START
Najlepsząinwestycją człowiekajest inwestycjaw samego siebie!
W dobie gwałtownego postęputechnologicznego, ciężko znaleźć dobry ichwytliwy produkt, który można dobrzesprzedać, gdyż ryn...
Wiele pomysłów nie doczekało sięrealizacji. Wiele okazało sięmrzonkami z pogranicza SinceFiction, choć z każdym dniem świa...
Ciężko młodymwizjonerom dostać sięna rynek zdominowanyprzez koncerny, wktórych rzeszenaukowców opracowującoraz to nowszete...
Wychodząc naprzeciw temuproblemowi jako skromnystudent próbuje swoich szans winnowacjach, przelewającswoje pomysły – niegd...
PROJEKTYWYKONANIEPRODUKTKOŃCOWY
Pracując nad różnego rodzajuprojektami niejednokrotnie narzekałemna utrudnienia wynikłe ze z brakubezpośredniej realizacji...
Wszystko czego potrzeba do sprawnejpracy to sprawne narzędzia.Najwspanialszym z nich jest umysł, ai manualne zdolności nie...
RYSUNKI I MODELE3DPREZENTACJEELEMENTÓWSCHEMATY ZŁOŻENIAPODZESPOŁÓW POWRÓT DOMENUGŁÓWNEGO
MENU
MENUAnimacja złożenia konika do tokarkiZielone elementy widoczne w animacji zostały docelowo wykonane na DRUKARCE 3D
MENU
Globalna automatyzacja przyczyniasię do zwiększenia standardówżycia, ludzie są zastępowani przezmaszyny, co przekłada się ...
Przyzwyczailiśmy się do tego, żemaszyny są obecne w naszejcodzienności. Z każdym dniempojawiają się nowe. Niektórezaskakuj...
Maszyna ta pozwala nawykonanie poprzeznanoszeniekolejnych warstw modeli3D zaprojektowanych wspecjalnych programachgraficzn...
Jej prostota i nieskończone niemal możliwościsprawiają, że jest to wymarzone narzędzie dlakażdego konstruktora.Pośród wiel...
DRUKARKA 3D wzbogaciłaby mójwarsztat pozwalając na bardziejrozbudowane konstrukcje.Często wśród licznych podzespołówmaszyn...
Na przedmioty codziennego użytku zjakimi mamy do czynienia składa się wieleprocesów technologicznych, o którychistnieniu n...
Pośród wielu procesówtechnologicznych, związanych z obróbkąmateriałów, zawiłych i skomplikowanych nieznajdziemy bardziej w...
ReklamaOptymalizacja PostępRozwójGospodarczyKomunikatywnośćRozwójTechnologicznyMedycynaBezpieczeństwoZyskOszczędnośćPOWRÓT...
MENUDrukarka 3D jest doskonałymnarzędziem komunikacyjnym.Łączy w sobie interakcjeczłowieka z komputerem ikomputera z maszy...
MENUCzłowiek nie osiągnie nigdy takiejprecyzji i dokładności przy takimnakładzie, a ponadto, zmuszony jestkażdorazowo wyko...
MENUPośród wielu procesów technologicznych, związanychz obróbką materiałów, zawiłych i skomplikowanychnie znajdziemy bardz...
MENUPowszechna automatyzacja dosięgawszystkie, nawet te najbliższe namgałęzie przemysłu jak np.:przemysł spożywczy.Tu też ...
MENUPostęp medycyny również jest udziałemdruków przestrzennych. Niegdyś drogie iskomplikowane protezy znajdują swojesubsty...
MENUNarzędzie to jest również gwarantemzwiększenia Bezpieczeństwa iHigieny pracy.Maszyna wykonująca samodzielnieprzedmiot,...
Zaoszczędzone pieniądze, możemyzainwestować w swój dalszy rozwójnapędzając tym samym całągospodarkę lub pozwolić sobie nao...
Dzięki innowacyjnym konstrukcjompojawiającym się na rynku nasze życiestaje się łatwiejsze i wygodniejsze, awizje konstrukt...
MENUTakie narzędzie w warsztacie każdego konstruktorato gwarantowany sukces opierający się na: Rozwoju własnym Zwiększen...
Oczywistym faktem jest, że żadna reklama – aniradiowa, ani telewizyjna, ani gigantyczny bilbord – niemoże równać się z dro...
Wszystkie projekty, rysunkitechniczne, modele 3D oraz animacjezłożenia i prezentacji przedmiotówwykonałem samodzielnie prz...
Drukarka 3D - przyszłość innowacji!
Drukarka 3D - przyszłość innowacji!
