NASIL BİR CFO ?NASIL BİR CFO ?
LÜTFULLAH KUTLU
26 TEMMUZ 2013
MALİ İŞLERİN YÖNETİMİ
FONKSİYONU
Bütüncül olmalıdır
Şirketin tüm faaliyet alanları ve
disiplinleri ile irtibatlıdır
BİR BAKIŞTA CFO
Genelde CFO’ ya direkt bağlı fonksiyonlar :
muhasebe, finansman, bütçe-planlama-raporlama,
insan kaynakl...
İDEAL BİR CFO
CEO’ luk pozisyonunun en güçlü yedeği ve
adayıdır, tüm formasyonunu hemen CEO olarak
göreve başlayacak şek...
Tüm mesaisini kapalı kapısının ardında, fildişi
kulesinde geçirmez
Herşeyi bildiğini iddia etmez, öğrenmeye
sonuna kadar...
İşinin sadece rakamlarla değil, aslında olaylar
ve insanlarla olduğunun farkındadır
Projelerini üst yönetime kabul ettir...
Liderdir ama takım oyununun olmazsa olmaz
olduğunun da bilincindedir
İyi bir eğitmen ve öğretmendir, öğrencileri
sadece ...
Organizasyondaki diğer C-seviyesi
yöneticilerin sahip olmadıkları bir imtiyaza
sahiptir; veri ve enformasyon, bu CFO’ ya ...
Ekonomik büyüme veya küçülme
zamanlarında öncelik sıralamasını iyi belirler
Patronu yönetme sanatını, imkanlar dahilinde...
Şirketi temsil eder, sadece bu yetkiye değil bu
yetkinliğe de her anlamda sahip olmalıdır,
kendisini her konuda geliştirir
TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...
http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/
http://www.lutfullah...
of 11

Nasıl Bir CFO ?_ Lütfullah Kutlu_26 Temmuz 2013

Mali işlerin idaresi fonksiyonu, şirket yönetimi açısından bütüncül olmalıdır, dolayısı ile ideal bir CFO; şirketin tüm faaliyet alanları ve disiplinleri ile irtibatlı hayati bir işleve sahiptir
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasıl Bir CFO ?_ Lütfullah Kutlu_26 Temmuz 2013

 • 1. NASIL BİR CFO ?NASIL BİR CFO ? LÜTFULLAH KUTLU 26 TEMMUZ 2013
 • 2. MALİ İŞLERİN YÖNETİMİ FONKSİYONU Bütüncül olmalıdır Şirketin tüm faaliyet alanları ve disiplinleri ile irtibatlıdır
 • 3. BİR BAKIŞTA CFO Genelde CFO’ ya direkt bağlı fonksiyonlar : muhasebe, finansman, bütçe-planlama-raporlama, insan kaynakları, bilgi sistemleri, satınalma, idari işler Genellikle CFO’ lar aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleri olarak, asgaride de İcra Kurulu mensupları olarak hizmet verirler  Şirketin tüm fonksiyonları hakkındaki detaylı ve derin bilgi, yasal sorumlulukları açısından da hayati ve vazgeçilmezdir
 • 4. İDEAL BİR CFO CEO’ luk pozisyonunun en güçlü yedeği ve adayıdır, tüm formasyonunu hemen CEO olarak göreve başlayacak şekilde kurgulamalı ve güncel tutmalıdır Sadece kitabi bilgilerle yetinmez, günlük problemlere de kreatif çözümler üretebilecek şekilde açık fikirli ve esnektir, şirketi yasal problemlerle karşı karşıya bırakmayacak çözümleri üretip, riski asgariye indirebilme yetkinliğindedir
 • 5. Tüm mesaisini kapalı kapısının ardında, fildişi kulesinde geçirmez Herşeyi bildiğini iddia etmez, öğrenmeye sonuna kadar açıktır, kendi limitlerini ve kimlerden tavsiyeler alması gerektiğini çok iyi bilir Muhasebeyi çok iyi bildiği için kendisine CFO denilmediğinin farkındadır, o bir kontrolör değil bir stratejisttir
 • 6. İşinin sadece rakamlarla değil, aslında olaylar ve insanlarla olduğunun farkındadır Projelerini üst yönetime kabul ettirme yeteneği kadar; ekibine anlatma, kabul ettirme ve uygulatma niteliğine sahip olması gerektiğinin farkındadır Zor soruları CEO’ da dahil herkese sorabilecek, cevaplarını eninde sonunda alabilecek medeni cesarete sahiptir
 • 7. Liderdir ama takım oyununun olmazsa olmaz olduğunun da bilincindedir İyi bir eğitmen ve öğretmendir, öğrencileri sadece kendi ekibi değil, şirketin tüm üst düzey yöneticileridir Gerekiyorsa kolları sıvayarak işin nasıl yapılması gerektiği konusunda örnek teşkil eder Şirkette en çok şey bilen adam olmalıdır
 • 8. Organizasyondaki diğer C-seviyesi yöneticilerin sahip olmadıkları bir imtiyaza sahiptir; veri ve enformasyon, bu CFO’ ya yeni stratejiler üretebilmek, yeni fırsatları görebilmek gücünü verir; CFO bu gücü iyi kullanmalı, diğer yöneticiler için de bir tetikleyici olmalıdır  Üçüncü partileri ihmal etmez, tedarikçiler ve müşteriler onun vazgeçilmez iş ortaklarıdır Organizasyon içerisinde odaklanmayı sağlar; masraf ve gelir kalemlerine, tasarruf tedbirlerine, yatırım fırsatlarına
 • 9. Ekonomik büyüme veya küçülme zamanlarında öncelik sıralamasını iyi belirler Patronu yönetme sanatını, imkanlar dahilinde, en iyi şekilde icra etmek zorundadır Naktin kıymetini bilir, bilmeyenlere öğretir, finansal tabloları tüm C-seviyesi yöneticilerin anlayabileceği şekilde yorumlar, gerekli analizleri yapar ve maceraya izin vermez, özellikle bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu arasındaki bağlantıları yorumlar, tabir caizse gözleri açar
 • 10. Şirketi temsil eder, sadece bu yetkiye değil bu yetkinliğe de her anlamda sahip olmalıdır, kendisini her konuda geliştirir
 • 11. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER... http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/ http://www.lutfullahkutlu.com/http://www.lutfullahkutlu.com/

Related Documents