap en techniek
Bouwen Ontwerpen Delen Printen
Basis:
Aanvullende projecten...
De meemakers
3DLeerlingen
Leerkrachten
Ouders
Ultimaker
Gebruikers
Bedrijven en
Financiers
Andere
scholen
Talentenontwikke...
Preso 3 d voor kids
of 16

Preso 3 d voor kids

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preso 3 d voor kids

 • 1. Duurzaam groeien en vernieuwen • De positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën moet de komende jaren verankerd en versterkt worden. • De innovatiekracht van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid zal optimaal (moeten) worden gericht op de transitie naar een duurzame economie en groene groei, mede met het oog op versterking van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie.
 • 2. Kansen zien = Kansen pakken • Er is echter een tekort aan technici en zonder goede technici is het lastig innoveren en zonder innovatie komen duurzame ontwikkelingen niet in een versnelling. • Gezien de huidige ontwikkelingen is het technisch onderwijs juist nu heel interessant! • Het biedt volop kansen met ongekende mogelijkheden, maar men moet het wel willen ZIEN!
 • 3. Aan ons de vraag: Hoe kunnen we kinderen al vroegtijdig kennis laten maken met de wondere wereld van techniek?
 • 4. Mijn antwoord Start een 3d project op een basisschool en stimuleer talentontwikkeling met behulp van wetenschap en techniek.
 • 5. De kinderen zijn al begonnen
 • 6. Start een 3D project 3D Wetenschap & Techniek Samenwerken & Co-creatie Leren & Delen Werken aan Duurzaamheid Uitdagend & Leuk Talentenontwikkeling met wetenschap en techniek Meten en meetkunde Schriftelijk onderwijs EngelsMens en samenleving Natuur en techniek Kunstzinnige oriëntatie
 • 7. Wetenschap & Techniek • Techniek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en beeldende vorming. • Fantaseren, bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bouwen, testen en (her)gebruiken. • Ervaar de mogelijkheden, de techniek, de maatschappelijke gevolgen en de consequenties voor Sinterklaas. Link: Wetenschap24
 • 8. Samenwerken & Co-creatie • Iedereen kan een bijdrage leveren. • Je hebt elkaar nodig. • Vertrouwen in elkaars capaciteiten. • Verdelen en afstemmen van werk. • Luisteren naar elkaar. • Evalueren en reflecteren.
 • 9. Leren en Delen • Coöperatief leren: leerlingen samen laten werken en leren. • Werken aan een gezamenlijke uitdaging. • Informatie uitwisselen, discussiëren, selecteren, ordenen, aanvullingen bedenken, testen, falen. • Creëren / construeren van kennis door actief bezig te zijn. • Ontwikkelen denkvermogen, vermogen problemen op te lossen en kennis toe te passen.
 • 10. Werken aan Duurzaamheid Volgende industriële revolutie: De makers. • Nieuwe toepassingen en bedrijfsmodellen. • Hergebruik van grondstoffen. • (Her)gebruik van ideeën. • Open Source gedachte.
 • 11. Uitdagend & Leuk
 • 12. Het 3D project Talentenontwikkeling met wetenschap en techniek Bouwen Ontwerpen Delen Printen Basis: Aanvullende projecten: • Aanschaffen • Recycling • Ondernemen
 • 13. De meemakers 3DLeerlingen Leerkrachten Ouders Ultimaker Gebruikers Bedrijven en Financiers Andere scholen Talentenontwikkeling met wetenschap en techniek

Related Documents