B A D A N I E N A S T R O J Ó W S P O Ł E C Z N Y C H
M I E S Z K A Ń C Ó W K R A K O WA
M I C H A Ł A . C H R Z A N O W S...
Dzielnice
Wprowadzenie
Metoda
reprezentatywna.
 Barometr Krakowski 2015 nie pozwala na
prezentowanie wyników w podziale na 18
dziel...
Błąd oszacowania w dzielnicach
4
Jednostki
ewidencyjne
Wnioskowanie o
jednostkach
ewidencyjnych.
 Barometr Krakowski 2015 pozwala na
porównywanie wyników ...
Ocena władz
Rady Dzielnic oceniane
są w różny sposób.
Uwaga – wyniki są
zgrupowane w
4 jednostki ewidencyjne,
które obejmu...
Związek
z miejscem
Odpowiedzi
mieszkańców
poszczególnych
jednostek
ewidencyjnych na
pytania o związek z
Krakowem.
7
87% 92...
Związek
z miejscem
Odpowiedzi
mieszkańców
poszczególnych
jednostek
ewidencyjnych na
pytania o związek z
Krakowem.
8
81%
91...
Związek
z miejscem
Odpowiedzi
mieszkańców
poszczególnych
jednostek
ewidencyjnych na
pytanie o to, czy
zmieniliby miejsce
z...
Partycypacja
społeczna
Odpowiedzi
mieszkańców
poszczególnych
jednostek
ewidencyjnych na
pytania o partycypacje
społeczną.
...
Matryca ważności
i zadowolenia
Elementy składowe
matrycy – zadowolenie
mieszkańców z
aspektów
funkcjonowania miasta.
11
27...
Matryca ważności
i zadowolenia
Elementy składowe
matrycy – zadowolenie
mieszkańców z
aspektów
funkcjonowania miasta.
12
89...
Priorytety mieszkańców
13
41%
24% 23% 23%
20%
16% 15% 14% 14% 13% 13% 12% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 1%
0%
5%
10%
15%
20%
...
Priorytety mieszkańców
14
38%
33%
29%
24%
16% 16% 15% 15% 13% 13%
9% 9% 8% 7% 7% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0%
0%
5%
10%
15%
20%
25...
Priorytety mieszkańców
15
51%
25% 23% 20% 19% 19% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 11%
7% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40...
Priorytety mieszkańców
16
28% 27% 27% 27% 26% 24%
19% 17%
13% 11% 10% 10% 9% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 0%
0%
5%
10%
15%
20%
...
Wnioski
Najważniejsze
wnioski
 profil mieszkańców, zapotrzebowanie na usługi
miejskie, priorytety mieszkańców są zróżnicowane w
d...
of 18

Prezentacja dzielnice

Barometr Krakowski - prezentacja wyników z części dzielnicowej.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dzielnice

