Katherine, z. s.
www.katherine-spolek.cz
Spolek
• Katherine, z. s. má své sídlo v Letovicích,
na adrese: U Královce 9, PSČ 679 61.
• Organizační strukturu spolk...
Účel spolku
• Vzdělávání a podpora vzdělávání dětí,
mládeže a pedagogů, rodin, seniorů a osob
sociálně vyloučených nebo...
Účel spolku
c) pořádaných vzdělávacích akcí zkušenými
lektory přímo na školách
d) poradenské a konzultační činnosti
e)...
Cílové skupiny
• Cílovými skupinami Katherine, z. s. jsou:
žáci, studenti, samoživitelky, senioři, rodiny,
osoby sociál...
Spolupráce s firmami
MY
• působíme po celé
ČR
• praxe 11 let
• máme vliv na žáky,
studenty, rodiny,
školy, pedagogy...
Fakta
• Školy nemají
pomůcky
podporující
morálku, dobré
vztahy ve
společnosti a výuku
etikety.
• JSME SCHOPNI VE
...
Řešení
• Školy vítají různé výhody / dárky, slevy,
pozvánky / ve spojení s výchovným
programem nebo
s vzdělávací pomůc...
Zajistíme
• nové obaly na CD s požadovaným textem
• roznos CD do škol po celé ČR
• přítomnost žáků na zvýhodněném
prog...
Bonus
• Možnost sestavení reklamního balíčku na
míru, výběr z nabízených služeb
Při platbě min. 20 tis. zařadíme
ZDARM...
Veřejná sbírka
Č.j.: JMK/139219/2014
SpZn: S-JMK/139219/2014/OSPŽ
Zahájení sbírky: 17.12.2014
Účel sbírky:
Shromážděn...
Veřejná sbírka
Způsoby provádění sbírky:
• zvláštní bankovní účet
• prodej předmětů
• dárcovské textové zprávy
• slož...
of 12

Prezentace Katherine, z. s.

Prezentace spolku Katherine, z. s.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Katherine, z. s.

 • 1. Katherine, z. s. www.katherine-spolek.cz
 • 2. Spolek • Katherine, z. s. má své sídlo v Letovicích, na adrese: U Královce 9, PSČ 679 61. • Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: a) členská schůze b) výkonná rada v čele s předsedou
 • 3. Účel spolku • Vzdělávání a podpora vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů, rodin, seniorů a osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. • Činnost spolku směřuje k naplnění popsaného účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) metodické a materiální podpory jednotlivých základních škol, středních škol; zmíněná podpora se týká jak žáků, studentů, tak pedagogů b) vydávání (výroby) a distribuce publikací, brožur, letáků, multimediálních prostředků, edukačních videí a dalších materiálů
 • 4. Účel spolku c) pořádaných vzdělávacích akcí zkušenými lektory přímo na školách d) poradenské a konzultační činnosti e) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v oblasti vzdělávání f) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k informovanosti laické i odborné veřejnosti o otázkách formálního a neformálního vzdělávání dětí, mládeže a pedagogů g) sociální prevence zaměřená na skupiny dětí, mládeže a pedagogů, rodin, seniorů a osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
 • 5. Cílové skupiny • Cílovými skupinami Katherine, z. s. jsou: žáci, studenti, samoživitelky, senioři, rodiny, osoby sociálně vyloučené • Školy v ČR (počet): MŠ – 5150 ZŠ – 4138 SŠ – 1350
 • 6. Spolupráce s firmami MY • působíme po celé ČR • praxe 11 let • máme vliv na žáky, studenty, rodiny, školy, pedagogy • propagujeme zdravý přístup k životu a morálku VY • máte produkt pro stejnou cílovou skupinu • chcete podpořit dobrou věc a zároveň získat klienty MY a VY: • společný projekt vedoucí k našemu cíli
 • 7. Fakta • Školy nemají pomůcky podporující morálku, dobré vztahy ve společnosti a výuku etikety. • JSME SCHOPNI VE SPOLUPRÁCI S VAŠÍ FIRMOU TUTO POPTÁVKU NAPLNIT !!
 • 8. Řešení • Školy vítají různé výhody / dárky, slevy, pozvánky / ve spojení s výchovným programem nebo s vzdělávací pomůckou • Jestliže obchodní partner přispěl na výchovné programy, zvýšila se poptávka až o 30% • Lze propojit výchovný program, vzdělávací pomůcku s nabídkou obchodního partnera • Nabízíme Vaše zviditelnění na webu, facebooku, při realizacích výchovných programů, na obalu CD, v brožuře pro učitele, na pomůckách pro žáky, ve videoreportážích atd.
 • 9. Zajistíme • nové obaly na CD s požadovaným textem • roznos CD do škol po celé ČR • přítomnost žáků na zvýhodněném programu a předáme jim letáky Vaší firmy • roznos brožur pro učitele s reklamou • reklamu na webu • roznos pomůcek pro žáky s Vaší reklamou • natočení videa se skrytou reklamou
 • 10. Bonus • Možnost sestavení reklamního balíčku na míru, výběr z nabízených služeb Při platbě min. 20 tis. zařadíme ZDARMA Vaši reklamu do odpovědi na darovací SMS /číslo 0900/. Pro tuto možnost potřebujeme nejlépe slevový kód na Váš výrobek, službu nebo jinou výhodu, která se odešle klientům.
 • 11. Veřejná sbírka Č.j.: JMK/139219/2014 SpZn: S-JMK/139219/2014/OSPŽ Zahájení sbírky: 17.12.2014 Účel sbírky: Shromáždění finančních prostředků na: • realizaci výchovných programů do základních škol na podporu společenského chování • realizaci vzdělávacích pořadů podporujících pozitivní vztahy k druhým lidem • realizaci vzdělávání – lektorskou činnost
 • 12. Veřejná sbírka Způsoby provádění sbírky: • zvláštní bankovní účet • prodej předmětů • dárcovské textové zprávy • složení hotovosti do pokladny zařízené právnickou osobou Účet: Fio banka, a. s. č.ú.: 2900706745/2010

Related Documents