Janez rakuščekJe oglaševalSka oSebnoSt letaSlovenSki oglaševalSki feStival, april 2011 ...
You aint Seen notHing Yet! tHiS iS onlY tHe beginning …S temi besedami je Janez rakušček ob prejemu častneganaziva oglaš...
of 2

Slovenski oglaševalski festival 2011 (Luna\TBWA)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Slovenski oglaševalski festival 2011 (Luna\TBWA)

  • 1. Janez rakuščekJe oglaševalSka oSebnoSt letaSlovenSki oglaševalSki feStival, april 2011 20. sof
  • 2. You aint Seen notHing Yet! tHiS iS onlY tHe beginning …S temi besedami je Janez rakušček ob prejemu častneganaziva oglaševalska osebnost leta na letošnjem 20. Sof-usklenil svoj zahvalni govor. in ne bi ga mogel bolje.upravni odbor Slovenske oglaševalske zbornice laskavi naslov oglaševalska osebnost leta podelile tistim, ki resnično izstopajo iz sivine povprečja. ki s svojim delovanjem tako ali drugačezaznamujejo področje oglaševanja oz. kontinuirano prispevajo k razvoju slovenske oglaševalskestroke. kar za Janeza nedvomno drži.Diplomirani dramaturg. nosilec študentske prešernove nagrade. izjemen kreativec z neprecenljivimstrateškim znanjem in velikim poznavanjem družbenega ter kulturnega konteksta. nosilecštevilnih nagrad in uvrstitev v ožji izbor s slovenskih in tujih oglaševalskih festivalov (Cannes,epica, Sof, golden Drum, Scream, effie ...). član Sveta tekmovalnega programa pri Soz. aktivenkomentator strokovnih in širše družbeno aktualnih tem v medijih. Dolgoleten govorec na različnihizobraževalnih dogodkih. odličen mentor. izjemen človek. Dragocen sodelavec.»vsak, ki je imel priložnost soustvarjati z njim, mu priznava avtoriteto, znanje in energijo, kot tudistatus pronicljivega in duhovitega sogovornika v vsakodnevnem delu, nad vsem pa je njegov odnosdo ljudi in okolja, ki ga odlikuje spoštovanje, lojalnost in vera v osnovne človeške vrednote«. najbodo zaključne besede ob predaji nagrade Janezu na 20. Slovenskem oglaševalskem festivalu tudibesede, ki sklenejo naš mali poklon res izjemnemu sodelavcu.bravo, Janez! 20. sof

Related Documents