El nacionalisme a Europa en el segle XIX Nacions i imperis (1850-1914)
Concepte de nació DUES CONCEPCIONS DE NACIÓ EN EL SEGLE XVIII CONCEPCIÓ IL.LUSTRADA CONCEPCIÓ ROMÀNTICA
Concepte de nació DUES CONCEPCIONS DE NACIÓ CONCEPCIÓ IL·LUSTRADA CONCEPCIÓ ROMÀNTICA La nació es forma per la decisió vo...
Concepte de nació La política nacionalitzadora dels estats del segle XIX. - Desenvolupar el sentiment nacional, la cohe...
Moviments nacionalistes TIPUS DE MOVIMENTS NACIONALISTES - Moviments nacionalistes disgregadors Van donar lloc a processo...
Moviments nacionalistes TIPUS DE MOVIMENTS NACIONALISTES - Moviments nacionalistes disgregadors Bèlgica es va separar de...
Moviments nacionalistes La unificació italiana L´existència d´una tradició històrica i cultural comuna va forjar un sentim...
Moviments nacionalistes La unificació italiana
La unificació alemanya
La unificació alemanya La unificació alemanya Proclamació del II Reich
El nacionalisme català És el nom amb què es coneix el moviment cultural que es va desenvolupar a Catalunya a partir del se...
El nacionalisme català La defensa de la indústria catalana mitjançant la demanda d´una vigilància més eficaç de les fronte...
El nacionalisme català 1- Eliminació dels entrebancs per a la utilització de la llengua catalana com a llengua oficial. 2-...
El nacionalisme català Entre les iniciatives més destacades d´aquest primer nacionalisme polític català, cal esmentar les ...
Activitats: Base 6ª Catalunya serà l´única soberana de son govern interior: per tant, dictarà lliurement sas lley orgànica...
of 15

nacionalisme segle XIX

nacionalisme segle XIX
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - nacionalisme segle XIX

 • 1. El nacionalisme a Europa en el segle XIX Nacions i imperis (1850-1914)
 • 2. Concepte de nació DUES CONCEPCIONS DE NACIÓ EN EL SEGLE XVIII CONCEPCIÓ IL.LUSTRADA CONCEPCIÓ ROMÀNTICA
 • 3. Concepte de nació DUES CONCEPCIONS DE NACIÓ CONCEPCIÓ IL·LUSTRADA CONCEPCIÓ ROMÀNTICA La nació es forma per la decisió voluntària d´un conjunt de persones. El que caracteritza els ciutadans d´una nació és el fet de compartir unes mateixes lleis, drets i deures. Consideraven que la nació és un ésser viu, creat en el transcurs del temps, amb una cultura, una llengua i una història comunes i amb dret d´organitzar-se com un estat sobirà.
 • 4. Concepte de nació La política nacionalitzadora dels estats del segle XIX. - Desenvolupar el sentiment nacional, la cohesió dels seus habitants i l´orgull patriòtic - L´educació va implantar l´ús d´una llengua nacional - Es van desenvolupar tradicions, banderes, himnes, etc. Que es van convertir en símbols dels països. - Es van instrumentalitzar competicions esportives per fomentar el sentiment d´amor envers la pàtria.
 • 5. Moviments nacionalistes TIPUS DE MOVIMENTS NACIONALISTES - Moviments nacionalistes disgregadors Van donar lloc a processos d´independització d´entitats polítiques dintre d´altres identitats existents. Van donar lloc a la unificació de comunitats nacionals que estaven disgregades en diferents estats (Itàlia i Alemanya). - Moviments nacionalistes unificadors
 • 6. Moviments nacionalistes TIPUS DE MOVIMENTS NACIONALISTES - Moviments nacionalistes disgregadors Bèlgica es va separar dels Països Baixos el 1830 i es va convertir en un estat independent. Grècia es va independitzar dels turcs el 1829. Després ho van fer Sèrbia, Romania, Montenegro, Bulgària i Albània.
 • 7. Moviments nacionalistes La unificació italiana L´existència d´una tradició històrica i cultural comuna va forjar un sentiment d´unitat entre els italians. - Moviments nacionalistes unificadors El procés d´unificació d´itàlia va ser liderat pel Piemont i va culminar al 1861. La península Itàlica estava dividida en diversos estats; alguns sota dominació estrangera: per exemple, el regne llombardo-venecià estava sota el control de l´Imperi austríac.
 • 8. Moviments nacionalistes La unificació italiana
 • 9. La unificació alemanya
 • 10. La unificació alemanya La unificació alemanya Proclamació del II Reich
 • 11. El nacionalisme català És el nom amb què es coneix el moviment cultural que es va desenvolupar a Catalunya a partir del segon terç del segle XIX dins el context general del romanticisme . Es va caracteritzar per la defensa dels elements de la identitat de Catalunya dins l´Estat espanyol i per la recuperació de la llengua catalana com a llengua culta. La Renaixença Què és el romanticisme?
 • 12. El nacionalisme català La defensa de la indústria catalana mitjançant la demanda d´una vigilància més eficaç de les fronteres, amb l´objectiu de frenar el contraban, i de polítiques duaneres prohibicionistes, per protegir-ne el desenvolupament industrial, va ser un dels trets que va identificar aquest primer nacionalisme. Proteccionisme econòmic
 • 13. El nacionalisme català 1- Eliminació dels entrebancs per a la utilització de la llengua catalana com a llengua oficial. 2- La necessitat d´unes lleis que garantissin la viabilitat de la indústria catalana. 3- La defensa del dret civil català. Nacionalisme polític Sobre aquestes reivindicacions s´articulen manifestos i programes que proposaven, des de diferents ideologies, un reconeixement dels trets identitaris catalans i una reorganització de l´Estat Espanyol en un sentit descentralitzador. Aquesta descentralització havia de permetre un marge més o menys ampli d´autonomia a Catalunya dins l´Estat.
 • 14. El nacionalisme català Entre les iniciatives més destacades d´aquest primer nacionalisme polític català, cal esmentar les Bases de Manresa , nom amb què es coneixen les Bases per a la Constitució Regional Catalana , text elaborat per la Unió Catalanista en la seva primera assemblea general (1892). Les Bases de Manresa Sessió per a la redacció de les Bases de Manresa
 • 15. Activitats: Base 6ª Catalunya serà l´única soberana de son govern interior: per tant, dictarà lliurement sas lley orgànicas; cuydarà de sa llegislació civil, penal, mercantil, administrativa y processal; del establiment y percepció d´impostos; de la encunyació de la moneda; y tindrà totas les demés atribucions inherents á la sobirania que no correspongui al Poder central segons la Base 1ª Base 7ª Lo Poder llegislatiu regional radicarà en las Corts catalanas, que deurán reunirse tots los anys en época determinada y en lloch diferent. Las Corts se formarán per sufragi de tots los caps de casa, agrupats en classes fundades en lo treball manual, en la capacitat o en las carreras professionals y en la propietat, industria y comers ... Qüestionari sobre les Bases de Manresa : 1- En quina base es planteja el principi de sobirania? Com es planteja? Quina relació hi ha entre aquest principi i el concepte descentralització del poder de l´Estat? 2- En quina base es planteja el principi del sufragi? Les Bases defensa un sufragi universal? Per què? Història 4t ESO Grup Promotor Santillana 2008

Related Documents