Porotherm DRYFIX
System murowania
na zaprawę w piance
O i SZY
W
...
Porotherm
DRYFIX.SYSTEM
Porotherm DRYFIX to system murowania
szlifowanych pustaków ceramicznych
Porotherm DRYFIX na...
Zalety nowego
systemu
Porotherm
DRYFIX.SYSTEM
Oszczędność czasu pracy do 50%
w stosunku do tradycyjnej technolog...
Ściany jednowarstwowe bez docieplenia Przegląd cegieł
...
Ściany nośne
30
Nazwa Porotherm Porotherm Porotherm
...
Opis produktu Parametry techniczne
Zaprawa Porotherm DRYFIX jest t...
Pistolet i środek
do jego czyszczenia
Porotherm Cleaner
...
1 Pierwszą warstwę pustaków
Zasady Porotherm DRYFIX układa się na
murowania dokładnie wyr...
2 Pierwszym ważnym krokiem jest
wypoziomowanie fundamentów
(stropu), w miejscach, gdzie będą mu-
rowane ścia...
7 Kolejne warstwy pustaków muruje się
...
Tuż przed nakładaniem zaprawy Parametry termiczne
Porotherm DRYFIX pustaki należy
odkurzyć i zwilżyć, aby zapr...
Pozostałe katalogi produktów Porotherm:
Porotherm Profi
System murowania na cienką spoinę
Porotherm Si / P+W / AK...
of 12

Porotherm Dryfix - system murowania na zaprawę w piance

Porotherm DRYFIX - zupełnie nowy materiał. Więcej na www.luskar.pl.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Porotherm Dryfix - system murowania na zaprawę w piance

 • 1. Porotherm DRYFIX System murowania na zaprawę w piance O i SZY W T BK ŁA O
 • 2. Porotherm DRYFIX.SYSTEM Porotherm DRYFIX to system murowania szlifowanych pustaków ceramicznych Porotherm DRYFIX na specjalistyczną zapra- wę murarską w piance. Do murowania w systemie DRYFIX stosowane są pustaki Porotherm DRYFIX – cegły o idealnie gładkich, specjalnie szlifowanych powierzchniach wspornych (poziomych). Do połączenia pustaków w systemie Porotherm DRYFIX stosuje się specjalistyczną zaprawę murarską w piance. Zaprawa jest konfekcjonowana w puszkach pod ciśnieniem. Nakłada się ją na warstwę cegieł za pomocą pistoletu. To bardzo łatwy i zupełnie nowatorski system łączenia pustaków ceramicznych. Specjalny aplikator umożliwia łatwe nałożenie puszki na pistolet. Zaprawa Porotherm DRYFIX jako pierwsza w Polsce uzyskała Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2009) dla tego rodzaju zapraw. 2
 • 3. Zalety nowego systemu Porotherm DRYFIX.SYSTEM Oszczędność czasu pracy do 50% w stosunku do tradycyjnej technologii murowania, dzięki łatwości i szybkości wykonywanych prac; więcej domów w krótszym czasie Wydłużenie sezonu budowlanego możliwość murowania również w zimie, do temperatury -5 oC Maksymalna ochrona cieplna dzięki eliminacji mostków termicznych w spoinach pionowych i poziomych Czyste murowanie mało prac porządkowych, brak narzędzi do rozrabiania i nakładania zaprawy Duża wytrzymałość ściany mur wykonany na zaprawie Porotherm DRYFIX błyskawicznie u z y s k u j e d e k l a ro w a n e p a r a m e t r y w y t r z y m a ł o ś c i o w e ; już po kilku godzinach może być obciążany Estetyka ściany czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak widocznych spoin, optymalny podkład pod tynk Łatwość budowania bardzo proste, nowatorskie nakładanie zaprawy (pistolet) Możliwość budowania wszystkich grubości ścian Zaprawa w cenie pustaków (gratis)* *Cena pustaków Porotherm DRYFIX obejmuje także zaprawę Porotherm DRYFIX (ilość zaprawy zgodnie z zużyciem). Istnieje możliwość zakupu pustaków Porotherm DRYFIX bez zaprawy w tej samej cenie. 3
