PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008
PRESSUPOST GENERAL
COMPARATIVA Increment: 21,26%
 
DESPESES
PERSONAL Increment: 10,09%
DESPESA CORRENT Increment: 11,14%
DETALL PER ÀREES
PATRONATS
PARTIDES QUE BAIXEN
PARTIDES QUE PUGEN
 
INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES Increment: 6,65% <ul><li>Inclou: </li></ul><ul><li>IBI </li></ul><ul><li>Plusvàlues </li></ul><ul><li>Im...
ZONA BLAVA <ul><li>Gestió Pròpia Zona Blava: </li></ul><ul><li>110.000€ </li></ul>
PERMISOS D’OBRES Disminució: 47,83%
SUBVENCIÓ FONS NAC. COOPERACIÓ Increment: 21,8%
SUBVENCIÓ ESCOLA MÚSICA Increment: 100%
INVERSIONS
INVERSIONS Increment: 60,73%
INVERSIONS <ul><li>Infraestructures </li></ul><ul><ul><li>Terroges II </li></ul></ul><ul><ul><li>Puig-Sec </li></ul></ul><...
INVERSIONS <ul><li>Equipaments </li></ul><ul><ul><li>C.E.R. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre Social Camp del Pilans </li>...
ENDEUTAMENT
AMORTITZACIONS <ul><li>2007: 1.647.229 € </li></ul><ul><li>2008: 1.436.146 € </li></ul>
INTERESSOS <ul><li>2007: 475.000 € (al 4%) </li></ul><ul><li>2008: 603.000 € (al 5%) </li></ul>
RECURSOS PROPIS <ul><li>2007: 75.787 € </li></ul><ul><li>2008: 261.479 € </li></ul>
PRÉSTECS A LLARG TERMINI <ul><li>2007: 12.130.000 € </li></ul><ul><li>Reducció: 344.000 € </li></ul><ul><li>2008: 11.786.0...
CONCLUSIONS
CONCLUSIONS <ul><li>Pressupostos realistes </li></ul><ul><li>Fets per controlar la despesa corrent </li></ul><ul><li>Innov...
PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008
of 30

Pressupostos 2008

Els pressupostos corresponents al 2008 van ser aprovats el 5 de novembre amb els vots a favor de l'equip de govern i Escalencs Independents. Aquesta és la presentació que se'n va fer al plenari del consistori escalenc.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupostos 2008

 • 1. PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008
 • 2. PRESSUPOST GENERAL
 • 3. COMPARATIVA Increment: 21,26%
 • 5. DESPESES
 • 6. PERSONAL Increment: 10,09%
 • 7. DESPESA CORRENT Increment: 11,14%
 • 8. DETALL PER ÀREES
 • 9. PATRONATS
 • 10. PARTIDES QUE BAIXEN
 • 11. PARTIDES QUE PUGEN
 • 13. INGRESSOS
 • 14. IMPOSTOS DIRECTES Increment: 6,65% <ul><li>Inclou: </li></ul><ul><li>IBI </li></ul><ul><li>Plusvàlues </li></ul><ul><li>Impost sobre Vehicles </li></ul>
 • 15. ZONA BLAVA <ul><li>Gestió Pròpia Zona Blava: </li></ul><ul><li>110.000€ </li></ul>
 • 16. PERMISOS D’OBRES Disminució: 47,83%
 • 17. SUBVENCIÓ FONS NAC. COOPERACIÓ Increment: 21,8%
 • 18. SUBVENCIÓ ESCOLA MÚSICA Increment: 100%
 • 19. INVERSIONS
 • 20. INVERSIONS Increment: 60,73%
 • 21. INVERSIONS <ul><li>Infraestructures </li></ul><ul><ul><li>Terroges II </li></ul></ul><ul><ul><li>Puig-Sec </li></ul></ul><ul><ul><li>Ronda del Pedró </li></ul></ul><ul><li>Nucli Antic </li></ul><ul><ul><li>Carrer del Port </li></ul></ul><ul><li>Remodelació Alfolí </li></ul><ul><li>Escola Bressol </li></ul>
 • 22. INVERSIONS <ul><li>Equipaments </li></ul><ul><ul><li>C.E.R. </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre Social Camp del Pilans </li></ul></ul><ul><ul><li>Escenari Rosa Lau </li></ul></ul><ul><li>Magatzem Brigada </li></ul><ul><li>Vestidors Camp de Futbol </li></ul>
 • 23. ENDEUTAMENT
 • 24. AMORTITZACIONS <ul><li>2007: 1.647.229 € </li></ul><ul><li>2008: 1.436.146 € </li></ul>
 • 25. INTERESSOS <ul><li>2007: 475.000 € (al 4%) </li></ul><ul><li>2008: 603.000 € (al 5%) </li></ul>
 • 26. RECURSOS PROPIS <ul><li>2007: 75.787 € </li></ul><ul><li>2008: 261.479 € </li></ul>
 • 27. PRÉSTECS A LLARG TERMINI <ul><li>2007: 12.130.000 € </li></ul><ul><li>Reducció: 344.000 € </li></ul><ul><li>2008: 11.786.000 € </li></ul>Endeutament previsible 80,00%
 • 28. CONCLUSIONS
 • 29. CONCLUSIONS <ul><li>Pressupostos realistes </li></ul><ul><li>Fets per controlar la despesa corrent </li></ul><ul><li>Innovadors </li></ul><ul><li>Fomenten la inversió </li></ul><ul><li>Incideixen en millores en infraestructures </li></ul><ul><li>Preveuen millores en equipaments socials </li></ul><ul><li>No incrementen la pressió fiscal </li></ul><ul><li>Redueixen l’endeutament </li></ul>
 • 30. PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008

Related Documents