Ponavljanje – Pamćenje i učenje
• Mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija.• PAMĆENJE• Pamćenje je preduvjet razvoja vlastite ličnosti ...
• Tri faze pamćenja kroz koje informacija prolazi.• SENZORNO• KRATKOROČNO• DUGOROČNO• Na pamćenje se može gledati kao na p...
• Promjena informacije u oblik koji se može pohraniti i zatim pronaći.• KODIRANJE• Kodiranje se ostvaruje u kratkoročnom ...
• Pamćenje koje se može poistovjetiti s trenutačnim tokom svijesti.• RADNO PAMĆENJE• Radno pamćenje je uloga kratkoročnog...
• Tri vrste dugoročnog pamćenja.• EPIZODIČKO PAMĆENJE• ZNANJE• PROCEDURALNO PAMĆENJE• Epizodičko pamćenje čuva podatke o “...
• Četiri osnovna uzroka zaboravljanja.• POSTUPNO GUBLJENJE TRAGOVA PAMĆENJA• NEMOGUĆNOST PRONALAŽENJA INFORMACIJE• POTIS...
• Pojava da učenje jednog gradiva ometa učenje drugoga.• INTERFERENCIJA
• Dvije vrste interferencije.• RETROAKTIVNA• PROAKTIVNA
• Nemogućnost dosjećanja događaja prije ozljede mozga.• RETROGRADNA AMNEZIJA
• Nemogućnost novog dugoročnog pamćenja.• ANTEROGRADNA AMNEZIJA• Anterogradna amnezija se, osim nakon ozljeda i oštećenja...
• Smanjena mogućnost pamćenja.• HIPOMNEZIJA
• Poremećaj koji se očituje u pamćenju svih informacija koje se percipiraju.• HIPERMNEZIJA• Takvo pamćenje ometa normalno...
• Proces kojim iskustvo ili vježba proizvode promjene u mogućnostima obavljanja određenih aktivnosti.• UČENJE• Učenjem j...
• Četiri teorije učenja.• TEORIJA KLASIČNOG UVJETOVANJA• TEORIJA OPERANTNOG UVJETOVANJA• TEORIJA SOCIJALNOG UČENJA• KOGN...
• Pojava da i podražaji slični uvjetovanom podražaju uzrokuju uvjetovanu reakciju.• GENERALIZACIJA PODRAŽAJA• Što je podr...
• Pojava da podražaji slični uvjetovanom podražaju ne uzrokuju uvjetovanu reakciju.• DISKRIMINACIJA PODRAŽAJA• Diskrimina...
• Učenje pri kojem se osnivaju nove uvjetovane reakcije na starijim uvjetovanim reakcijama.• UVJETOVANJE VIŠEG REDA• Pavl...
• Zakon prema kojem se povećava vjerojatnost javljanja ponašanja koje prate pozitivne posljedice, odnosno smanjuje se vj...
• Proces učenja u kojem se mijenja vjerojatnost pojavljivanja nekog odgovora na osnovi posljedica koje taj odgovor ima z...
• Događaj čija pojava nakon odgovora mijenja vjerojatnost pojavljivanja tog odgovora.• POTKREPLJENJE• Potkrepljivači mogu...
• Potkrepljivači koji se aktiviraju bez posebnog učenja.• PRIMARNI POTKREPLJIVAČI• Primarni potkrepljivači uključuju hran...
• Potkrepljivači koji postaju djelotvorni uparivanjem.• SEKUNDARNI POTKREPLJIVAČI• Sekundarni potkrepljivači uključuju p...
• Učenje pri kojem se potkrepljuju ponašanja koja su sve sličnija željenome.• OBLIKOVANJE• Oblikovanje se koristi osobito...
• Složeniji oblik korištenja operantnog uvjetovanja pri kojem se ponašanje podijeli u sekvence odgovora.• ULANČAVANJE• U...
• Četiri načina učenja po modelu.• MODELIRANJE• IMITACIJA• UČENJE PROMATRANJEM• SIMBOLIČKO UČENJE
• Učenje pri kojem se oponaša model, ali ne razumijevajući čemu služi takvo ponašanje.• IMITACIJA
• Učenje pri kojem kojoj učenik vidi i uzima u obzir posljedice ponašanja modela.• UČENJE PROMATRANJEM• Ako su posljedice...
