Nancy Julia Chodorow Źródło fotografii : http://profile.ak.fbcdn.net/ hprofile-...
Biografia.• Urodzona 20 stycznia 1944r. w Nowym Jorku• Amerykańska socjolożka, psychoanalityczka i feministka• Jedna z czo...
Kariera naukowa.• W 1966 roku ukończyła Radcliffe College• W 1975r. uzyskała stopień doktora socjologii na Uniwersytecie ...
Nagrody i wyróżnienia.• Otrzymała szereg nagród, w tym:• Jessie Bernard Award (1979) za swoją pierwszą książkę – „The Rep...
Nancy Chodorow dziś.• Obecnie jest emerytowaną profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie przez wiele l...
Najważniejsze publikacje:• 1978r. – „The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender”• 1989 r. ...
Reprodukcja macierzyństwa• W książce „The Reproduction of Mothering” przeprowadziła feministyczną reinterprertację psych...
• Centralną tezą jest stwierdzenie, że kulturowa osobowość płciowa człowieka kształtuje się pod wpływem psychicznych rel...
• Chodorow chce przyjrzeć się podziałowi ról płciowych i poczuciu „ja”, aby zrozumieć kulturową logikę hierarchii płciow...
Kwestia chłopców.• Jej zdaniem, ponieważ każde dziecko, początkowo jest związane uczuciowo z matką, chłopcy zdobywają męs...
Relacje matki z dziewczynką.• Natomiast dziewczynka, ponieważ jej więź z matką ma charakter trwającego związku i nie podl...
• Opierając swoje twierdzenia na obserwacji kulturowych, zróżnicowań płciowych między dziećmi w okresie „przed-edypalnym...
Bibliografia:Eliott Anthony, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011Jasińska-Kania Aleksandra,Nijakowski Lech M., Sz...
Dziękujemy za uwagę!Prezentację wykonały:• Anita Jaworska• Emilia Olszewska• Agnieszka Sendecka
of 14

