PRIBOR I MATERIJAL ZA LABORATORIJU ANA ŠĆEPANOVIĆ NEMANJA NINIĆ
EPRUVETA  Osnovna posuda u laboratorijama.  Pravi se od vatrostalno stakla.  Više dimenzija.  Ko...
LABORATORIJSKA ČAŠA  U njoj se mešaju i zagrevaju supstance.  Na njoj su obeleženi p...
ERLENMAJER  Ima više namena.  Ima istu ulogu kao i laboratorijska čaša.  A takođe može biti gra...
BALON  Koristi se pri zagrevanju tečnosti.  Pričvršćuje se klemama za stativ.  Može biti sa ravnim i...
SAHATNO STAKLO  Koristi se pri radu sa čvrstim supstancama.  Pravi se od stakla.
ŠPRIC BOCA  Pravi se od savitljive plastike.  Koristi se za čuvanje i sipanje destilovane ...
MENZURA  Pravi se u više dimenzija.  Može biti od stakla ili od providne plastike.  Koristi se za pr...
KAPALICA  Koristi se za prenošenje tečnih supstanci u kapima.
PIPETA  Napravljena je od stakla.  Koristi se za precizno odmeravanje malih zapremina tečnih ...
PROPIPETA  Koristi se za bezbedno odmeravanje tečnosti pipetom.
BIRETA  Pomecu nje najpreciznije možemo odmeriti zapreminu nekih tečnih supstanci.
NORMALNI SUD  Koristi se za tačno odmeravanje zapremine tečnosti.
LEVAK  Pravi se od stakla,plastike i metala.  Koristi se pri ceđenju i kada je potrebno odliti ...
STAKLENI ŠTAPIĆ  Koristi se za mešanje ili sipanje tečnosti(tečnost se sipa niz šta...
AVAN I TUČAK  Prave se od keramike ,porcelana,metala ili drveta.  Koristi se za ...
PORCELANSKI LONČIĆI I ŠOLJE  Šolja: Koristi se pri zagrevanju supstanci.Postavlja...
METALNI TROUGAO Postavlja se na tronožac kao postolje pri zagrevanju porcelanskih stvari.Dimenzija zavisi od ...
METALNA MREŽICA I ŠTIPALJKA  Mrežica:Stavlja se na tronožac kada se zagreva...
FILTER-HARTIJA Pravi se od specijalne hartije .Koristi se pri ceđenju .Postavlja se u levak
MAŠICE  Pravi se od čelika.Njima se pridržavaju posude koje nisu napravljene od stakla pri ...
ŠPIRITUSNA LAMPA  Koristi se za zagrevanje supstanci.  Kao gorivo koristi se alk...
STALAK ZA EPRUVETE  Pravi se od drveta , plastike i metala.  Koristi se za držanje ...
VAGA  Koristi se za preczno merenje mase supstance.  Može biti mehanička ili elektronska.
TERMOMETAR  Koristi se za merenje temperature.  Može biti napunjen alkoholom obojenim u ...
STATIV  Pravi es od gvožđa .  Koristi se za pridržavanje različitih aparatura u laboratorijsko...
ZAŠTITNE NAOČARI  Prave se od specijalne plastike.  Čuvaju oči od razbijenog ...
of 27

Pribor i materijal za laboratoriju VII-3

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pribor i materijal za laboratoriju VII-3

