POSDRU/62/ 2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situat i e de risc pe...
Proiect cofinan t at din Fondul Social European prin Programul Opera t ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- ...
POSDRU/62/ 2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situat i e de risc pe...
POSDRU/62/ 2.3/S/22025 O NOUĂ STRATEGIE ÎN DOMENIUL FORMĂRII CONTINUE?! De ce, cui și la ce folosește? LIMBAJ DIALOG STA...
O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA FORMĂRII CONTINUE 8 imperative ale schimbării Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Pro...
1. CUTIA NEAGRĂ A TENDINȚELOR DEZVOLTĂRII ECONOMICE Prognoze și gândire strategică sau inovație, imaginație și gândire div...
2. REACTIVITATEA SISTEMELOR PUBLICE ȘI A PREVEDERILOR LEGISLATIVE versus abordările sectoriale asumate î n parteneriat s...
3. DILEMELE DEZVOLTĂRII ÎN ORGANIZAȚII ȘI COMPANII supraviețuire economică sau investiții în dezvoltarea resurselor umane?...
4. LUMEA TEHNOLOGIILOR ȘI A INOVAȚIILOR RAPIDE Calificări complete sau formări de scurtă durată? Proiect cofinantat din Fo...
5. GLOBALIZARE, MOBILITATE ȘI MULTICULTURALISM nevoia competențelor transversale Proiect cofinantat din Fondul Social Eur...
6.GRANIȚELE Î NVĂȚĂRII plăcerea de a munci, voluntariat și locuri de muncă flexibile Proiect cofinantat din Fondul Socia...
7. RELAȚIA ANGAJAT ȘI ANGAJATOR paradoxul de statut sau cine vinde și cine cumpără cunoaștere? Proiect cofinantat din Fond...
8. DE LA INFORMARE LA CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCARE rolul mass-mediei î n promovarea formării continue Proiect cofinantat din...
Principii <ul><li>Principiul învățării permanente </li></ul><ul><li>2. Principiul participării </li></ul><ul><li>3. Princi...
COMPONENTELE STRATEGIEI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Res...
Componenta 1 : FINANȚAREA Investește inteligent î n viitorul tău! Componenta 2 : Î NVĂȚAREA NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ An...
SCOP Fiecare angajat, indiferent de statut, nivel de educație și calificare beneficiază în orice moment de oportunități de...
<ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 1 – BANI PENTRU FORMARE, ACCESIBILI ȘI LA VEDERE </li...
<ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><ul><li>OBIECTIV SRATEGIC 2 – ȘANSE REALE DE A ÎNVĂȚA </li></ul></ul><ul><ul><l...
<ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 3 – FORME ALTERNATIVE </li></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea ...
<ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 4 </li></ul><ul><ul><li>Susținerea rolului educativ al m...
<ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 5 – ANGAJATORI, FORMATORI, SOCIETATE CIVILĂ </li></ul><...
Pentru a rezolva o problemă, avem nevoie de un mod de a gândi și de metode cu totul diferite față de cele prin care aceast...
of 23

Prezentare strategie

Conferinta finala a Proiectului Prezent!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare strategie