Nancy julia chodorow

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nancy julia chodorow

 • 1. Nancy Julia Chodorow Źródło fotografii : http://profile.ak.fbcdn.net/ hprofile-ak- ash2/41605_5565676415 4_3951478_n.jpg
 • 2. Biografia.• Urodzona 20 stycznia 1944r. w Nowym Jorku• Amerykańska socjolożka, psychoanalityczka i feministka• Jedna z czołowych teoretyczek feminizmu psychoanalitycznego• Autorka kilku książek, najbardziej znaną i wpływową jest „The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender ”(1978)• Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (ang. International Psychoanalytical Association)
 • 3. Kariera naukowa.• W 1966 roku ukończyła Radcliffe College• W 1975r. uzyskała stopień doktora socjologii na Uniwersytecie Brandeis.• Karierę akademicką rozpoczęła się w 1973 roku, gdy została wykładowczynią Womens Studies w Wellesley College.• W latach 1974-1986 wykładała socjologię w Santa Cruz.• Była stypendystką Stanford Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Fundacji Guggenheima, American Council of Learned Societies i National Endowment for the Humanities.
 • 4. Nagrody i wyróżnienia.• Otrzymała szereg nagród, w tym:• Jessie Bernard Award (1979) za swoją pierwszą książkę – „The Reproduction of Mothering”,• L. Bryce Boyer Prize przyznaną przez Society for Psychological Anthropology za książkę „The Power of Feelings: Personal Meaning in Psychoanalysis, Gender, and Culture”• Distinguished Contribution to Women and Psychoanalysis Award (2000r.) - przyznaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • 5. Nancy Chodorow dziś.• Obecnie jest emerytowaną profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, gdzie przez wiele lat wykładała na wydziałach socjologii i psychologii klinicznej. Źródło fotografii: http://www.radcliffe.edu/ images/quarterly/chodorow.jpg
 • 6. Najważniejsze publikacje:• 1978r. – „The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender”• 1989 r. - „Feminism and Psychoanalytic Theory”• 1994 r. - „Femininities, Masculinities, Sexualities: Freud and Beyond”• 1999r. - „The Power of Feelings : Personal Meaning in Psychoanalysis, Gender and Culture”
 • 7. Reprodukcja macierzyństwa• W książce „The Reproduction of Mothering” przeprowadziła feministyczną reinterprertację psychoanalizy Freuda.• Freudowski model formowania się płci (matka na drugim planie) – nieprzekonujący, błędny.• Freud nie przyznaje matkom szczególnego wpływu na kształtowanie się jednostkowej psychiki (przyjmuje, że więź dziecka z matką zostaje przecięta przez integrację ojca)• Ingerencja ojca odgrywa istotną rolę w konstytuowaniu się podmiotowości ,płci kulturowej, seksualności, racjonalności i kultury.
 • 8. • Centralną tezą jest stwierdzenie, że kulturowa osobowość płciowa człowieka kształtuje się pod wpływem psychicznych relacji w obrębie rodziny, a zwłaszcza specyficznych „związków z obiektem” (objects relations), w jakie dziecko wchodzi ze swoją matką.• Kobieca opieka nad dzieckiem stanowi uniwersalną cechę podziału między płciami.• Powierzenie opieki nad dziećmi jedynie kobietom prowadzi do opresji płciowej
 • 9. • Chodorow chce przyjrzeć się podziałowi ról płciowych i poczuciu „ja”, aby zrozumieć kulturową logikę hierarchii płciowej.• Umieszczając w centrum swoich zainteresowań problem kulturowych różnic między płciami postawiła pytanie, w jaki sposób przy pomocy teorii związków z obiektem można wyjaśnić psychologiczne różnice między kobietami a mężczyznami.
 • 10. Kwestia chłopców.• Jej zdaniem, ponieważ każde dziecko, początkowo jest związane uczuciowo z matką, chłopcy zdobywają męską tożsamość płciową poprzez postrzeganie się w opozycji do matki.• Chłopcy separują się łatwiej niż dziewczynki (matka postrzega go jako przedstawiciela odmiennej płci)• Męskość konstytuowana jest przez wycofanie matki (odróżnianie i indywidualizacja chłopców)
 • 11. Relacje matki z dziewczynką.• Natomiast dziewczynka, ponieważ jej więź z matką ma charakter trwającego związku i nie podlega tak ostremu zerwaniu, jak w przypadku chłopca- nie może – i nie potrzebuje – poddawać represji swoich wczesnodziecięcych doświadczeń relacji uczuciowej z drugą osobą.• Matki odnoszą się do córek inaczej niż do synów-matka widzi w córce przedłużenie jej samej, własnego sobowtóra, istotę należącą do tej samej płci,stąd córce jest trudno oddzielić się od niej i uzyskać poczucie indywidualnej tożsamości i autonomii• Zachowując tę zdolność wchodzenia w związki uczuciowe dziewczynki postrzegają siebie zazwyczaj jako osoby o tożsamości relacjonalnej, czyli określające siebie poprzez emocjonalne związki z innymi.
 • 12. • Opierając swoje twierdzenia na obserwacji kulturowych, zróżnicowań płciowych między dziećmi w okresie „przed-edypalnym”, oraz koncepcjach teoretycznych Talcota Parsona i niektórych badaczy Szkoły Frankfurckiej, stworzyła nową wersję teorii związków z obiektem (object relations theory) .• W tej teorii wyraża się przekonanie,że podmiot (self) jest wytworem społecznych związków z innymi ludźmi. Różne aspekty tych związków mogą zostać przez podmiot zinternalizowanie i stają się dla niego „wewnętrznymi obiektami” – co oddaje pojęcie związków z obiektem.
 • 13. Bibliografia:Eliott Anthony, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011Jasińska-Kania Aleksandra,Nijakowski Lech M., Szacki Jerzy, Ziółkowski Marek, Współczesne teorie socjologiczne, tom II Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa,2006Maggie Humm, Słownik teorii feminizmu , Wydawnictwo Semper, Warszawa, 1993
 • 14. Dziękujemy za uwagę!Prezentację wykonały:• Anita Jaworska• Emilia Olszewska• Agnieszka Sendecka

Related Documents