ПОРОДИЧНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ
https://maliradoznalac.wordpress.com/
• ПОРОДИЧНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ
су врста лирских песама у којима се
опевани различити односи у породици:
-родитељска љубав и бри...
• Највише топлине има у песмама које говоре о
сестринској љубави према брату.
• Родитељска љубав опевана је као радост, ка...
Снаха
Наша снаха честито ти дође!
У дворе је срећу донијела;
За косом је огријало сунце,
У рукама сивога сокола,
А у срцу ...
ТРЕПЕТАЛА ТРЕПЕТИЉКА
(дрво јасика)
Трепетала трепетиљка
Пуна бисера,
Под њом сједи снаха наша,
Сина родила.
К њој долазе с...
МАЋЕХА
Турски коњи Бога моле:
Дај нам, Боже, војевати,
Јер је Дрина брза вода,
С вечер Марка утопила,
А до свјетла изметни...
О односима маћехе и пасторчади више има у
приповеткама и бајкама него у песмама. Углавном,
маћеха је представљена као врло...
- Размисли какви су били
односи у породици некада, а
какви су сада.
- Шта се променило у односу
родитеља и деце?
- Шта се ...
of 8

Porodicne narodne pesme

ppt
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porodicne narodne pesme

  • 1. ПОРОДИЧНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ https://maliradoznalac.wordpress.com/
  • 2. • ПОРОДИЧНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ су врста лирских песама у којима се опевани различити односи у породици: -родитељска љубав и брига, а нарочито материнска, -љубав сестре према брату и и брата према сестри, -али има и других осећања и расположења која проистичу из односа свекрве и снахе, снахе и заове, девера и снахе.
  • 3. • Највише топлине има у песмама које говоре о сестринској љубави према брату. • Родитељска љубав опевана је као радост, као нада, али и као жал за изгубљеним синовима и кћерима. • Многе песме говоре и о односу свекрве и снахе и других укућана према младој жени у новом дому. Ти односи су најчешће испуњени разумевањем и складом, али могу бити испуњени и нетрпељивошћу и мржњом.
  • 4. Снаха Наша снаха честито ти дође! У дворе је срећу донијела; За косом је огријало сунце, У рукама сивога сокола, А у срцу мира и погодбе, У устима меда и погаче! Кад је снаха у двор улазила, По двору је срећу донијела: Свекровима– хитро послушење, Свекрвама – неодговарање, Дјеверима – брзо сусретање, Заовама – дивно дочекање, Јетрвама – миле одговоре! У стиховима песме Снаха дато је упуство како млада жена треба да се понаша у новом дому.
  • 5. ТРЕПЕТАЛА ТРЕПЕТИЉКА (дрво јасика) Трепетала трепетиљка Пуна бисера, Под њом сједи снаха наша, Сина родила. К њој долазе сви свекрови, Редом господа: "Ферим теби, снахо наша, Сина родила." У нашој традицији нескривено је исказано веће радовање мушком детету него женском. То се види и из народне изреке: "Женско дете - туђа кућа". У међувремену много тога се изменило, па су ретка домаћинства у којима заједно живе: свекар, свекрва, девери и јетрве.
  • 6. МАЋЕХА Турски коњи Бога моле: Дај нам, Боже, војевати, Јер је Дрина брза вода, С вечер Марка утопила, А до свјетла изметнила. Да ј' у Марка своја мајка, За дан би му гласа чула, А за други разумјела, А за трећи на гроб дошла. Ал' у Марка туђа мајка: За годину гласе чула, А за другу разумјела, А за трећу на гроб дошла. Ал' по Марку трава расла, Сама трава дјетелина, Врану коњу до кољена, Дивирика врх човјека.
  • 7. О односима маћехе и пасторчади више има у приповеткама и бајкама него у песмама. Углавном, маћеха је представљена као врло рђава особа која кињи и прогања, односно, злоставља мужевљеву децу из претходног брака, и ова оцена није својствена само српској књижевности. У нашим народним пословицама стоји: "Да је маћеха добра, сејали би је у башти", или "Боља је и најгора мајка него добра маћеха". Или као што очи не могу да израсту и губитак брата је ненадокнадив, тако је и мајка, најдраже биће, незаменљива. Истини за вољу, у животу има изузетака, па није све баш тако црно-бело.
  • 8. - Размисли какви су били односи у породици некада, а какви су сада. - Шта се променило у односу родитеља и деце? - Шта се променило у односу брата и сестре, а шта у односу родитеља и ћерке?