POLYTECHNIC
ENTREPRENEURS
HIP RACE (PER)
2014
LATAR BELAKANG /
PENGENALAN
 Program Polytechnic Entrepreneurship Race (PER), 2014 ini bertujuan
untuk mendedahkan pesert...
OBJEKTIF PROGRAM /
AKTIVITI
 Membolehkan peserta mendapatkan kaedah kerja
berpasukan dan kerjasama yang efektif dalam
men...
KUMPULAN SASARAN
 Kumpulan sasaran untuk program ini terdiri
daripada pelajar dari 32 buah Politeknik, yang
mana setiap i...
KAEDAH PELAKSANAAN
 Program ini akan dijalankan selama 2 hari dengan
kaedah yang mana setiap pasukan akan
dibekalkan deng...
JADUAL PELAKSANAAN
TARIKH MASA AGENDA
21/8/14
(KHAMIS)
2.30 ptg hingga
5.00 ptg
PENDAFTARAN PESERTA
21/8/14
(KHAMIS)
8.00 ...
CADANGAN TEMPAT
 Sekitar Taman Rempah dan Bandar Hilir
IMPAK PROGRAM
 Pendedahan dunia perniagaan sebenar
 Semangat kerja secar berkumpulan.
 menjana idea kreatif, inovatif d...
PENUTUP
 Program ini perlu dilaksanakan bagi memberikan kepada peserta
pengalaman dan pengetahuan serta memperkembangkan ...
of 9

Polytechnic entrepreneurship race (per) 2014

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polytechnic entrepreneurship race (per) 2014

  • 1. POLYTECHNIC ENTREPRENEURS HIP RACE (PER) 2014
  • 2. LATAR BELAKANG / PENGENALAN  Program Polytechnic Entrepreneurship Race (PER), 2014 ini bertujuan untuk mendedahkan peserta dengan aktiviti keusahawanan yang berorientasikan jualan langsung untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang teknik pemasaran dan rundingan dalam perniagaan kepada peserta.  Para peserta akan dibekalkan dengan beberapa jenis produk yang akan disediakan oleh syarikat - syarikat pembekal yang akan dikenalpasti dan akan dipasarkan kepada orang ramai secara langsung melalui kerja berpasukan dalam kumpulan.  Matlamatnya ialah agar para peserta dapat menjana idea kreativiti dan inovatif untuk memasarkan produk - produk tersebut. Ini sekaligus dapat membentuk budaya keusahawanan dan juga pendedahan dunia perniagaan sebenar kepada peserta.
  • 3. OBJEKTIF PROGRAM / AKTIVITI  Membolehkan peserta mendapatkan kaedah kerja berpasukan dan kerjasama yang efektif dalam menyelesaikan masalah secara amnya.  Melahirkan idea kreatif dan inovatif terhadap tugasan yang diberikan.  Menjana kekuatan mental dan fizikal dalam melaksanakan idea kreatif dan inovatif tersebut.  Membangunkan diri peserta sebagai seorang usahawan melalui penerapan ilmu pengetahuan berkaitan teknik pemasaran dan rundingan dalam perniagaan.
  • 4. KUMPULAN SASARAN  Kumpulan sasaran untuk program ini terdiri daripada pelajar dari 32 buah Politeknik, yang mana setiap institusi perlu menghantar sebuah pasukan yang terdiri daripada 5 orang peserta.  Jumlah keseluruhan peserta dianggarkan seramai 160 orang.
  • 5. KAEDAH PELAKSANAAN  Program ini akan dijalankan selama 2 hari dengan kaedah yang mana setiap pasukan akan dibekalkan dengan beberapa jenis produk oleh syarikat pembekal yang akan dikenalpasti.  Setiap kumpulan akan menjual produk - produk tersebut kepada orang ramai di sekitar Taman Rempah Melaka melalui kaedah jualan langsung dengan menggunakan idea kreatif, inovatif dan berstrategi.
  • 6. JADUAL PELAKSANAAN TARIKH MASA AGENDA 21/8/14 (KHAMIS) 2.30 ptg hingga 5.00 ptg PENDAFTARAN PESERTA 21/8/14 (KHAMIS) 8.00 mlm  TAKLIMAT PROGRAM oleh Jawatankuasa Pertandingan & Teknikal  TAKLIMAT PRODUK & STRATEGI JUALAN oleh Organisasi Pembekal  Penyerahan Produk & Item Berkaitan 22/8/14 (JUMAAT) 9.00 pg hingga 5.00 ptg PERTANDINGAN BERMULA Sekitar Taman Rempah dan Bandar Hilir, Melaka PERTANDINGAN TAMAT Penyerahan Borang/Template Jualan, Jumlah Jualan dan Topup Barang 23/8/14 (SABTU) 8.00 pg hingga 10.00 pg PEMBENTANGAN KUMPULAN : ANALISIS JUALAN 2.30 ptg PERASMIAN PENUTUP & PENYAMPAIAN HADIAH
  • 7. CADANGAN TEMPAT  Sekitar Taman Rempah dan Bandar Hilir
  • 8. IMPAK PROGRAM  Pendedahan dunia perniagaan sebenar  Semangat kerja secar berkumpulan.  menjana idea kreatif, inovatif dan menyusun strategi untuk menjual produk–produk yang dibekalkan kepada mereka.  Di samping itu, para peserta akan memperolehi dan mempelajari teknik pemasaran dan rundingan dalam perniagaan apabila berhadapan dengan orang ramai.  Ini sekaligus akan meningkatkan keyakinan diri dan juga kemahiran berkomunikasi dalam kalangan peserta.
  • 9. PENUTUP  Program ini perlu dilaksanakan bagi memberikan kepada peserta pengalaman dan pengetahuan serta memperkembangkan aktiviti keusahawanan untuk memperolehi ilmu berkaitan teknik pemasaran dan rundingan dalam perniagaan.  Ianya juga diharap menjadi medan terbaik bagi menjalinkan hubungan antara Politeknik dengan masyarakat dan mempromosikan Politeknik.  Akhir sekali, program ini diharapkan agar dapat meningkatkan ruang dan peluang kepada Politeknik untuk menjalinkan hubungan dengan pemain industri dalam dunia perniagaan sebenar.

Related Documents