LAPUBLICITAT ANA ISABEL AMENGUAL 2D’ESO
OBJECTIUS FONAMENTALSLa publicitat és una activitatcomunicativa encaminada a aconseguiruns objectius ...
PER A QUÈ SERVEIX?Serveix per informar els consumidorsdels avantatges d’un determinatproducte o servei anunciat pel seufab...
TÈCNIQUES QUE ES FAN SERVIRUsen aquestes tres simples tècniques:Colors que resulten atractius i quecriden l’atenció. Parau...
COM INFLUEIX AL CONSUMSegons una enquesta, les personesque miren amb influència els canalsde “teletenda”, o, bàsicament, l...
QUINES PERSONES SONPROPENSESLes persones que miren la televisió,canals de venta i fan que les personeso creguin i o comprin
QUINA IMPORTÀNCIA TÉMolt normal, poc gens que enquestarealitzada a persones de 15 a 45 anys
COMPANYS1.Carolina Beck2.Biel Miro Reines3.Maggie Cifre Vilar4.Irene Xumet Green5.Laura Caravaca
PREGUNTES DE LA ENQUESTA1. T’agrada la publicitat?2. T’agrada la publicitat d’altres llocs?3. Creus que la publicitat és p...
Preguntes T’agrada la T’agrada la Creus que Trobes que Creus que publicitat? publicitat l...
T’AGRADA LA PUBLICITAT? CAROL MAGGIE IRENE AMA ANA BIEL LAURA XGENS x xPOC ...
ANALISID’UNANUNCI
http://www.youtube.com/watch?v=5l4_N33AYvw&NR=1
QÜESTIONARISi, hi ha un eslògan, també rimaApareix en presentAl tot el públic, però als joves mésque mésNo, no se narra ca...
1Es descriu el productePer convèncer al consumidor utilitzenla botella de cola-colaSi, pareixen paraules amb altresidiomes...
2Si, bo, el millor, únic..Figures literàries: transformacióPosa més ganes de comprarS’atribueixen valors:Si
PRODUCTES
ANA ISABEL AMENGUALPROCESSOS DE COMUNICACIÓ
of 18

La publicitat

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La publicitat

 • 1. LAPUBLICITAT ANA ISABEL AMENGUAL 2D’ESO
 • 2. OBJECTIUS FONAMENTALSLa publicitat és una activitatcomunicativa encaminada a aconseguiruns objectius dintre de lacomercialització, procés de posar unproducte en venda utilitzant elmàrqueting, tècnica de conèixer elmercat, i així mitjançant canals dedifusió, difondre missatges de promociódel producte a comercialitzar: Persuadir,convèncer i seduir al públic fins a undeterminat be de consum, servei,individu o idea.
 • 3. PER A QUÈ SERVEIX?Serveix per informar els consumidorsdels avantatges d’un determinatproducte o servei anunciat pel seufabricant. Des d’aquest punt de vistasembla que la publicitat ajuda elconsumidor a prendre millor les sevesdecisions quan ha de comprar unproducte.
 • 4. TÈCNIQUES QUE ES FAN SERVIRUsen aquestes tres simples tècniques:Colors que resulten atractius i quecriden l’atenció. Paraules claus. Unamúsica que concordi i ressalti els seusproductes
 • 5. COM INFLUEIX AL CONSUMSegons una enquesta, les personesque miren amb influència els canalsde “teletenda”, o, bàsicament, lespersones que miren la televisió molteshores al dia són més propenses a sercompradores impulsives.
 • 6. QUINES PERSONES SONPROPENSESLes persones que miren la televisió,canals de venta i fan que les personeso creguin i o comprin
 • 7. QUINA IMPORTÀNCIA TÉMolt normal, poc gens que enquestarealitzada a persones de 15 a 45 anys
 • 8. COMPANYS1.Carolina Beck2.Biel Miro Reines3.Maggie Cifre Vilar4.Irene Xumet Green5.Laura Caravaca
 • 9. PREGUNTES DE LA ENQUESTA1. T’agrada la publicitat?2. T’agrada la publicitat d’altres llocs?3. Creus que la publicitat és pesada?4. Trobes que a tindrien que llevar?5. Creus que és necessària?
 • 10. Preguntes T’agrada la T’agrada la Creus que Trobes que Creus que publicitat? publicitat la publicitat la tindrien es d’altres és pesada? que llevar? necessària? llocs?Carol Beck No No Si Si NoMaggie Si Si Si No SiCigreBiel No Si Si Si NoMiroIrene No Si Si Si NoXumetLaura Si Si No No SiCaravaca
 • 11. T’AGRADA LA PUBLICITAT? CAROL MAGGIE IRENE AMA ANA BIEL LAURA XGENS x xPOC x x xMOLT x x
 • 12. ANALISID’UNANUNCI
 • 13. http://www.youtube.com/watch?v=5l4_N33AYvw&NR=1
 • 14. QÜESTIONARISi, hi ha un eslògan, també rimaApareix en presentAl tot el públic, però als joves mésque mésNo, no se narra cap historia
 • 15. 1Es descriu el productePer convèncer al consumidor utilitzenla botella de cola-colaSi, pareixen paraules amb altresidiomes, per que queda mesconvincent, es a dir, queda millor
 • 16. 2Si, bo, el millor, únic..Figures literàries: transformacióPosa més ganes de comprarS’atribueixen valors:Si
 • 17. PRODUCTES
 • 18. ANA ISABEL AMENGUALPROCESSOS DE COMUNICACIÓ

Related Documents