Drukarka 3D - przyszłość innowacji!
of 35

Drukarka 3D - przyszłość innowacji!

Stypendium z Wyboru
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Drukarka 3D - przyszłość innowacji!

 • 1. START
 • 2. Najlepsząinwestycją człowiekajest inwestycjaw samego siebie!
 • 3. W dobie gwałtownego postęputechnologicznego, ciężko znaleźć dobry ichwytliwy produkt, który można dobrzesprzedać, gdyż rynek zdominowany jestprzez różnorodne koncernymiędzynarodowe mające monopol naokreślony produkt.
 • 4. Wiele pomysłów nie doczekało sięrealizacji. Wiele okazało sięmrzonkami z pogranicza SinceFiction, choć z każdym dniem światktóry zamieszkujemy coraz bardziejupodabnia się do tego jaki znamy zksiążek czy filmowychsuperprodukcji.
 • 5. Ciężko młodymwizjonerom dostać sięna rynek zdominowanyprzez koncerny, wktórych rzeszenaukowców opracowującoraz to nowszetechnologie.
 • 6. Wychodząc naprzeciw temuproblemowi jako skromnystudent próbuje swoich szans winnowacjach, przelewającswoje pomysły – niegdyś napapier – a dziś dokomputera, kreując lepsze jutroz pomocą nowoczesnychnarzędzi…
 • 7. PROJEKTYWYKONANIEPRODUKTKOŃCOWY
 • 8. Pracując nad różnego rodzajuprojektami niejednokrotnie narzekałemna utrudnienia wynikłe ze z brakubezpośredniej realizacji założeń.Wiązało się to z nawiązywaniemwspółpracy z zewnętrznymijednostkami, które pociągały za sobąkolejne koszty i bezcenny czas.
 • 9. Wszystko czego potrzeba do sprawnejpracy to sprawne narzędzia.Najwspanialszym z nich jest umysł, ai manualne zdolności niektórychrzemieślników nie mają sobierównych…Dzięki zaawansowanym programomkomputerowym, mogłemwizualizować swoje pomysły wsposób bardziej dokładny iprzejrzysty. A oto przykłady:
 • 10. RYSUNKI I MODELE3DPREZENTACJEELEMENTÓWSCHEMATY ZŁOŻENIAPODZESPOŁÓW POWRÓT DOMENUGŁÓWNEGO
 • 11. MENU
 • 12. MENUAnimacja złożenia konika do tokarkiZielone elementy widoczne w animacji zostały docelowo wykonane na DRUKARCE 3D
 • 13. MENU
 • 14. Globalna automatyzacja przyczyniasię do zwiększenia standardówżycia, ludzie są zastępowani przezmaszyny, co przekłada się na ichlepszy stan zdrowia i więcej czasuna swoje pasje.Dodatkowo maszyny posiadają większądokładność wykonania oraz powtarzalnośćprocesu niż najwybitniejszy rzemieślnik.
 • 15. Przyzwyczailiśmy się do tego, żemaszyny są obecne w naszejcodzienności. Z każdym dniempojawiają się nowe. Niektórezaskakują prostotą i funkcyjnością,inne śmieszą, a jeszcze inne intrygują.
 • 16. Maszyna ta pozwala nawykonanie poprzeznanoszeniekolejnych warstw modeli3D zaprojektowanych wspecjalnych programachgraficznychWiele z nich ułatwia nam życie i pracęzawodową. Takim przykładem jest absolutnierewolucyjny wynalazek jakim jest:
 • 17. Jej prostota i nieskończone niemal możliwościsprawiają, że jest to wymarzone narzędzie dlakażdego konstruktora.Pośród wielu procesówtechnologicznych, związanych z obróbkąmateriałów, zawiłych iskomplikowanych nieznajdziemy bardziejwydajnego, estetycznego iczystego procesu.
 • 18. DRUKARKA 3D wzbogaciłaby mójwarsztat pozwalając na bardziejrozbudowane konstrukcje.Często wśród licznych podzespołówmaszynowych potrzebny jest jakiśuchwyt, łącznik czy mocowanie.Wszystko to z misterną dokładnościąodwzoruje ta wspaniała maszynapozwalając zaoszczędzić czas ipieniądze.POWRÓT DOMENUGŁÓWNEGO
 • 19. Na przedmioty codziennego użytku zjakimi mamy do czynienia składa się wieleprocesów technologicznych, o którychistnieniu nie mamy nawet pojęcia.Doskonałym przykładem jednego z nichjest praca Drukarki 3D.Jej prostota i nieskończone niemalmożliwości sprawiają, że jest towymarzone narzędzie dla każdegokonstruktora.
