Centrului de Agrement
este de a oferi o vacanţă
adevărată copiilor proveniţi din
centre de plasament, de îngrijire de
zi p...
Plan Cadastral
Amplasarea cosntructiilor in teren
Plan casuta mobilata
- 2 betoniere
- 2 roabe
- 4 găleţi zidărie
- schele demontabile
- 4 autofiletante
- 2 drujbe
- 2 flexuri - mare/mic
- 4 to...
Timp de 20 de săptămâni pe an (perioada cumulată a
vacanţelor), un număr de aproximativ 320-350 de copii vor trece
pragul ...
Eco Padina – 23 mai 2009 – ecologizare în mun ii Bucegi, în zona traseelor turistice Padina-Babele, Padina-Hotel Pestera, ...
Modalităţi şi persoane de contact
soarendar@gmail.com
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
of 20

Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca

Proiect Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Centrul de Agrement SOAREnDAR Jurilovca

  • 1. Centrului de Agrement este de a oferi o vacanţă adevărată copiilor proveniţi din centre de plasament, de îngrijire de zi precum şi celor cu o situaţie materială deosebită, urmând ca apoi, treptat şi beneficiind de monitorizare specializată, cei mai mulţi dintre aceşti copii să fie ajutaţi să se califice într-o meserie.
  • 2. Plan Cadastral
  • 3. Amplasarea cosntructiilor in teren
  • 4. Plan casuta mobilata
  • 5. - 2 betoniere - 2 roabe - 4 găleţi zidărie - schele demontabile - 4 autofiletante - 2 drujbe - 2 flexuri - mare/mic - 4 topoare şi bardă - 4 ciocane şi un baros - 2 târnăcoape - cazmale, lopeţi, sape - mistrii, cancioc
  • 6. Timp de 20 de săptămâni pe an (perioada cumulată a vacanţelor), un număr de aproximativ 320-350 de copii vor trece pragul centrului, iar timp de 5 zile vor fi angrenaţi în activităţi de recreere inedite, cu accent pe activită ile specifice taberelorț montane: - 3 zile de vizitare a obiectivelor turistice din împrejurimi precum i activită i specifice celor de pe litoral;ș ț - 2 zile cu activităţi montane specifice în incinta centrului: amplasare de tabără, vatră foc de tabără, de/montat cort, minime cunoştinţe de orientare în teren, cunoştinţe de bază alpinism - căţărare, rapel, tiroliană, etc. - Hrana şi cazarea vor fi asigurate de ATE Bucovina, iar programul taberelor va fi trimis către centrele de plasament şi de îngrijire de zi pentru alegerea perioadelor. În restul timpului, Centrul va găzdui cursuri de formare profesională şi calificare, precum i alte evenimente specifice în care partenerii asociaţieiș vor contribui la sus inerea taberelor pentru „CEILALŢI” copii.ț
  • 7. Eco Padina – 23 mai 2009 – ecologizare în mun ii Bucegi, în zona traseelor turistice Padina-Babele, Padina-Hotel Pestera, Laculț Bolboci, Platoul Bucegi, gropile de gunoi de pe platoul Bucegi – Cabana Babele, împreună cu cluburi montane afiliate la FRTE i înș colaborare cu Administra ia Parcului Natural Bucegi, ROMSILVA i SALVAMONTț ș Ac iunea de plantare "SĂDE TE UN POM, PĂSTREAZĂ-TE OM" – Plantează- i oxigenul – 10 Aprilie 2010ț Ș ț - plantarea simultană în 14 zone diferite din ară; ATE Bucovina s-a implicat în proiect pentru plantarea în 2 zone – Suceava i Ia i, împreună cuț ș ș cadre didactice i elevi voluntari i în colaborare cu ROMSILVA.ș ș Proiect de con tientizare ulterior ac iunii de plantare "SĂDE TE UN POM, PĂSTREAZĂ-TE OM" – Plantează- i oxigenul –ș ț Ș ț 10 Aprilie 2010 - derulat în parteneriat cu coala unde învă au elevii voluntari.ș ț Proiect de con tientizare/educare a tinerilor privind drume iile montane i respectul fa ă de natură 30 iunie – 2 iulie 2010 -ș ț ș ț derulat simultan în coli i licee din jude ele Ia i, Suceava i din Bucure tiș ș ț ș ș ș În 2012 – 2013 - participan i sau parteneri în ac iuni de ecologizare, plantare i evenimente cultural-educative montane.ț ț ș Lansare de carte dna. Ileana Vulpescu – “Noi, doamnă doctor, când o să murim?” 13 aprilie 2013 - Centrul Cultural Reduta, Brasov Cadouri de suflet pentru copii de suflet - Pa te 2013 - 1 Iunie 2013 -ș ac iune caritabilă derulată în centre de plasament din Bucure tiț ș i Bra ov, în parteneriat cu INMEDIO.ș ș Donează o carte! – Campanie de colectare de carte 7 mai – 17 iunie 2013 - colectare de carte, în parteneriat cu World Vision România i ANSA Brasov, pentru copii din centre de îngrijire sau plasament precum i pentru colari din zone defavorizate. (ș ș ș Proiect derulat în cadrul Programului ”2 MINUTE pentru o comunitate mai verde, o lume vie!”). Eco Diham 6-8 septembrie 2013 - ac iune de ecologizare în mun ii Bucegi, în zonele Diham, Gura Diham, Poiana Izvoarelor, Tacheț ț Ionescu, Valea Glejeriei, Mălăie ti, în parteneriat cu LS Travel Retail Romania (re eaua de distribu ie de presă INMEDIO/RELAY);ș ț ț Proiect derulat în cadrul Programului ”2 MINUTE pentru o comunitate mai verde, o lume vie!” Clacă la lemne I - 26-27 octombrie 2013, Făgăraș - ac iune de strâns lemn din pădure, pentru încălzirea pe timp de iarnă a Cabaneiț Valea Sâmbetei Clacă la lemne II – 2-3 noiembrie 2013, Bucegi - ac iune de strâns lemn din pădure, pentru încălzirea pe timp de iarnă a Cabaneiț Mălăie tiș Circuitul 7 Mun i din Grădina Carpa ilor - Gala premiilor de vară, edi ia 2013ț ț ț – eveniment organizat de Clubul Sportiv Montan Altitudine, în colaborare cu Muzeul Na ional al ăranului Român iț Ț ș ATE Bucovina – 22 noiembrie 2013, Sala Horia Bernea, Muzeul Na ional al ăranului Românț Ț
  • 8. Modalităţi şi persoane de contact soarendar@gmail.com

Related Documents