• Učenje pri kojem model učeniku samo opiše ponašanje.• SIMBOLIČKO UČENJE• Simboličkim učenjem štedi se vrijeme i pohran...
• Učenje čija je najvažnija značajka da rezultira općim znanjem.• KOGNITIVNO UČENJE• Kognitivno učenje dobro se primjenju...
• Dva fenomena važna za kognitivne teorije učenja.• UČENJE UVIDOM• PRIKRIVENO UČENJE
• Opća predodžba o prostoru i znanje o vlastitom trenutačnom položaju u tom prostoru.• KOGNITIVNA MAPA• Snalaženje u pro...
Ponavljanje: pamcenje i ucenje
of 33

Ponavljanje: pamcenje i ucenje

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponavljanje: pamcenje i ucenje

 • 1. Ponavljanje – Pamćenje i učenje
 • 2. • Mogućnost usvajanja, zadržavanja i korištenja informacija.• PAMĆENJE• Pamćenje je preduvjet razvoja vlastite ličnosti i u najužoj je vezi s pojmom učenja.
 • 3. • Tri faze pamćenja kroz koje informacija prolazi.• SENZORNO• KRATKOROČNO• DUGOROČNO• Na pamćenje se može gledati kao na proces pri kojem informacija prolazi kroz tri faze pamćenja.
 • 4. • Promjena informacije u oblik koji se može pohraniti i zatim pronaći.• KODIRANJE• Kodiranje se ostvaruje u kratkoročnom pamćenju i informacije se pripreme za pohranu u dugoročno pamćenje.
 • 5. • Pamćenje koje se može poistovjetiti s trenutačnim tokom svijesti.• RADNO PAMĆENJE• Radno pamćenje je uloga kratkoročnog pamćenja kojom se informacija iz dugoročnog pamćenja vraća u kratkoročno.
 • 6. • Tri vrste dugoročnog pamćenja.• EPIZODIČKO PAMĆENJE• ZNANJE• PROCEDURALNO PAMĆENJE• Epizodičko pamćenje čuva podatke o “epizodama” iz našeg života. Znanje nema autobiografsku notu. Proceduralno pamćenje je znanje o tome kako nešto učiniti.
 • 7. • Četiri osnovna uzroka zaboravljanja.• POSTUPNO GUBLJENJE TRAGOVA PAMĆENJA• NEMOGUĆNOST PRONALAŽENJA INFORMACIJE• POTISKIVANJE• INTERFERENCIJA
 • 8. • Pojava da učenje jednog gradiva ometa učenje drugoga.• INTERFERENCIJA
 • 9. • Dvije vrste interferencije.• RETROAKTIVNA• PROAKTIVNA
 • 10. • Nemogućnost dosjećanja događaja prije ozljede mozga.• RETROGRADNA AMNEZIJA
 • 11. • Nemogućnost novog dugoročnog pamćenja.• ANTEROGRADNA AMNEZIJA• Anterogradna amnezija se, osim nakon ozljeda i oštećenja određenih područja mozga, često pojavljuje i kao posljedica dugotrajnog neumjerenog konzumiranja alkoholnog pića.
 • 12. • Smanjena mogućnost pamćenja.• HIPOMNEZIJA
 • 13. • Poremećaj koji se očituje u pamćenju svih informacija koje se percipiraju.• HIPERMNEZIJA• Takvo pamćenje ometa normalno kognitivno funkcioniranje. Previše je informacija istodobno prisutno da bi kognitivni sustav bio djelotvoran.
 • 14. • Proces kojim iskustvo ili vježba proizvode promjene u mogućnostima obavljanja određenih aktivnosti.• UČENJE• Učenjem je stečeno sve ono u ponašanju što nije određeno biološkim naslijeđem.
 • 15. • Četiri teorije učenja.• TEORIJA KLASIČNOG UVJETOVANJA• TEORIJA OPERANTNOG UVJETOVANJA• TEORIJA SOCIJALNOG UČENJA• KOGNITIVNA TEORIJA UČENJA
 • 16. • Pojava da i podražaji slični uvjetovanom podražaju uzrokuju uvjetovanu reakciju.• GENERALIZACIJA PODRAŽAJA• Što je podražaj sličniji uvjetovanom podražaju, jača je i uvjetovana reakcija.
