Prezentacja fauny i flory nadmorskiej 
Na nadmorskich łąkach spotkać można wiele gatunków roślin i małych bezkręgowców. Między innym; Brodźcakrwawod...
Mikołajek nadmorski Gatunek rośliny z rodziny selerowatych.Występuje na wybrzeżach Morza Bałtyckiego.
Naturalny odzatokowy brzeg Półwyspu Helskigo ;
brodziec krwawodzioby – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych.
Czaple -rodzina ptaków z rzędu pelikanowych.
Mewa pospolita - gatunekdużego ptaka wodnego z rodziny mew
Skowronek polny- gatunekmałego ptaka z rodziny skowronków.
KoniecPrezentacje wykonał Sławek Stefański
of 9

Prezentacja fauny i flory nadmorskiej 

Praca Sławka
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja fauny i flory nadmorskiej 

  • 1. Prezentacja fauny i flory nadmorskiej 
  • 2. Na nadmorskich łąkach spotkać można wiele gatunków roślin i małych bezkręgowców. Między innym; Brodźcakrwawodziobego , czaple, mewy pospolite, mewy srebrzyste i skowronki polne czy Szuwar . Rezerwat przyrody „Słone Łąki’’ we Władysławowie;
  • 3. Mikołajek nadmorski Gatunek rośliny z rodziny selerowatych.Występuje na wybrzeżach Morza Bałtyckiego.
  • 4. Naturalny odzatokowy brzeg Półwyspu Helskigo ;
  • 5. brodziec krwawodzioby – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych.
  • 6. Czaple -rodzina ptaków z rzędu pelikanowych.
  • 7. Mewa pospolita - gatunekdużego ptaka wodnego z rodziny mew
  • 8. Skowronek polny- gatunekmałego ptaka z rodziny skowronków.
  • 9. KoniecPrezentacje wykonał Sławek Stefański

Related Documents