Ljubica Đukić, decembar 2014.
• Antički period (do V veka nove ere) -robovlasničko
uređenje (Vavilon, drevni Egipat, Persija, Kartagina,
drevna Grčka,...
Persijsko carstvo
Rimsko carstvo
Kartagina
• Srednjevekovni period (od V do XV veka) –
feudalizam (Vizantija, Kijevska Rusija,
Moskovska država, Španija, Engleska)...
Kijevska Rusija
• Novovekovni period (od XV veka do Drugog
svetskog rata) - nastajanje i učvršćivanje
kapitalizma (formiranje kolonijaln...
U prvoj fazi kolonijalizma (kraj XV do XVIII v.) javlja
se trgovina robljem iz zapadne Afrike
Kolonijalne sile:
- Špani...
• Druga faza kolonijalizma (XIX v.) se odlikuje:
• velikom eksploatacijom prirodnih bogatstava
kolonija zbog snabdevanja...
• Treća faza kolonijalizma (kraj XIX v. do
Drugog sv. rata) se odlikuje međusobnom
borbom kolonijalnih sila za preraspod...
• Posle Prvog svetskog rata raspadaju se neke države, a
nove nastaju
• Pojavljuju se Finska, Poljska, Čehoslovačka,
Kra...
Proces dekolonizacije
• Prva faza - XVIII v.- stvaranje SAD
• Druga faza – XIX v. – zemlje Latinske Amerike stiču
nezav...
Vidovi potčinjavanja u savremenom svetu
• NEOKOLONIJALIZAM
Nosilac neokolonijalizma su visoko razvijene zemlje.
Aktivnu...
• EKOLOŠKI KOLONIJALIZAM
Odnosi se na premeštanje ekološki štetnih i
zastarelih tehnologija u zemlje u razvoju
• KULTUR...
Današnje zavisne teritorije
• Francuska - ostrva u Americi (Gvadelup, Martinik,
Sent Pjer i Mikelon) i Francuska Gvajanа...
Hvala na pažnji!
Politička karta sveta lj đ
of 18

Politička karta sveta lj đ

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politička karta sveta lj đ

 • 1. Ljubica Đukić, decembar 2014.
 • 2. • Antički period (do V veka nove ere) -robovlasničko uređenje (Vavilon, drevni Egipat, Persija, Kartagina, drevna Grčka, Rimska imperija); Antička Grčka
 • 3. Persijsko carstvo
 • 4. Rimsko carstvo
 • 5. Kartagina
 • 6. • Srednjevekovni period (od V do XV veka) – feudalizam (Vizantija, Kijevska Rusija, Moskovska država, Španija, Engleska); Vizantija
 • 7. Kijevska Rusija
 • 8. • Novovekovni period (od XV veka do Drugog svetskog rata) - nastajanje i učvršćivanje kapitalizma (formiranje kolonijalnog sistema). • KOLONIJALIZAM Ciljevi: 1. ekonomska eksploatacija prirodnih resursa, 2. stvaranje novih tržišta za eksploatatora, 3. širenje evropskog načina života.
 • 9. U prvoj fazi kolonijalizma (kraj XV do XVIII v.) javlja se trgovina robljem iz zapadne Afrike Kolonijalne sile: - Španija - Portugalija - Holandija - Francuska - Velika Britanija.
 • 10. • Druga faza kolonijalizma (XIX v.) se odlikuje: • velikom eksploatacijom prirodnih bogatstava kolonija zbog snabdevanja evropske industrije sirovinama • i stvaranjem novih tržišta za industrijsku robu Velika Britanija –najveća kolonijalna sila
 • 11. • Treća faza kolonijalizma (kraj XIX v. do Drugog sv. rata) se odlikuje međusobnom borbom kolonijalnih sila za preraspodelu kolonija Afrika pred Prvi svetski rat
 • 12. • Posle Prvog svetskog rata raspadaju se neke države, a nove nastaju • Pojavljuju se Finska, Poljska, Čehoslovačka, Kraljvina SHS ...
 • 13. Proces dekolonizacije • Prva faza - XVIII v.- stvaranje SAD • Druga faza – XIX v. – zemlje Latinske Amerike stiču nezavisnost • Treća faza – između Prvog i Drugog svetskog rata, stvaranje Sovjetskog Saveza, britanskih dominiona • Četvrta faza – posle Drugog svetskog rata zemlje “trećeg sveta” stiču nezavisnost
 • 14. Vidovi potčinjavanja u savremenom svetu • NEOKOLONIJALIZAM Nosilac neokolonijalizma su visoko razvijene zemlje. Aktivnu ulogu imaju multinacionalne kompanije. Stub je strani kapital . • TEHNOLOŠKI KOLONIJALIZAM Posledice: 1. preti uništenjem nacionalnih ekonomija, 2. izaziva političke krize. • Prateća pojava teh.kolonijalizma je vrbovanje i kupovanje visokokvalifikovanih stručnjaka. • industrijska špijunaža
 • 15. • EKOLOŠKI KOLONIJALIZAM Odnosi se na premeštanje ekološki štetnih i zastarelih tehnologija u zemlje u razvoju • KULTURNI IMPERIJALIZAM
 • 16. Današnje zavisne teritorije • Francuska - ostrva u Americi (Gvadelup, Martinik, Sent Pjer i Mikelon) i Francuska Gvajanа, ostrva u Indijskom okeanu (Reunion i Maskarenska ostrva), kolonijalni posedi u Okeaniji (Francuska Polinezija). • Velika Britanija - Gibraltar, Bermudska, Bahamska, Folklandska ostrva. • Španija - gradovi Seuta i Melilja u Africi.
 • 17. Hvala na pažnji!

Related Documents