 • 4. Ściany jednowarstwowe bez docieplenia Przegląd cegieł szlifowanych 44 Porotherm DRYFIX.SYSTEM Nazwa Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm 44 DRYFIX 44 K DRYFIX 44 1/2 K DRYFIX 44 R DRYFIX Wymiary [mm] 440x248x249 440x248x249 440x124x249 440x186x249 Masa [kg/szt.] ok. 19 ok. 19 ok. 10 ok. 15 Wytrzymałość [MPa] 10 10 10 10 Współczynnik 0,30 - - - przenikania ciepła U [W/m2K] 38 Nazwa Porotherm Porotherm 38 DRYFIX 38 1/2 DRYFIX Wymiary [mm] 380x248x249 380×124×249 Masa [kg/szt.] ok. 16 ok. 9 Wytrzymałość [MPa] 10 10 Współczynnik 0,35* - przenikania ciepła U [W/m2K] * możliwość zastosowania na ścianę jednowarstwową po spełnieniu warunku EP ≤ EPmax 4
 • 5. Ściany nośne 30 Nazwa Porotherm Porotherm Porotherm 30 DRYFIX 30 1/2 DRYFIX 30 R DRYFIX Wymiary [mm] 300×248×249 300×124×249 300×174×249 Masa [kg/szt.] ok. 15 ok. 8 ok. 10 Wytrzymałość [MPa] 10/15 10 10 Współczynnik 0,60 - - przenikania ciepła U [W/m2K] Ściany nośne i działowe/osłonowe 25 18.8 11.5 8 Nazwa Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm 25 DRYFIX 18.8 DRYFIX 11.5 DRYFIX 8 DRYFIX Wymiary [mm] 250×373×249 188×498×249 115×498×249 80×498×249 Masa [kg/szt.] ok. 19 ok. 19 ok. 12 ok. 9 Wytrzymałość [MPa] 10/15 10/15 10 10 Współczynnik 0,95 1,19 1,72 2,21 przenikania ciepła U [W/m2K] 5
 • 6. Opis produktu Parametry techniczne Zaprawa Porotherm DRYFIX jest twardniejącą pod i użytkowe zaprawy wpływem wilgoci, jednoskładnikową zaprawą poliure- Porotherm DRYFIX tanową przeznaczoną wyłącznie do łączenia pustaków szlifowanych Porotherm DRYFIX. Zaprawa jest dostarczana w poręcznych, lekkich puszkach i nie Pozostałe elementy wymaga żadnego przygotowania. systemu Przeznaczenie Porotherm DRYFIX stosuje się do wznoszenia zarówno ścian nośnych, jak i nienośnych, o wszystkich grubościach. Ilość zaprawy Porotherm DRYFIX niezbędną do wzniesienia muru o konkretnej grubości dostarczana jest wraz z pustakami, w proporcji odpowiedniej do ilości pustaków. Specyfikacja techniczna zaprawy Pojemność 750 ml Temperatura stosowania -5 do +35 °C Temperatura zaprawy w puszce min. +10°C podczas stosowania (idealna +15 do +20°C) Odporność na temperaturę -40°C do +100°C Czas otwarty około 5 – 10 minut Gęstość objętościowa około 16 – 18 kg/m3 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 W/(mK) Wydajność 1 puszki: - dla ściany o grubości 188 do 440 mm około 5 m2 muru - dla ściany o grubości 80 do 115 mm 2 około 10 m muru 6
 • 7. Pistolet i środek do jego czyszczenia Porotherm Cleaner Stosowanie – jak nakładać i wymieniać puszki Przed wymianą nową puszkę należy dobrze wstrząsnąć (około 20 razy). Starą puszkę należy odkręcić z pistoletu po jej całkowitym opróżnieniu i natychmiast przykręcić nową. Niezwłocznie po wymianie należy nacisnąć spust pistoletu na około 2 sekundy i pozwolić odciec zaprawie. W ten sposób usuwa się wilgotne powietrze, które zostało wtłoczone do wnętrza pistoletu podczas wymiany puszek. Mogłoby ono doprowadzić do usterek pracy pistoletu – zalepienia adaptera lub dyszy. Czyszczenie pistoletu po użyciu – jak i czym Z końcówki dyszy (aplikatora) ostrożnie usunąć resztki zaprawy. Przykręcić do pistoletu puszkę ze środkiem czyszczącym do zaprawy i dobrze przepłukać pistolet (pozostawić środek na około 5 minut, a następnie ponownie dobrze wypłukać pistolet). Następnie przykręcić do pistoletu nową puszkę z zaprawą i natychmiast zacząć pracę. Dostawa i składowanie puszek Zaprawa Porotherm DRYFIX jest dostarczana wraz z pustakami, Zaprawa wyrównująca w proporcji odpowiedniej do ilości pustaków. Puszki należy Porotherm AM koniecznie przechowywać w chłodnym miejscu, w pozycji pio- nowej, zaworem do góry. W przeciwnym razie może dojść do zaklejenia zaworu. Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy Pozostałe elementy systemu Porotherm DRYFIX: pustaków Pistolet do nakładania zaprawy w piance Środek do czyszczenia pistoletu Porotherm Cleaner Zaprawa wyrównująca Porotherm AM Narzędzia do układania pierwszej warstwy pustaków 7
 • 8. 1 Pierwszą warstwę pustaków Zasady Porotherm DRYFIX układa się na murowania dokładnie wyrównanej warstwie zaprawy Porotherm AM o grubości minimum 10 mm. Do jej prawidłowego ułożenia używa się niwelatora, łaty oraz zestawu do wyrównywania. Dodat- kowo potrzebna jest aluminiowa listwa o długości minimum 2 m. Porotherm DRYFIX.SYSTEM 3 Dwa stojaki służące do wyrównywania Prosta i szybka należy przy pomocy śrub nastawnych praca z pustakami ustawić na wysokość wyznaczoną szlifowanymi niwelatorem, jednocześnie ustalając szerokość pasa zaprawy Porotherm AM. Dodatkowo należy sprawdzić równoległe położenie listew prowa- dzących. 5 Pierwszą warstwę pustaków układa się bezpośrednio na wyrównanej warstwie zaprawy Porotherm AM. Murowanie ścian zewnętrznych zaczyna się od ułożenia pustaków narożnikowych. Zasady prowadzenia prac murarskich są identyczne jak w przypadku systemu Porotherm P+W. Poszczególne pustaki pierwszej warstwy układa się wzdłuż sznura murarskiego i wyrównuje w obu kierunkach przy pomocy gumowego młotka i poziomnicy. 8
 • 9. 2 Pierwszym ważnym krokiem jest wypoziomowanie fundamentów (stropu), w miejscach, gdzie będą mu- rowane ściany. Warstwę zaprawy wyrównującej nakłada się po ułożeniu pasów izolacji przeciwilgociowej w miejscach, gdzie będzie murowana ściana. Podczas niwelacji należy przy pomocy lasera wyznaczyć najwyższy punkt fundamentów. Punkt ten należy przyjąć jako bazowy podczas układania pierwszej warstwy pustaków. 4 Po ustawieniu obu stojaków na O i SZY odpowiednim poziomie można zacząć nakładać zaprawę i wyrównywać W T BK warstwę podkładową. Należy zadbać ŁA o jej właściwą konsystencję. Po nało- O żeniu zaprawy ściągamy jej nadmiar przy pomocy aluminiowej listwy, aż do poziomu listew prowadzących zesta- wu wyrównującego. 6 Układane pustaki można swobodnie wyrównywać, przy czym nie należy ich zbyt mocno wciskać w warstwę zaprawy. Im dokładniej wyrównana jest pierw- sza warstwa pustaków tym prostsze i łatwiejsze jest układanie warstw kolejnych. 9
 • 10. 7 Kolejne warstwy pustaków muruje się 8 na zaprawie Porotherm DRYFIX dostarczanej wraz z pustakami. Przed pierwszym użyciem puszkę z zaprawą należy wstrząsać około 20 razy i przykręcić do adaptera pistoletu. Następnie należy odkręcić śrubę regulacyjną na minimum 2 sekundy i nacisnąć spust pistoletu. Dawko- wanie zaprawy w piance reguluje się naciskiem spustu pistoletu oraz śrubą regulacyjną. 9 Ściany muruje się nakładając zaprawę 10 na powierzchnie wsporne w jednym bądź dwóch paskach, w zależności od d grubości muru. W zależności od gru- bości ściany (patrz rys. 9) wydajność d ≤ 11,5 cm wydajność puszki: ~ 10 m2 muru 1 puszki zaprawy Porotherm DRYFIX to 5 lub 10 m2 ściany. d d ≥ 18,8 cm wydajność puszki: ~ 5 m2 muru 11 Aby prawidłowo wykonać narożniki, 12 należy użyć pustaków uzupełniających połówkowych i narożnikowych. Wiąza- nie pustaków w narożniku każdej war- stwy musi być obrócone o 90° czyli prostopadłe względem pustaków warstwy poprzedniej. Należy także pa- miętać aby długość przewiązania mu- raskiego wynosiła minimum 10 cm. 10