 • 1. PRIBOR I MATERIJAL ZA LABORATORIJU ANA ŠĆEPANOVIĆ NEMANJA NINIĆ
 • 2. EPRUVETA  Osnovna posuda u laboratorijama.  Pravi se od vatrostalno stakla.  Više dimenzija.  Koristi se za mešanje i zagrevanje supstanci.
 • 3. LABORATORIJSKA ČAŠA  U njoj se mešaju i zagrevaju supstance.  Na njoj su obeleženi podeoci pomoću kojih se lakše meri zapremina.  Nazivaju je i graduisanom čašom.
 • 4. ERLENMAJER  Ima više namena.  Ima istu ulogu kao i laboratorijska čaša.  A takođe može biti graduisana kao i čaša.
 • 5. BALON  Koristi se pri zagrevanju tečnosti.  Pričvršćuje se klemama za stativ.  Može biti sa ravnim i ovlanim dnom.
 • 6. SAHATNO STAKLO  Koristi se pri radu sa čvrstim supstancama.  Pravi se od stakla.
 • 7. ŠPRIC BOCA  Pravi se od savitljive plastike.  Koristi se za čuvanje i sipanje destilovane vode .  Može se napraviti i od stakla ali je konstrukcija onda drugačija.
 • 8. MENZURA  Pravi se u više dimenzija.  Može biti od stakla ili od providne plastike.  Koristi se za precizno merenje zapremine.
 • 9. KAPALICA  Koristi se za prenošenje tečnih supstanci u kapima.
 • 10. PIPETA  Napravljena je od stakla.  Koristi se za precizno odmeravanje malih zapremina tečnih supstanci.
 • 11. PROPIPETA  Koristi se za bezbedno odmeravanje tečnosti pipetom.
 • 12. BIRETA  Pomecu nje najpreciznije možemo odmeriti zapreminu nekih tečnih supstanci.
 • 13. NORMALNI SUD  Koristi se za tačno odmeravanje zapremine tečnosti.
 • 14. LEVAK  Pravi se od stakla,plastike i metala.  Koristi se pri ceđenju i kada je potrebno odliti tečnu supstancuu posudu sa uskim grlom.
 • 15. STAKLENI ŠTAPIĆ  Koristi se za mešanje ili sipanje tečnosti(tečnost se sipa niz štapić)
 • 16. AVAN I TUČAK  Prave se od keramike ,porcelana,metala ili drveta.  Koristi se za usitnjavanje supstanci.
 • 17. PORCELANSKI LONČIĆI I ŠOLJE  Šolja: Koristi se pri zagrevanju supstanci.Postavlja se na tronožac na kojem je metalni trougao.Pridržava se mašicama.  Lončić:U njemu se supstance zagrevaju na visokim temperaturama.Takođe stoji na tronošcu na kojem je metalni trougao.Može imati
 • 18. METALNI TROUGAO Postavlja se na tronožac kao postolje pri zagrevanju porcelanskih stvari.Dimenzija zavisi od obima kruga tronošca.
 • 19. METALNA MREŽICA I ŠTIPALJKA  Mrežica:Stavlja se na tronožac kada se zagrevaju supstance u posudama od stakla kao što su:čaše,erlenmajeri,balo ni sa ravnim dnom.  Štipaljka:Koristi se za držanje epruvete pri zagrevanju.
 • 20. FILTER-HARTIJA Pravi se od specijalne hartije .Koristi se pri ceđenju .Postavlja se u levak
 • 21. MAŠICE  Pravi se od čelika.Njima se pridržavaju posude koje nisu napravljene od stakla pri zagrevanju.
 • 22. ŠPIRITUSNA LAMPA  Koristi se za zagrevanje supstanci.  Kao gorivo koristi se alkohol ili špiritus.  Pravi se od stakla ili gvožđa.  Umesto nje se može koristiti i gasna sijalica.
 • 23. STALAK ZA EPRUVETE  Pravi se od drveta , plastike i metala.  Koristi se za držanje epruveta.
 • 24. VAGA  Koristi se za preczno merenje mase supstance.  Može biti mehanička ili elektronska.
 • 25. TERMOMETAR  Koristi se za merenje temperature.  Može biti napunjen alkoholom obojenim u crveno ili živom.
 • 26. STATIV  Pravi es od gvožđa .  Koristi se za pridržavanje različitih aparatura u laboratorijskom radu.
 • 27. ZAŠTITNE NAOČARI  Prave se od specijalne plastike.  Čuvaju oči od razbijenog stakla,vatre i hemikalija.

Related Documents