Οργάνωση και λειτουργία
 ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ  ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
 ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
 300 βουλευτές
 Κοινοβουλευτικές επιτροπές
 Αποφάσεις κατά πλειοψηφία
 Αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους
Υπουργούς.
 Καμία πράξη του δεν έχει ισχύ χωρίς την
προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού.
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ -Υπουργεία
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ-Αποκεντρωμένες διοικήσεις
 ΤΟΠΙΚΗ-Δήμοι και Περιφέρειες
Ελέγχουν την τήρηση του Νόμου
 Πελατειακές σχέσεις
 Υδροκεφαλισμός διοίκησης συγκεντρωτισμός
 40 % αποχή από τις εκλογές
 Διαφθορά
 Κρίση αντι...
Politiko systhma
Politiko systhma
of 11

Politiko systhma

ΡΡ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiko systhma

  • 1. Οργάνωση και λειτουργία
  • 2.  ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ  ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ
  • 3.  ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
  • 4.  300 βουλευτές  Κοινοβουλευτικές επιτροπές  Αποφάσεις κατά πλειοψηφία
  • 5.  Αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς.
  • 6.  Καμία πράξη του δεν έχει ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού.
  • 7.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ -Υπουργεία  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ-Αποκεντρωμένες διοικήσεις  ΤΟΠΙΚΗ-Δήμοι και Περιφέρειες
  • 8. Ελέγχουν την τήρηση του Νόμου
  • 9.  Πελατειακές σχέσεις  Υδροκεφαλισμός διοίκησης συγκεντρωτισμός  40 % αποχή από τις εκλογές  Διαφθορά  Κρίση αντιπροσώπευσης , κρίση νομιμοποίησης  Έλλειψη επαγγελματισμού

Related Documents