 • 11. Tuż przed nakładaniem zaprawy Parametry termiczne Porotherm DRYFIX pustaki należy odkurzyć i zwilżyć, aby zaprawa lepiej Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przylegała do podłoża. Murując w tem- przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika peraturach ujemnych (poniżej zera) pu- przenikania ciepła ścian z pustaków Porotherm DRYFIX staków nie zwilżamy, a jedynie odku- rzamy szczotką lub dużym pędzlem. Na 18.8 DRYFIX 11.5 DRYFIX 44 DRYFIX 38 DRYFIX 30 DRYFIX 25 DRYFIX Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm 8 DRYFIX wyrównane rzędy pustaków nanosi się dwa równoległe do siebie paski zaprawy Porotherm DRYFIX o średnicy min. 3 cm Produkt każdy, w odległości 5 cm od krawędzi Grubość ściany 44 38 30 25 18,8 11,5 8 pustaków. Przy grubości ściany 8 lub (bez tynku) [cm] 11,5 cm nanosi się tylko jeden pas zap- rawy, na środku ściany. Opór cieplny R 3,17 2,72 1,50 0,88 0,67 0,41 0,28 [m2∙K/W] Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła 0,139 0,140 0,200 0,283 0,279 0,280 0,284 [W/m∙K] Kolejną warstwę pustaków należy ułożyć zanim powierzchnia zaprawy Współczynnik przenikania ciepła U, [W/m2∙K] 0,30 0,35 0,60 0,95 1,19 1,72 2,21 zaschnie (około 5-10 min). Raz po- łożonego pustaka szlifowanego nie należy już podnosić ani przesuwać, ponieważ wszelkie modyfikacje Wytrzymałość na ściskanie wymagałyby naniesienia świeżych Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie (fk) ścian wy- warstw zaprawy. W pistolecie musi za- wsze znajdować się napełniona konanych z pustaków Porotherm DRYFIX na podstawie puszka. Puszkę należy utrzymywać AT-15-8223/2009 w pozycji pionowej, nad pistoletem. Klasa pustaków 10 15 Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk [MPa] 2,3 3,0 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γM 2,2 2,2 Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie fd [MPa] 1,0 1,4 Przed zastosowaniem cegieł uzupeł- niających w narożniku ściany, zaprawę Porotherm DRYFIX należy nanieść Izolacyjność akustyczna ścian z pustaków Porotherm w dwóch pasach również na gładką, 18.8 DRYFIX 11.5 DRYFIX boczną powierzchnię pustaka, którą 44 DRYFIX 38 DRYFIX 30 DRYFIX 25 DRYFIX Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm Porotherm 8 DRYFIX następnie przykłada się do pustaka narożnikowego. W pustakach kiesze- niowych nie należy wybijać przegród Produkt kieszeni. Grubość ściany 44 38 30 25 18,8 11,5 8 (bez tynku) [cm] Wskaźniki Rw (dB) 39 38 43 44 42 39 38 izolacyjności RA1 (dB) 38 37 42 43 41 39 37 akustycznej ścian RA2 (dB) 37 36 41 42 40 37 36 Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dotyczą ścian z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubości min. 10 mm. 11
 • 12. Pozostałe katalogi produktów Porotherm: Porotherm Profi System murowania na cienką spoinę Porotherm Si / P+W / AKU System murowania na zaprawę termoizolacyjną i tradycyjną Stropy i nadproża ceramiczne Porotherm Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 79 T +48 (22) 514 21 00 F +48 (22) 514 21 03 office@wienerberger.com.pl www.wienerberger.pl WCB styczeń 2010 Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach Wienerberger

Related Documents