Võimude lahusus:
president ja kohus
Ühiskonnaõpetus, 6.klass
Tallinna Pae Gümnaasium
Tunni lõpus sa:
• tunned, mis on EV presidendi ülesanded;
• tunned, mis on kohtu ülesanded;
Tunni sõnavara:
• Võim - власть
• Riigikogu- государственное собрание (парламент)
• Valitsus - правительство
• Valitsuse s...
Eesti presidendid:
Vabariigi president on Eesti riigipea.
• 1.EestiVabariigi president oli Konstantin Päts
(alates 24. apr...
Kuidas valitakse Eestis presidenti:
• Vabariigi presidendi kandidaadiks võib saada sünnilt Eesti kodanik, kes on
vähemalt ...
EV presidendi ülesanded:
•esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises;
•nimetab ja kutsub Vabariigi Valitsuse ette...
EV presidendi ülesanded:
•nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsuse liikmeid;
•nimetab Eesti Panga nõukogu ettepaneku...
EV presidendi ülesanded:
•annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid;
•vabastab süüdimõistetuid ne...
Kohus:
• Eestis loodi kolmeastmeline kohtusüsteem: 1993. aastal.
• Esimese astme kohtud on maa-, linna- ja halduskohtud.
•...
Riigikohtu ülesanded
• alama astme kohus on jõudnud kohtuasja arutamisel järeldusele, et seadus
või mõni muu õigusakt on p...
Allikas:
• http://raulpage.org/kodaniku/oigused.html
of 11

President ja kohus

ühiskonnaõpetus
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - President ja kohus

 • 1. Võimude lahusus: president ja kohus Ühiskonnaõpetus, 6.klass Tallinna Pae Gümnaasium
 • 2. Tunni lõpus sa: • tunned, mis on EV presidendi ülesanded; • tunned, mis on kohtu ülesanded;
 • 3. Tunni sõnavara: • Võim - власть • Riigikogu- государственное собрание (парламент) • Valitsus - правительство • Valitsuse struktuur.- структура правительства • Riigikohus- государственный суд • President- президент
 • 4. Eesti presidendid: Vabariigi president on Eesti riigipea. • 1.EestiVabariigi president oli Konstantin Päts (alates 24. aprill 1938). • 2.EestiVabariigi president oli Lennart Meri (alates 6. oktoober 1992. aastal). • 3.EestiVabariigi president oliArnold Rüüttel (alates 8. oktoober 2002) • 4. EestiVabariigi preident onToomas Hendrik Ilves
 • 5. Kuidas valitakse Eestis presidenti: • Vabariigi presidendi kandidaadiks võib saada sünnilt Eesti kodanik, kes on vähemalt 40 aastat vana • Tema ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust. • President valitakse viieks aastaks salajasel hääletamisel ja valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 riigikogu liiget. • Kui Riigikogu sellega hakkama ei saa, valib presidendi valimiskogu, kes koosneb riigikogu liikmeist ja kohalike omavalitsuste esindajatest. Kui ka valimiskogul ei õnnestu presidenti valida, läheb otsustamine taas riigikokku tagasi.
 • 6. EV presidendi ülesanded: •esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises; •nimetab ja kutsub Vabariigi Valitsuse ettepanekul tagasi Eesti Vabariigi diplomaatilisi esindajaid ja võtab vastu Eestisse akrediteeritud esindajate volikirjad; •kuulutab välja Riigikogu korralised ja erakorralised valimised; •kuulutab välja seadusi (võib ka välja kuulutamata jätta) ning kirjutab alla ratifitseerimiskirjadele; •algatab põhiseaduse muutmist;
 • 7. EV presidendi ülesanded: •nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsuse liikmeid; •nimetab Eesti Panga nõukogu ettepanekul ametisse Eesti Panga presidendi; •nimetab Riigikohtu ettepanekul kohtunikud; •teeb Riigikogule ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ning kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametisse nimetamiseks;
 • 8. EV presidendi ülesanded: •annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid; •vabastab süüdimõistetuid nende palvel armuandmise korras karistuse kandmisest või kergendab karistust; •annab välja seadlusi jne.
 • 9. Kohus: • Eestis loodi kolmeastmeline kohtusüsteem: 1993. aastal. • Esimese astme kohtud on maa-, linna- ja halduskohtud. • Teise astme kohtud on ringkonnakohtud • Kolmanda astme kohtus on riigikohus
 • 10. Riigikohtu ülesanded • alama astme kohus on jõudnud kohtuasja arutamisel järeldusele, et seadus või mõni muu õigusakt on põhiseadusega vastuolus; • õiguskantsler on mingi õigusakti põhiseadusele vastavuse vaidlustanud, akti vastuvõtja pole seda aga õiguskantsleri ettepanekule vaatamata 20 päeva jooksul muutnud; • vabariigi president on jätnud teist korda välja kuulutamata riigikogus vastuvõetud seaduse ja pöördunud Riigikohtusse, kontrollimaks, kas see on vastavuses põhiseadusega.
 • 11. Allikas: • http://raulpage.org/kodaniku/oigused.html