 • 1. B A D A N I E N A S T R O J Ó W S P O Ł E C Z N Y C H M I E S Z K A Ń C Ó W K R A K O WA M I C H A Ł A . C H R Z A N O W S K I C E N T RU M E WA LUA C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N YC H U N I W E R S Y T E T U JA G I E L L O Ń S K I E G O ( C E A P P ) 2 0 1 6 - 0 2 - 0 9 PREZENTACJA WYNIKÓW dla Rad Dzielnic
 • 2. Dzielnice
 • 3. Wprowadzenie Metoda reprezentatywna.  Barometr Krakowski 2015 nie pozwala na prezentowanie wyników w podziale na 18 dzielnic Krakowa;  Dlaczego badania dzielnic są trudne?  badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody reprezentatywnej, która pozwala na wnioskowanie o dużej grupie badanych (populacji) na podstawie wyników zebranych w wybranej, mniejszej próbce badawczej,  dzięki metodzie reprezentatywnej możemy określić poziom błędu oszacowania – różnicy między uzyskanym wynikiem z próbki a rzeczywistym wynikiem dla populacji,  błąd oszacowania jest zależny od liczby badanych osób; jednocześnie niezależny jest od wielkości populacji (liczby mieszkańców państwa, miasta, osiedla),  błąd oszacowania dla wyników dla dzielnic zależny jest od liczby respondentów z tych dzielnic. 3
 • 4. Błąd oszacowania w dzielnicach 4
 • 5. Jednostki ewidencyjne Wnioskowanie o jednostkach ewidencyjnych.  Barometr Krakowski 2015 pozwala na porównywanie wyników w jednostkach ewidencyjnych Krakowa:  Kraków-Śródmieście (Stare Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony),  Kraków-Krowodrza (Prądnik Biały, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec),  Kraków-Podgórze (Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów – Prokocim, Podgórze),  Kraków-Nowa Huta (Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta).  Błąd oszacowania dla jednostek ewidencyjnych:  Kraków-Śródmieście – 7%,  Kraków-Krowodrza – 6%,  Kraków-Podgórze – 5%,  Kraków-Nowa Huta – 6%. 5
 • 6. Ocena władz Rady Dzielnic oceniane są w różny sposób. Uwaga – wyniki są zgrupowane w 4 jednostki ewidencyjne, które obejmuje wiele Rad Dzielnic. 6 27% 37% 23% 30% 41% 43% 39% 45% 11% 13% 10% 6% 21% 7% 28% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Ocena Rady Dzielnicy wśród mieszkańców jednostek ewidencyjnych nie mam zdania / nie dotyczy źle neutralnie dobrze
 • 7. Związek z miejscem Odpowiedzi mieszkańców poszczególnych jednostek ewidencyjnych na pytania o związek z Krakowem. 7 87% 92% 85% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Zadowolenie z życia w Krakowie 55% 68% 51% 49% 0% 20% 40% 60% 80% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Mieszkanie od urodzenia w Krakowie 46% 56% 37% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Czy przynajmniej jedno z rodziców urodziło się w Krakowie?
 • 8. Związek z miejscem Odpowiedzi mieszkańców poszczególnych jednostek ewidencyjnych na pytania o związek z Krakowem. 8 81% 91% 86% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Poczucie związku z Krakowem 74% 90% 67% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Poczucie bycia krakowianinem 83% 90% 71% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Poczucie dumy z mieszkania w Krakowie
 • 9. Związek z miejscem Odpowiedzi mieszkańców poszczególnych jednostek ewidencyjnych na pytanie o to, czy zmieniliby miejsce zamieszkania, gdyby mieli taką możliwość. 9 19% 9% 31% 26% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Chęć przeprowadzki do innej części Krakowa 12% 8% 29% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Chęć przeprowadzki do miejscowości pod Krakowem 9% 6% 20% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Chęć przeprowadzki do innego miasta
 • 10. Partycypacja społeczna Odpowiedzi mieszkańców poszczególnych jednostek ewidencyjnych na pytania o partycypacje społeczną. 10 18% 13% 19% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Poczucie możliwości wpływania na sprawy miasta 49% 41% 73% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Krowodrza Nowa Huta Podgórze Śródmieście Chęć większego wpływu na sprawy miasta
 • 11. Matryca ważności i zadowolenia Elementy składowe matrycy – zadowolenie mieszkańców z aspektów funkcjonowania miasta. 11 27% 39% 58% 53% 13% 38% 16% 44% 50% 30% 18% 44% 60% 76% 70% 39% 52% 34% 68% 72% 55% 46% 35% 51% 54% 46% 26% 24% 21% 38% 45% 20% 7% 47% 57% 57% 47% 34% 30% 42% 56% 41% 32% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% wsparcie obsługa w urzędzie śmieci tereny zielone koszty życia parking dialog z władzami miasta transport czystość hałas powietrze Zadowolenie z aspektów funkcjonowania miasta (wybrane) Śródmieście Podgórze Nowa Huta Krowodrza
 • 12. Matryca ważności i zadowolenia Elementy składowe matrycy – zadowolenie mieszkańców z aspektów funkcjonowania miasta. 12 89% 70% 83% 76% 38% 70% 76% 36% 75% 47% 44% 86% 72% 85% 77% 51% 79% 86% 49% 82% 62% 64% 89% 71% 81% 85% 43% 83% 80% 45% 72% 49% 47% 90% 78% 75% 82% 47% 74% 73% 47% 64% 44% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% atrakcyjność centrum usługi konsumenckie i publiczne edukacja kultura i rozrywka zdrowie sport edukacja + rynek pracy atrakcyjność miejsca zamieszkania rynek mieszkaniowy bezpieczeństwo Zadowolenie z aspektów funkcjonowania miasta (wybrane) Śródmieście Podgórze Nowa Huta Krowodrza
 • 13. Priorytety mieszkańców 13 41% 24% 23% 23% 20% 16% 15% 14% 14% 13% 13% 12% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 3% 2% 2% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Priorytetowe aspekty (Krowodrza) 63% 33% 27% 25% 24% 23% 13% 12% 11% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Priorytety dla władz miasta (Krowodrza)
 • 14. Priorytety mieszkańców 14 38% 33% 29% 24% 16% 16% 15% 15% 13% 13% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 4% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Priorytetowe aspekty (Nowa Huta) 46% 41% 32% 26% 18% 16% 14% 13% 12% 11% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Priorytety dla władz miasta (Nowa Huta)
 • 15. Priorytety mieszkańców 15 51% 25% 23% 20% 19% 19% 17% 16% 15% 15% 14% 12% 11% 7% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Priorytetowe aspekty (Podgórze) 43% 33% 29% 25% 24% 21% 19% 17% 16% 10% 10% 9% 7% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Priorytety dla władz miasta (Podgórze)
 • 16. Priorytety mieszkańców 16 28% 27% 27% 27% 26% 24% 19% 17% 13% 11% 10% 10% 9% 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Priorytetowe aspekty (Śródmieście) 49% 37% 20% 18% 17% 17% 15% 14% 13% 10% 10% 9% 9% 8% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Priorytetowe aspekty (Śródmieście)
 • 17. Wnioski
 • 18. Najważniejsze wnioski  profil mieszkańców, zapotrzebowanie na usługi miejskie, priorytety mieszkańców są zróżnicowane w dzielnicach;  mieszkańcy mają ograniczoną wiedzę na temat władz miejskich oraz ich działań; znaczna ich część w ograniczonym stopniu interesuje się „sprawami miasta” oraz potrafi rozróżnić kompetencji poszczególnych organów władzy samorządowej;  w przypadku oceny Rady Dzielnic największy odsetek respondentów miał trudności w udzieleniu odpowiedzi – sugeruje to niższą rozpoznawalność i znajomość Rad Dzielnic od innych organów władzy samorządowej;  wszystkie organy władzy samorządowej pracują na wspólny wizerunek – mieszkańcy oceniają je w sposób zbliżony; wyjątkiem są Rady Dzielnic;  jednocześnie kontakt z radnym miasta lub dzielnicy wskazywany był jako najskuteczniejsze forma zwracania uwagi na sprawy miejskie;  jako najskuteczniejszą formę te uznawały osoby starsze (powyżej 35 roku życia);  mieszkańcy jednostki ewidencyjnej Nowa Huta znacznie bardziej zadowoleni są z życia w Krakowie oraz z poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta. 18

Related Documents