Prügisorteerimine Kuressaare kortermajades
Kuresaare Gümnaasium
10a
Küsitlus
● Viisime läbi küsitluse ühes Kuressaare kortermajas.
● Kokku külastasime 32 korterit ja küsitlesime 71 inimest.
...
Statistika
Sorteerib Ei sorteeri
0
5
10
15
20
25
Järeldus
● Küsitluse tulemusena avastasime, et suurem osa
inmesi siiski tegeleb prügi sorteerimisega kuigi
arvasime, et se...
Täname!
Prügi kokkuvõte slaid
Prügi kokkuvõte slaid
of 7

Prügi kokkuvõte slaid

Prügi kokkuvõte slaid
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prügi kokkuvõte slaid

  • 1. Prügisorteerimine Kuressaare kortermajades Kuresaare Gümnaasium 10a
  • 2. Küsitlus ● Viisime läbi küsitluse ühes Kuressaare kortermajas. ● Kokku külastasime 32 korterit ja küsitlesime 71 inimest. ● Küsitluses selgus, et 23 korterit sorteerib prügi ja 9 korterit ei sorteeri. ● Küsisime inimesete käest kas nad on teadlikud jäätmete kogumise kohtadest. Suur enamus vastas jaatavalt vaid 2 korterit vastasid eitavalt. ● Küsisime ka, kas jäätmete sorteertimist peetakse mõistlikuks. Suur enamus vastas, et jah kuna see säästab loodust ning taaskasutus on hea. Korterid, kes ei sorteeri prügi tõid põhjuseks, et kuigi nemad sorteerikisid, läheb prügimäel kõik ikka ühte hunnikusse ning nad teeksid tühja tööd ning 2 korterit lihtsalt ei viitsi prügi sorteerida ja peavad seda mõttetuks. ● Preaguse jäätmete kogumise süsteemi ainsaks proobleemiks peeti seda, et biojäätmeid ei ole kusagile panna.
  • 3. Statistika Sorteerib Ei sorteeri 0 5 10 15 20 25
  • 4. Järeldus ● Küsitluse tulemusena avastasime, et suurem osa inmesi siiski tegeleb prügi sorteerimisega kuigi arvasime, et see pole nii laialt levinud. ● Meil on heameel, et roheline mõtteviis on nii populaarne ja inimesed siiski hoolivad keskkonnast ja viitsivad selle säästmise nimel veidi pingutada.
  • 5. Täname!