PREMENY HRADU
ETAPY NOVODOBEJ OBNOVY HRADU ĽUPČA V ROKOCH 2002 AŽ 2014
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“
Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá je majiteľom hradu, zabezpečuje od
jeho ...
2002
PREMENY HRADU
STRECHA
Pôvodný stav 12.6.2003 Pôvodný stav 20.6.2003
Montáž Ti+Zn 28.10.2003 Dodatočné úpravy 26.05.2004
21.10.2003 Po ukončení 1.12.2003
2004
PREMENY HRADU
BUDOVA NEOGOTIKY
26.4.2005
16.5.2005 4.4.2005
12.6.2003
PREMENY HRADU
SEVERNÁ ČASŤ
DOLNÉHO NÁDVORIA
Pôvodný stav 12.6.2007
21.9.2009
PREMENY HRADU
OBNOVA BUDOU NÁDVORIA
31.8.2007
4.10.2007 26.8.2008
25.6.2007 31.7.2008
PREMENY HRADU
DELOVÁ VEŽA, KAPLNKA
3.10.2008
7.9.2013
22.7.2008
Obnova stropných trámov 3.10.2008
12.2.2009
PREMENY HRADU
FASÁDY
26.08.2014
Po ukončení 7.11.2014
PREMENY HRADU
RUBIGALLOVÁ VEŽA
2011
2012
PREMENY HRADU
DOLNÉ NÁDVORIE
V ZÁPADNEJ ČASTI HRADU
15.09.2010
09.11.2010
15.09.2010
15.09.201009.11.2010
Pôvodný stav 28.03.2006
PREMENY HRADU
HRADNÝ EXTERIÉR
Po ukončení 7.9.2013Pôvodný stav 16.10.2012
PREMENY HRADU
OSVETLENIE
Rok 2008
06.07.2010
Návštevné hodiny
JÚL – AUGUST
denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod.
SEPTEMBER – JÚN
návštevu hradu je nevyhnu...
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča
of 47

Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča

„Zachráňme dedičstvo našich predkov“ Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá je majiteľom hradu, zabezpečuje od jeho nadobudnutia postupnú obnovu tak, aby sa vrátil lesk a sláva hradu. Obnova hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech, cez opravy fortifikačného systému (hradby, brány a bašty), obnovu Gizelinho paláca, opravu kamenných dlažieb na dolnom nádvorí, pamiatkovej obnovy kaplnky a najvyššieho poschodia Rubigallovej veže.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Premeny hradu - Etapy obnovy hradu Ľupča

 • 1. PREMENY HRADU ETAPY NOVODOBEJ OBNOVY HRADU ĽUPČA V ROKOCH 2002 AŽ 2014
 • 2. „Zachráňme dedičstvo našich predkov“ Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá je majiteľom hradu, zabezpečuje od jeho nadobudnutia postupnú obnovu tak, aby sa vrátil lesk a sláva hradu. Obnova hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech, cez opravy fortifikačného systému (hradby, brány a bašty), obnovu Gizelinho paláca, opravu kamenných dlažieb na dolnom nádvorí, pamiatkovej obnovy kaplnky a najvyššieho poschodia Rubigallovej veže.
 • 3. 2002
 • 4. PREMENY HRADU STRECHA
 • 5. Pôvodný stav 12.6.2003 Pôvodný stav 20.6.2003
 • 6. Montáž Ti+Zn 28.10.2003 Dodatočné úpravy 26.05.2004
 • 7. 21.10.2003 Po ukončení 1.12.2003
 • 8. 2004
 • 9. PREMENY HRADU BUDOVA NEOGOTIKY
 • 10. 26.4.2005
 • 11. 16.5.2005 4.4.2005
 • 12. 12.6.2003
 • 13. PREMENY HRADU SEVERNÁ ČASŤ DOLNÉHO NÁDVORIA
 • 14. Pôvodný stav 12.6.2007
 • 15. 21.9.2009
 • 16. PREMENY HRADU OBNOVA BUDOU NÁDVORIA
 • 17. 31.8.2007
 • 18. 4.10.2007 26.8.2008
 • 19. 25.6.2007 31.7.2008
 • 20. PREMENY HRADU DELOVÁ VEŽA, KAPLNKA
 • 21. 3.10.2008 7.9.2013 22.7.2008
 • 22. Obnova stropných trámov 3.10.2008
 • 23. 12.2.2009
 • 24. PREMENY HRADU FASÁDY
 • 25. 26.08.2014
 • 26. Po ukončení 7.11.2014
 • 27. PREMENY HRADU RUBIGALLOVÁ VEŽA
 • 28. 2011
 • 29. 2012
 • 30. PREMENY HRADU DOLNÉ NÁDVORIE V ZÁPADNEJ ČASTI HRADU
 • 31. 15.09.2010 09.11.2010
 • 32. 15.09.2010
 • 33. 15.09.201009.11.2010
 • 34. Pôvodný stav 28.03.2006
 • 35. PREMENY HRADU HRADNÝ EXTERIÉR
 • 36. Po ukončení 7.9.2013Pôvodný stav 16.10.2012
 • 37. PREMENY HRADU OSVETLENIE
 • 38. Rok 2008
 • 39. 06.07.2010
 • 40. Návštevné hodiny JÚL – AUGUST denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod. SEPTEMBER – JÚN návštevu hradu je nevyhnutné vopred dohodnúť prostredníctvom kontaktov 1 deň vopred (telefonicky v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 16:00 hod). telefónne číslo: 048/ 418 74 29 mobil: 0911 580 164 e-mail: info@hradlupca.sk

Related Documents