Koniec nástenkárstvu na Facebooku<br />
Nová, otvorená komunikácia<br />Ministerstvo práce s 3000 fanúšikmi<br />
Sledovať! Sledovať!<br />Stránky médií a občianskych iniciatív<br />
Upratať si doma<br />Ani neviete, čo všetko nájdete doma, keď začnete upratovať<br />
Namiešať správny mix<br />Facebook<br />YouTube<br />Slideshare<br />Twitter<br />Foursquare<br />
Uzavrieť úprimné partnerstvo<br />Byť slušný a nekradnúť<br />
Neprehnať to<br />...lebo ľadovec je z väčšej časti pod morom<br />
Aby vás videli tí, na ktorých záleží<br />Rast followerovTwitterového konta po texte Tomáša Bellu za deň o 400 % <br />
Poučenie<br /><ul><li> zvážte, čo od sociálnych sietí očakávate
 sledovali by ste svoju značku, ak by ste s ňou neboli spojený?
of 10

Koniec nastenkarstvu na Facebooku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Koniec nastenkarstvu na Facebooku

 • 1. Koniec nástenkárstvu na Facebooku<br />
 • 2. Nová, otvorená komunikácia<br />Ministerstvo práce s 3000 fanúšikmi<br />
 • 3. Sledovať! Sledovať!<br />Stránky médií a občianskych iniciatív<br />
 • 4. Upratať si doma<br />Ani neviete, čo všetko nájdete doma, keď začnete upratovať<br />
 • 5. Namiešať správny mix<br />Facebook<br />YouTube<br />Slideshare<br />Twitter<br />Foursquare<br />
 • 6. Uzavrieť úprimné partnerstvo<br />Byť slušný a nekradnúť<br />
 • 7. Neprehnať to<br />...lebo ľadovec je z väčšej časti pod morom<br />
 • 8. Aby vás videli tí, na ktorých záleží<br />Rast followerovTwitterového konta po texte Tomáša Bellu za deň o 400 % <br />
 • 9. Poučenie<br /><ul><li> zvážte, čo od sociálnych sietí očakávate
 • 10. sledovali by ste svoju značku, ak by ste s ňou neboli spojený?
 • 11. nepodceňujťe monitoring a spätnú väzbu
 • 12. starajte sa o pôvodný obsah
 • 13. vytvárajte partnerstvá
 • 14. určite si, kedy a kto sa stará o obsah
 • 15. buďte prví
 • 16. pracujte so</li></li></ul><li>© Ľubomír Tuchscher<br />Foto: internet<br />Pre: Workshop AHS, marec 2011<br />tuchscher@gmail.com<br />Facebook/LinkedIn<br />Twitter/Foursquare<br />

Related Documents