 • 17. • Pojava da podražaji slični uvjetovanom podražaju ne uzrokuju uvjetovanu reakciju.• DISKRIMINACIJA PODRAŽAJA• Diskriminacija podražaja omogućuje učenje razlika među sličnim podražajima.
 • 18. • Učenje pri kojem se osnivaju nove uvjetovane reakcije na starijim uvjetovanim reakcijama.• UVJETOVANJE VIŠEG REDA• Pavlov je smatrao da se ukupno učenje može objasniti učenjem lanaca uvjetovanih reakcija višeg reda.
 • 19. • Zakon prema kojem se povećava vjerojatnost javljanja ponašanja koje prate pozitivne posljedice, odnosno smanjuje se vjerojatnost ponašanja koje prate negativne posljedice.• ZAKON EFEKTA• Zakon efekta formulirao je Edward Thorndike.
 • 20. • Proces učenja u kojem se mijenja vjerojatnost pojavljivanja nekog odgovora na osnovi posljedica koje taj odgovor ima za organizam.• OPERANTNO UVJETOVANJE• Teoriju operantnog uvjetovanja postavio je Burrhus Skinner.
 • 21. • Događaj čija pojava nakon odgovora mijenja vjerojatnost pojavljivanja tog odgovora.• POTKREPLJENJE• Potkrepljivači mogu biti pozitivni i negativni. Povećanje frekvencije poželjnog ponašanja postiže se zadavanjem pozitivnih ili uklanjanjem negativnih potkrepljivača.
 • 22. • Potkrepljivači koji se aktiviraju bez posebnog učenja.• PRIMARNI POTKREPLJIVAČI• Primarni potkrepljivači uključuju hranu, vodu, maženje, bolne podražaje...
 • 23. • Potkrepljivači koji postaju djelotvorni uparivanjem.• SEKUNDARNI POTKREPLJIVAČI• Sekundarni potkrepljivači uključuju pohvalu, novac...
 • 24. • Učenje pri kojem se potkrepljuju ponašanja koja su sve sličnija željenome.• OBLIKOVANJE• Oblikovanje se koristi osobito onda kad se neko željeno ponašanje ne može razviti potkrepljivanjem jer se ne pojavljuje spontano.
 • 25. • Složeniji oblik korištenja operantnog uvjetovanja pri kojem se ponašanje podijeli u sekvence odgovora.• ULANČAVANJE• Ulančavanje se često primjenjuje za vježbanje u glazbi i sportu, kao i pri uvježbavanju životinja za nastupe u cirkusima.
 • 26. • Četiri načina učenja po modelu.• MODELIRANJE• IMITACIJA• UČENJE PROMATRANJEM• SIMBOLIČKO UČENJE
 • 27. • Učenje pri kojem se oponaša model, ali ne razumijevajući čemu služi takvo ponašanje.• IMITACIJA
 • 28. • Učenje pri kojem kojoj učenik vidi i uzima u obzir posljedice ponašanja modela.• UČENJE PROMATRANJEM• Ako su posljedice ponašanja modela bile pozitivne, vjerojatno će se i učenik u sličnoj situaciji ponašati poput modela, i obratno.
 • 29. • Učenje pri kojem model učeniku samo opiše ponašanje.• SIMBOLIČKO UČENJE• Simboličkim učenjem štedi se vrijeme i pohranjuje golem broj informacija.
 • 30. • Učenje čija je najvažnija značajka da rezultira općim znanjem.• KOGNITIVNO UČENJE• Kognitivno učenje dobro se primjenjuje ne samo na situacije u kojima se odvijalo učenje, nego i na širok raspon sličnih situacija.
 • 31. • Dva fenomena važna za kognitivne teorije učenja.• UČENJE UVIDOM• PRIKRIVENO UČENJE
 • 32. • Opća predodžba o prostoru i znanje o vlastitom trenutačnom položaju u tom prostoru.• KOGNITIVNA MAPA• Snalaženje u prostoru osniva se na kognitivnoj mapi.

Related Documents