 • 1. POSDRU/62/ 2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situat i e de risc pe piata muncii – informare, constientizare si acces la învătare de calitate pe parcursul întregii vieti Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 2. Proiect cofinan t at din Fondul Social European prin Programul Opera t ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investe s te în oameni! POSDRU/62/ 2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situat i e de risc pe piata muncii – informare, constientizare si acces la învătare de calitate pe parcursul întregii vieti Astăzi, 8 decembrie 2011…. Strategia se lansează spre dezbatere publică. Urmează 5 luni de consultare www.invatapentrutine.ro Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://debategraph.org/Resources/u23/Wordle.png
 • 3. POSDRU/62/ 2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situat i e de risc pe piata muncii – informare, constientizare si acces la învătare de calitate pe parcursul întregii vieti <ul><li>Rezultatele anchetei </li></ul><ul><li>Analiză preliminară de tip expert </li></ul><ul><li>5 grupuri de lucru </li></ul><ul><li>proces complex de consultare </li></ul><ul><li>experiențele pozitive din țară sau din Europa </li></ul>PE CE NE BAZĂM? FUNDAMENTELE STRATEGIEI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://www.thechangeblog.com/wp-content/uploads/2009/02/fundamentals-of-success.jpg
 • 4. POSDRU/62/ 2.3/S/22025 O NOUĂ STRATEGIE ÎN DOMENIUL FORMĂRII CONTINUE?! De ce, cui și la ce folosește? LIMBAJ DIALOG STATISTICI PARADOXUL NE-PARTICIPĂRII Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://goldmanstravels.files.wordpress.com/2010/12/why.jpg
 • 5. O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA FORMĂRII CONTINUE 8 imperative ale schimbării Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://3.bp.blogspot.com/-a8T2mfx9ywU/TmvLO5DyKPI/AAAAAAAAAwA/rHETVoG_YGM/s1600/vision.jpg
 • 6. 1. CUTIA NEAGRĂ A TENDINȚELOR DEZVOLTĂRII ECONOMICE Prognoze și gândire strategică sau inovație, imaginație și gândire divergentă î n formarea continuă? Prescriptiv sau descriptiv în crearea unui cadru inovativ, diferit al formării continue…? Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://991.com/newGallery/Peter-Hammill-A-Black-Box-518542.jpg
 • 7. 2. REACTIVITATEA SISTEMELOR PUBLICE ȘI A PREVEDERILOR LEGISLATIVE versus abordările sectoriale asumate î n parteneriat social Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 8. 3. DILEMELE DEZVOLTĂRII ÎN ORGANIZAȚII ȘI COMPANII supraviețuire economică sau investiții în dezvoltarea resurselor umane? Planuri strategice de formare, obligativitatea participării sau valori, practici, atitudini pozitive? Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 9. 4. LUMEA TEHNOLOGIILOR ȘI A INOVAȚIILOR RAPIDE Calificări complete sau formări de scurtă durată? Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 10. 5. GLOBALIZARE, MOBILITATE ȘI MULTICULTURALISM nevoia competențelor transversale Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 11. 6.GRANIȚELE Î NVĂȚĂRII plăcerea de a munci, voluntariat și locuri de muncă flexibile Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 12. 7. RELAȚIA ANGAJAT ȘI ANGAJATOR paradoxul de statut sau cine vinde și cine cumpără cunoaștere? Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 13. 8. DE LA INFORMARE LA CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCARE rolul mass-mediei î n promovarea formării continue Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 14. Principii <ul><li>Principiul învățării permanente </li></ul><ul><li>2. Principiul participării </li></ul><ul><li>3. Principiul comunităților de practici </li></ul><ul><li>4. Principiul abordării pozitive </li></ul><ul><li>5. Principiul adaptării la nevoi și grupuri specifice </li></ul><ul><li>6. Principiul vizibilității și transparenței </li></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 15. COMPONENTELE STRATEGIEI Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 http://studio.angoulvant.net/uploads/term2/3df/3d_fundamentals-geoforms06.jpg
 • 16. Componenta 1 : FINANȚAREA Investește inteligent î n viitorul tău! Componenta 2 : Î NVĂȚAREA NONFORMALĂ ȘI INFORMALĂ Angajaţii pot î nvăţa oriunde şi oricând! Componenta 3 : FLEXIBILIZAREA FORMĂRII Formarea potrivită pentru angajatul potrivit! Componenta 4 : ROLUL MASS-MEDIA Formare este o responsabilitate publică! Componenta 5 : PARTENERIATUL SOCIAL Fii partener î n formarea continuă! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 17. SCOP Fiecare angajat, indiferent de statut, nivel de educație și calificare beneficiază în orice moment de oportunități de orientare în carieră, învățare, evaluare și certificare, indiferent de contextul în care s-a produs învățarea. Fiecare angajator beneficiază de stimulente fiscale și sprijin specializat pentru a oferi oportunități de învățare și progres în carieră pentru angajații săi. Promovarea unei culturi a învățării permanente la nivel individual, organizațional, comunitar și social.   Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 18. <ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 1 – BANI PENTRU FORMARE, ACCESIBILI ȘI LA VEDERE </li></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea unor scheme eficiente, predictibile şi sustenabile de finanţare a formării profesionale continue (FPC), care să faciliteze accesul şi participarea la FPC, îndeosebi a persoanelor necalificate sau cu nivel redus de calificare; să stimuleze investiţia în FPC la nivelul individului, angajatorului, statului şi a comunităţii. </li></ul></ul><ul><ul><li>FONDURI DE FORMARE ALE ANGAJATORILOR </li></ul></ul><ul><ul><li>VOUCHERE/CONTURI INDIVIDUALE DE FORMARE </li></ul></ul><ul><ul><li>MECANISME TRANSPARENTE ALE FONDURILOR EUROPENE </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 19. <ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><ul><li>OBIECTIV SRATEGIC 2 – ȘANSE REALE DE A ÎNVĂȚA </li></ul></ul><ul><ul><li>Promovarea, consolidarea și flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării non-formale şi informale. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>PROFESIONALIZAREA EVALUATORULUI DE COMPETENȚE </li></ul><ul><li>AGENȚII DE EVALUARE </li></ul><ul><li>ORIENTARE ÎN CARIERĂ </li></ul><ul><li>PLANURI INDIVIDUALE DE FORMARE </li></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 20. <ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 3 – FORME ALTERNATIVE </li></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea unor mecanisme inovative de flexibilizare a ofertelor de formare, mai adaptate nevoilor specifice ale beneficiarilor, care să țină seama de principiile si abordărilor teoretice şi metodologice de actualitate privind învăţarea la adulţi și care să fie însoțite de măsuri coerente de orientare în carieră. </li></ul></ul><ul><li>MENTORAT </li></ul><ul><li>VOLUNTARIAT </li></ul><ul><li>LOCURI DE MUNCĂ FLEXIBILE </li></ul><ul><li>CENTRE COMUNITARE DE ÎNVĂȚARE PERMANENTĂ </li></ul><ul><li>AGENȚII DE NTERMEDIERE A OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PENTRU CATEGORII VULNERABILE   </li></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 21. <ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 4 </li></ul><ul><ul><li>Susținerea rolului educativ al mass-media în promovarea unei culturi a învățării permanente în rândul tuturor categoriilor de beneficiari, inclusiv a celor aflați în situație de dezavantaj pe piața muncii. </li></ul></ul><ul><li>EDU-TAINMENT </li></ul><ul><li>TV ONLINE – CANALE EDUCAȚIONALE </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>    </li></ul><ul><li>  </li></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 22. <ul><li>OBIECTIVE STRATEGICE </li></ul><ul><li>OBIECTIV STRATEGIC 5 – ANGAJATORI, FORMATORI, SOCIETATE CIVILĂ </li></ul><ul><ul><li>Valorificare și multiplicarea exemplelor de bune practici ale parteneriatului social în formarea continuă, prin reconsiderarea rolului angajatorilor și a societății civile în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul FPC, la nivel sectorial și național. </li></ul></ul><ul><ul><li>COMUNITĂȚI DE PRACTICI PARTENERIATE REȚELE   </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
 • 23. Pentru a rezolva o problemă, avem nevoie de un mod de a gândi și de metode cu totul diferite față de cele prin care aceasta a fost creată. A. Einstein Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013