 • 20. Pośród wielu procesówtechnologicznych, związanych z obróbkąmateriałów, zawiłych i skomplikowanych nieznajdziemy bardziej wydajnego, estetycznego iczystego procesu.Fenomen DRUKARKI 3D polega najej elastycznej wszechstronnościdostosowanych do indywidualnychwymagań każdego konstruktoraniezależnie od wielkości jegoprzedsięwzięcia. A to wszystkodostępne od ręki, bo całą pracęwykonuje za nas komputer.
 • 21. ReklamaOptymalizacja PostępRozwójGospodarczyKomunikatywnośćRozwójTechnologicznyMedycynaBezpieczeństwoZyskOszczędnośćPOWRÓT DOMENUGŁÓWNEGO
 • 22. MENUDrukarka 3D jest doskonałymnarzędziem komunikacyjnym.Łączy w sobie interakcjeczłowieka z komputerem ikomputera z maszyną dziękiczemu myśl konstruktora wraca doniego w formiezmaterializowanej, którą wprostszy i bardziej przejrzystysposób możemy przekazać dalej.
 • 23. MENUCzłowiek nie osiągnie nigdy takiejprecyzji i dokładności przy takimnakładzie, a ponadto, zmuszony jestkażdorazowo wykonać wielezłożonych procesówtechnologicznych narażając się tymsamym na utratę zdrowia, aniejednokrotnie i życia. Niewspominając o straconym czasie ipieniądzach…
 • 24. MENUPośród wielu procesów technologicznych, związanychz obróbką materiałów, zawiłych i skomplikowanychnie znajdziemy bardziej wydajnego, estetycznego iczystego procesu przy jednoczesnym spełnieniuwymogów konstruktorskich.
 • 25. MENUPowszechna automatyzacja dosięgawszystkie, nawet te najbliższe namgałęzie przemysłu jak np.:przemysł spożywczy.Tu też znajdziemy wielewidocznych oznak pracy Drukarek3D, jak choćby pojemniki czysztućce.Globalna automatyzacja stosująca takie maszynyprzekłada się na zyski, czasu zdrowia i pieniędzy!
 • 26. MENUPostęp medycyny również jest udziałemdruków przestrzennych. Niegdyś drogie iskomplikowane protezy znajdują swojesubstytuty o wiele tańsze i szybsze wbudowie, a do tego spełniające wszystkiestawiane im kryteria.
 • 27. MENUNarzędzie to jest również gwarantemzwiększenia Bezpieczeństwa iHigieny pracy.Maszyna wykonująca samodzielnieprzedmiot, który spełnia określonewymogi narzucone przezkonstruktora, a jedyna ingerencjaczłowieka polega na zainicjowaniuprocesu produkcji.
 • 28. Zaoszczędzone pieniądze, możemyzainwestować w swój dalszy rozwójnapędzając tym samym całągospodarkę lub pozwolić sobie naodrobinę przyjemności. MENUNiesamowita wydajność maszynzastępujących człowiekaprzekłada się na zysk nie tylkomaterialny. Oszczędzamyrównież nasze zdrowie i czas!
 • 29. Dzięki innowacyjnym konstrukcjompojawiającym się na rynku nasze życiestaje się łatwiejsze i wygodniejsze, awizje konstruktorskie coraz śmielsze.Człowiek od wielu dekad patrzywymarzonym wzrokiem w dal wciążprzesuwając granicę swoichmożliwości wyżej i wyżej. A wszystkoto zawdzięczamy genialnymmaszynom! MENU
 • 30. MENUTakie narzędzie w warsztacie każdego konstruktorato gwarantowany sukces opierający się na: Rozwoju własnym Zwiększeniu bezpieczeństwa Zwiększeniu oszczędności czasu Cięciu kosztów Prężnym automatyzowaniu procesówtechnologicznych.
 • 31. Oczywistym faktem jest, że żadna reklama – aniradiowa, ani telewizyjna, ani gigantyczny bilbord – niemoże równać się z drobnym upominkiemnawiązującym treścią swego kształtu doreklamowanego produktu.Ludzie w zdecydowanejwiększości są wzrokowcami, ajeśli mogą coś obejrzeć z wielustron i dotknąć tegodłonią, poczuć kształt, zbadać to –na pewno to kupią! MENU
 • 32. Wszystkie projekty, rysunkitechniczne, modele 3D oraz animacjezłożenia i prezentacji przedmiotówwykonałem samodzielnie przy użyciuprogramów AutoDesk Inventor orazAutoDesk AutoCAD

Related Documents