Prezentare servicii specifice de dezvoltare si
implementare a proiectelor de Parcuri
Eoliene si Fotovoltaice
_________________________________________________________________________________
J3/118/01.02.2013 ;
CUI 31181493 ;
e-mai...
_________________________________________________________________________________
J3/118/01.02.2013 ;
CUI 31181493 ;
e-mai...
_________________________________________________________________________________
J3/118/01.02.2013 ;
CUI 31181493 ;
e-mai...
_________________________________________________________________________________
J3/118/01.02.2013 ;
CUI 31181493 ;
e-mai...
of 5

Prezentare servicii specifice proiecte regenerabile

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare servicii specifice proiecte regenerabile

  • 1. Prezentare servicii specifice de dezvoltare si implementare a proiectelor de Parcuri Eoliene si Fotovoltaice
  • 2. _________________________________________________________________________________ J3/118/01.02.2013 ; CUI 31181493 ; e-mail lucian.chitu@gmail.com lch@conceptmanagementnetowk.ro phone : +40 743 697 375 1. Prezentare Concept Management Network S.R.L. : Concept Management Network integreaza expertiza unui grup de specialisti cu larga experienta in toata aria de dezvoltare si implementare a proiectelor de investitii. Reprezentam interesele clientilor si partenerilor nostri, organizam si urmarim derularea eficienta a proiectului, contribuind astfel la realizarea performantelor dorite. Personalul si partenerii companiei sunt familiarizati cu tehnologia, organizarea si instrumentele de lucru specifice atat proiectelor romanesti cat si celor vest europene. 2. Propunere Tehnica : Pentru completarea obiectivelor ce definesc scopul proiectului, putem participa in toate fazele de dezvoltare ale proiectului prin servicii de : - Management de Proiect ; - Administrarea Executiei Lucrarilor ; - Consultanta Tehnica. Management de Proiect prin : - Planificarea Proiectului : o Intocmire Plan de Proiect ; o Planificarea activitatilor si controlul lor ; o Pregatirea Bugetului ; o Controlul si Administrarea Cash-Flow in relatia dintre Client, Furnizori de Servicii si Autoritati;
  • 3. _________________________________________________________________________________ J3/118/01.02.2013 ; CUI 31181493 ; e-mail lucian.chitu@gmail.com lch@conceptmanagementnetowk.ro phone : +40 743 697 375 o Planificare cash-flow ; o Identificarea si Administrarea Riscurilor ; o Identificare si pregatire planuri si bugete pentru Solutii Alternative ; o Plan de comunicare ; - Licitatii : o Consiliere pentru intocmirea caietelor de sarcini in vederea selectiei furnizorilor de servicii; o Consiliere in procesul de selectie a proiectantilor si executantilor; o Consiliere in procesul de selectie a furnizorilor de materiale si echipamente; o Consiliere in intocmirea contractelor Client-Furnizor de Servicii; - Managementul Contractelor: o Intocmire si negociere conditii de contract cu furnizori, beneficiari si autoritati; o Administrarea Contractelor ; o Urmarire plati, garantii, obligatii contractuale ; o Pregatire si coordonare sedinte cu furnizori de servicii si autoritati ; o Prezentare rapoarte lunare catre Client ; o Inchidere Contracte ; Administrarea Executiei Lucrarilor prin : - Reprezentarea intereselor beneficiarului prin serviciul de Dirigentie de Santier; - Reprezentarea intereselor beneficiarului prin serviciul de coordonare SSM pentru santiere mobile; - Controlul si asigurarea calitatii materialelor si lucrarilor prin implementarea procedurilor de control; - Coordonare Intocmire Carte Tehnica a Constructiei in conditiile legii; - Coordonarea activitatilor din cadrul santierului ;
  • 4. _________________________________________________________________________________ J3/118/01.02.2013 ; CUI 31181493 ; e-mail lucian.chitu@gmail.com lch@conceptmanagementnetowk.ro phone : +40 743 697 375 - Controlul Costurilor ; - Managementul Aprovizionarii ; - Administrarea comunicarilor cu autoritatile; - Administrarea platilor de taxe conform legislatiei pe timpul implementarii lucrarilor; - Pregatire si participare la Receptii Calitative si la terminarea lucrarilor ; - Urmarire comportare constructii in perioada de garantie si postgarantie; Consultanta Tehnica prin : - Analiza Proiectului din punct de vedere Tehnic si Juridic ; - Studii de Solutie si de Fezabilitate; - Coordonarea Proiectarii si pregatire documentatii pentru obtinere Avize si Autorizatii de Construire ; - Coordonarea obtinerii Avizelor si Autorizatiilor, altele in afara celor solicitate prin Certificat de Urbanism, insa necesare conform legislatiei in vigoare ; - Verificarea Proiectelor Tehnice de fundatii turbine si drumuri/platforme in acord cu legislatia din Romania ; - Evaluarea si administrarea Riscurilor ; - Intocmire Plan SSM in faza de Proiectare ; - Asistenta in intocmirea Studiilor de Mediu ; - Participare la fazele de Energizare si testare a Echipamentelor din cadrul Parcului ; - Participare in pregatirea documentatiei necesare in vederea incheierii asigurarilor pentru obiectul de investitie; - Participare in pregatirea Documentatiei pentru ANRE in vederea obtinerii Autorizatiei de Infiintare; - Participare in pregatirea Documentatiei pentru ANRE in vederea obtinerii Licentei de Producator ;
  • 5. _________________________________________________________________________________ J3/118/01.02.2013 ; CUI 31181493 ; e-mail lucian.chitu@gmail.com lch@conceptmanagementnetowk.ro phone : +40 743 697 375 - Participare in pregatirea Documentatiei pentru ANRE in vederea obtinerii Acreditarii Preliminare si Finale ; - Inregistrare la OPCOM. Organizare tipica a echipei de proiect si a comunicarii: Investitor Manager de Proiect Consultanti Coordonator SSM Contractori de specialitate Verificatori de proiecte Diriginte santier AutoritatiFurnizor de materiale / echipamente

Related Documents