პრეზენტაცია უცხოურ ენაში: „შექსპირის ბიოგრაფია” და
ტრაგედია“ ჰამლეტის” წაკითხვა და მისი მოკლე შინაარსის
წარდგენა
მე-8ა და ...
2. Married life
3. Theatrical beginning
4. Later works “Tragedies”
5. Death
II. ტრაგედია “ჰამლეტი” - მოკლე შინაარსი.
ტექსტ...
of 2

Prezentacia hamleti ნატო საბაშვილი

პრეზენტაცია უცხოურ ენაში
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia hamleti ნატო საბაშვილი

  • 1. პრეზენტაცია უცხოურ ენაში: „შექსპირის ბიოგრაფია” და ტრაგედია“ ჰამლეტის” წაკითხვა და მისი მოკლე შინაარსის წარდგენა მე-8ა და მე-8ბ კლასი მასწ: ნ .ვაშალომიძე ნ საბაშვილი პრეზენთაციის მნიშვნელობა და აქტუალობა: პრეზენტაცია ხელს შეუწყობს ინგლისურ ენაში ცოდნის განზოგადებას, ინფორმაციის მოძიების, მისი წარდგენის,დიალოგის მსჯელობის,შედარების, ანალიზის, ქვეტექსტური ინფორმაციის ახსნის უნარჩვევების განვითარებ მიმართულება: უცხო ენის პრაქტიკული გამოყენება პრეზენტაციის მიზნები და შედეგები: 1. მოსწავლე უცხო ენაზე განახორციელებს სხვადასხვა ტიპის პრეზენტაციას. 2. გუნდის წევრებთან ერთად განსაზღვრავს და ინაწილებს ფუნქციებს. 3. გუნდის წევრებთან ერთად მოიძიებს, შეარჩევს და დაამუშავებს ინფორმაციას. 4. გუნდის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს პრეზენტაციის საბოლოო ვერსიას და წარადგენს მას აუდიტორიის წინაშე. პრეზენთაციის თემები: I. შექსპირი 1. Early life
  • 2. 2. Married life 3. Theatrical beginning 4. Later works “Tragedies” 5. Death II. ტრაგედია “ჰამლეტი” - მოკლე შინაარსი. ტექსტი დაიყო 10 ნაწილად შემდეგი სათაურების მიხედვით: 1. Claudius killed Hamlet’s father 2. Getruda married Hamlet’s uncle 3. Hamlet’s friends saw Hamlet’s father’s ghost 4. Hamlet spoke to his father’s ghost 5. Hamlet behaved strangely and was nasty to Ophelia 6. Hamlet killed Polonius 7. Hamlet and Laertes begin to fight 8. Getruda drank the vine and dead 9. Hamlet killed Claudius 10. Hamlet killed himself Teachers: N.Vashalomidze N. Sabashvili III. მე ვკითხულობ შექსპირის სონეტებს (მხატვრული კითხვის კონკურსი).