POLITIKA ETA
ERREFORMAK
GONZALEZ-TXABARRI ENARA
LESTAYO LEIRE
LIZARRIBAR HAIZEA
LOIDI LEIRE
MENENDEZ ELI
ZER DIRA ERREFORMAK?
Hezkuntza sistema prozesuaren moldaketak
Faktoreak: testuinguru sozio-historikoa, ikusmolde
pedagog...
ZERGATIK EGINTEN DIRA?
Porrot ekonomiko, sozial eta militar.
Lehiakortasun ekonomikoko garaietan.
Kausa eta arrazoi anitz:...
HUTS EGITEAREN ZERGATIAK
Erreformak teorian, praktikan ez.
Huts egitearen faktoreak 4 ataletan:
Sorkuntza eta orientazioa...
DEMOKRAZIA GARAIKO
ERREFORMAK
HAUR HEZKUNTZAN
 LODE (1985): Espainiako Konstituzioko printzipioak asetzeko.
- Ikastetxee...
LOE (2006)
- H.H. 0-6 etapara bueltatzen da.
- H.H.ko etapa borondatezkoa baina bigarren zikloa soilik
dohakoa.
EAEko H...
ONDORIOAK
Heziketa ideologia jakinak zabaltzeko erabili
Eskola komunitateak sortu beharko luke hezkuntza sistema
Hezk...
of 7

Politika eta erreformak Ekhilorea

Erreformen power pointa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politika eta erreformak Ekhilorea

  • 1. POLITIKA ETA ERREFORMAK GONZALEZ-TXABARRI ENARA LESTAYO LEIRE LIZARRIBAR HAIZEA LOIDI LEIRE MENENDEZ ELI
  • 2. ZER DIRA ERREFORMAK? Hezkuntza sistema prozesuaren moldaketak Faktoreak: testuinguru sozio-historikoa, ikusmolde pedagogikoak… Eskola funtzioetan eragin: etorkizuneko hiritarren formakuntza, eskola aukeraketa… Erreformen eragina: hezkuntza zerbitzuetan, Derrigorrezko Hezkuntzaren luzapenean...
  • 3. ZERGATIK EGINTEN DIRA? Porrot ekonomiko, sozial eta militar. Lehiakortasun ekonomikoko garaietan. Kausa eta arrazoi anitz: Ingurunea Aldaketa politikoak Estatuaren kontrola Demografia aldaketak Irakaskuntza kalitatea Eskolaren krisia Lan merkatua Eskola aldaketarako tresna Presio kolektiboa Pedagogia berriak
  • 4. HUTS EGITEAREN ZERGATIAK Erreformak teorian, praktikan ez. Huts egitearen faktoreak 4 ataletan: Sorkuntza eta orientazioa. Hezkuntza agenteen eta instituzioen erresistentzia. Aplikazio arazo espezifikoak. Hezkuntza erreformaren bakardadea.
  • 5. DEMOKRAZIA GARAIKO ERREFORMAK HAUR HEZKUNTZAN  LODE (1985): Espainiako Konstituzioko printzipioak asetzeko. - Ikastetxeek beren izaera eta hezkuntza proiektua izateko askatasuna.  LOGSE (1990): LGE 1970eko Hezkuntza Legea egokitu eta hobetzeko. - Oinarrizko hezkuntza, derrigorrezkoa eta dohakoa (-16). - H.H. zehazten da: lehen zikloa (0-3) eta bigarren zikloa (3-6).  LOCE (2002): LOGSEko artikulu batzuen aldaketa. - Eskolaurreko (0-3) etapa ezartzen du. - Ez zen ezarri.
  • 6. LOE (2006) - H.H. 0-6 etapara bueltatzen da. - H.H.ko etapa borondatezkoa baina bigarren zikloa soilik dohakoa. EAEko H.H.ko Curriculuma (2009-2010) - Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eta Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartua.
  • 7. ONDORIOAK Heziketa ideologia jakinak zabaltzeko erabili Eskola komunitateak sortu beharko luke hezkuntza sistema Hezkuntza lan munduarekin lotuta, hezkuntzak gizakia formatu