lis un hueso delgada y cuudrilúlero. que ocupa lu parc-d medial (ir In cavidad nrbilnriu. ) ln purcd
lnlcral dc las finas ...
(‘aura nlcdiall: cs plana y formal purlu dt’ ln purcd Iulcrnl dc lau fosas nusnlrs. nrliculn cun la curan
unluriur dc lu...
BHHÍCSZ wn cuulru. cl zmturiur qu * ¡nrlicula cun lu npófisis Írunlnl del Blanilzlr. cl
pusleriur. que nrliculn con Im ¡...
Efiwggr 5%
Sun dm láminas ¡»un ruclamguhrcs ubirudus cn In rngiíïn superior dr lan fuma masnlrs. pnr
dchujcn drl frunlul....
("ara unlvriunr: un (unn-xau rn srnlidaa lr-Ausxcrsacl. ) cn srnlido serliraul cs comun '. l por illTiiiil)
rnmnzi por il...
Burdcs: Sun cuulran:
Burdc supuriisr: rs gruesu y rugosn. urlitulu con lu rspinu nasal del frontal
Burdn inlcriur: a...
of 6

Nasales y unguis

huesos de la cara
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasales y unguis

  • 1. lis un hueso delgada y cuudrilúlero. que ocupa lu parc-d medial (ir In cavidad nrbilnriu. ) ln purcd lnlcral dc las finas nasales. ubicándusc pur detrás dc ln npúlisis frunlal dd . 1-. ¡.il; ¡r y por dclnntc dc lau ¡uns-m lanlcrnlcs del lilmuídrx. Sc lc ducribun Zcnrus: Incdinl} Ink-ml. Adcnnïs d: cuulm Imrdcx. l‘ nguis
  • 2. (‘aura nlcdiall: cs plana y formal purlu dt’ ln purcd Iulcrnl dc lau fosas nusnlrs. nrliculn cun la curan unluriur dc lux Inusm lnllurnlcs dc! lilmtyidc». Cara laaluranl: forum pnrlc de In pared mcdiul dc lu órbita. cslá dixididu cn una pnwión nntcriur y ulrn puslrritnr pur unn emm wrlicul dcmnnúumdn Crush! Langrimaul puslcriur ¡’urciún urlsilxurin u“ “kr” Porción lugrimzll (': ur-. nncdi: ll í u. ‘ ¿ _ (‘rcslulngrilnanl ‘ ' ‘N A‘ puslcritsn‘ (iunthu Iugrilllzul
  • 3. BHHÍCSZ wn cuulru. cl zmturiur qu * ¡nrlicula cun lu npófisis Írunlnl del Blanilzlr. cl pusleriur. que nrliculn con Im ¡mmm Iulernlcs drl Iitnlnidus. cl superior qu r aarliculan cun la ¡Ipúlisis tnrhilnrriu interna dcl Írnnntnl. y clinfu'iurq¡1- Lnrliculn cun ln aupúlïsis lugrinnnl dc lu runrhu infcritnr) cl lmrdr supcrinr (lvl nnnilnr 8mm‘ ‘unn-mr ‘Ï y p? ‘ __ Á Bnrdr puslrriul‘ Burde anterior Burdr inïtriur
  • 4. Efiwggr 5% Sun dm láminas ¡»un ruclamguhrcs ubirudus cn In rngiíïn superior dr lan fuma masnlrs. pnr dchujcn drl frunlul. pur dclzmlc del cunuídrs _ por dcnlru drl Nlnxilau‘. Sc las duwriln-n: Canru ¡mu-rior Cura ¡Junín-rior Cunlm burdcs "M0305 prupius n Nusulcs
  • 5. ("ara unlvriunr: un (unn-xau rn srnlidaa lr-Ausxcrsacl. ) cn srnlido serliraul cs comun '. l por illTiiiil) rnmnzi por ilrhnjvr. u‘ relacionar run lu piel. (“Ani puuvrivnr: cs rnnunn y ¡irlirulu cun In rspinn nnxul del lrnnml y In launinn ¡mrprndirulaardr lilmnidrs. um rccnrridn pm‘ un surrn scrlicnl dvnuvminndt) Nasulcnhulsn’ Carilla articular pa“ d . Bordg superior frágil: .4 A (frontal) interno . Gusta Canal del “¿s31 i ' nervio nasal interno Agujero (nasolobar) vascular ‘.4,’ ‘ ' BOTdC B°Fd° extemo extemo para el maxuar F10. 103. Hussb pnomo Fic. 104. HUESO momo m: LA NARIZ DERECHO, DE LA NARIZ DERECHO, CARA EXTERNA CARA INTERNA
  • 6. Burdcs: Sun cuulran: Burdc supuriisr: rs gruesu y rugosn. urlitulu con lu rspinu nasal del frontal Burdn inlcriur: airliculzi cun cl mrlllugu nansul y prcsrnlzi unn usculndurzi parra cl ilcniu Nasnlulnulnr. Rurde Iaulurail: zirliculzi cun In zipúlisis Írunlnl del Slzuilzu‘ Borde medial: zurlirulzi cun Huesos prupins del lado «ipuesln Bnrdc supcrinr Borde mcdiul Bnrdt ¡“um lisculudurai Burduinlcrinr Í Í "¿ nusnluhulnr

Related Documents