Dawid Hubrich<br />Agrobiologia IIIr<br />Płonnik pospolityPolytrichumcommune<br />
Domena - jądrowce<br />Królestwo - rośliny<br />Gromada - mchy<br />Klasa - płonniki<br />Rząd - płonnikowce<br />Rodzina ...
Środowisko życia i występowanie<br />Płonnik to popularny rodzaj mchu, występujący zarówno na mroźnych terenach strefy pod...
Budowa - gametofit<br />Gametofit – pokolenie dominujące, większy od sporofitu, wieloletni i samożywny. Rozdzielnopłciowy....
Budowa - sporofit<br />Sporofit - jest pokoleniem krótkotrwałym; po wytworzeniu zarodników obumiera i odpada.<br />Pojedyn...
Cykl rozwojowy Płonnika<br />
Znaczenie mszaków na przykładzie płonnika<br />Organizmy pionierskie – pojawiają się często na ubogich podłożach, mając wp...
Płonnik pospolity
of 8

Płonnik pospolity

Dawid
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Płonnik pospolity

  • 1. Dawid Hubrich<br />Agrobiologia IIIr<br />Płonnik pospolityPolytrichumcommune<br />
  • 2. Domena - jądrowce<br />Królestwo - rośliny<br />Gromada - mchy<br />Klasa - płonniki<br />Rząd - płonnikowce<br />Rodzina - płonnikowate<br />Rodzaj - płonnik<br />Systematyka<br />
  • 3. Środowisko życia i występowanie<br />Płonnik to popularny rodzaj mchu, występujący zarówno na mroźnych terenach strefy podbiegunowej, jak i gorących lasach Nowej Zelandii.<br />W Polsce spotykany od niżu po góry<br />Preferuje wilgotne, zacienione stanowiska, o podłożu kwaśnym, zarówno w lasach jak i na łąkach czy torfowiskach<br />
  • 4. Budowa - gametofit<br />Gametofit – pokolenie dominujące, większy od sporofitu, wieloletni i samożywny. Rozdzielnopłciowy.<br />Łodyżka ma długość od kilku do kilkunastu centymetrów, jest gęsto porośnięta listkami długości do centymetra. Prymitywna wiązka przewodząca łodyżki składa się m. in. z hydroidów (martwe, przewodzą wodę) i leptoidów (żywe, przew. subst. org.). Do podłoża przytwierdzona jest chwytnikami.<br />Liście mają budowę wielowarstwową. Spód liścia stanowi skórka wzmocniona żeberkiem, zawierającym komórki mechaniczne i przewodzące. Na wierzchniej stronie występuje naga tkanka asymilacyjna, nie okryta skórką, mająca liczne blaszki zwiększające powierzchnię asymilacyjną liścia oraz chłonące i gromadzące wodę deszczową.<br />
  • 5. Budowa - sporofit<br />Sporofit - jest pokoleniem krótkotrwałym; po wytworzeniu zarodników obumiera i odpada.<br />Pojedyncza, nieulistniona, nierozgałęziona łodyżka zwana setą, zakończona zarodnią w formie puszki z zarodnikami, ukrytej pod czepkiem. <br />Zarodnia posiada mechanizm otwierający - wieczko, umożliwiające wysyp dojrzałych zarodników.<br />
  • 6. Cykl rozwojowy Płonnika<br />
  • 7. Znaczenie mszaków na przykładzie płonnika<br />Organizmy pionierskie – pojawiają się często na ubogich podłożach, mając wpływ na tworzenie warstwy gleby i przygotowując podłoże dla innych, bardziej wymagających roślin. <br />Retencja – zdolność do zatrzymywania wody. Są jednym z podstawowych elementów regulujących bilans wodny wielu ekosystemów, przykładowo przez zmniejszenie parowania i ograniczenie odpływu wody z terenu. Darnie mchów, w tym płonników, pokrywając szczelnie glebę, chronią ją przed wysychaniem i erozją.<br />