Poradnik Affiliando
„Wyślij wniosek”
czyli poprawny
przycisk CALL TO
ACTION
Dokument wewnęt...
1. Definicje
Cal l to action w projektowaniu serwisów oznacza ele menty strony internetowej
który ma zai nicjowa...
2. Dobre przykłady
Przyciąg nij użytkownika ROZMIAREM
Serwis Lifetree Creative stosuje właśnie tą technikę. Porówn...
Przycisk w wyróżnionym mi ejscu
Możesz dobrze wyeksponować przycisk call to action mocno wyróżniając go z
poszczególnych ...
Używani e wol nych przestrzeni
IconDock w fajny sposób pokazuje efektywne wykorzystanie wolnej przestrzeni.
Dzięki temu z...
of 5

Poradnik sieci afiliacyjnej Affiliando - „Wyślij wniosek” czyli poprawny przycisk CALL TO ACTION - część 2

Dobrze zaprojektowany, dopasowany i w odpowiednim miejscu osadzony przycisk Call To Action jest jednym z kluczowych elementów wpływających na wysokie konwersje sprzedażowe i zarobki na stronach internetowych. Dokument wprowadza odbiorcę w podstawowe pojęcia i dobre praktyki związane z przyciskami akcji. Jest to kolejny dokument przygotowany przez sieć afiliacyjną Affiliando.pl należącą do agencji Zieltraffic, skierowany do wydawców i partnerów sieci.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poradnik sieci afiliacyjnej Affiliando - „Wyślij wniosek” czyli poprawny przycisk CALL TO ACTION - część 2

  • 1. Poradnik Affiliando „Wyślij wniosek” czyli poprawny przycisk CALL TO ACTION Dokument wewnętrzny sieci Affiliando. Tylko dla Wydawców i Partnerów mkowalik 2009-10-27
  • 2. 1. Definicje Cal l to action w projektowaniu serwisów oznacza ele menty strony internetowej który ma zai nicjować lub skłonić użytkownika do jakiejś akcji. Najczęści ej spotykanymi przykładami call to action są przyciski pros zące na przykład o akcję w postaci „Kup tera z”, „Poznaj więcej”, „Więcej s zczegółów”, „Czytaj dal ej”. Wypeł niony poprzez stronę internetową wniosek kontaktowy dzięki któremu nastąpiła sprzedaż Strona internetowa Wydawcy na którą wysyłany jest Traffic. Na tej stronie Wydawcy poprzez argumenty sprzedażowe i Content „na mawiają” Użytkowni ków do zakupu produktu.
  • 3. 2. Dobre przykłady Przyciąg nij użytkownika ROZMIAREM Serwis Lifetree Creative stosuje właśnie tą technikę. Porównaj rozmiar logo serwisu z przyciskiem „Request a FREE Quote Today”. Przycisk call to action jest 20% większy niż logo! Nawet pomimo faktu że to logo jest wyżej niż przycisk, to właśnie wywołanie do akcji będzie zwracało na siebie uwagę.
  • 4. Przycisk w wyróżnionym mi ejscu Możesz dobrze wyeksponować przycisk call to action mocno wyróżniając go z poszczególnych elementów serwisu internetowego. Na dailymile zielony „Sign Up” wydaje się lewitować nad całością treści. Prawy górny róg Standardowym ale bardzo dobrze sprawdzającym się rozwiązaniem jest umiejscowienie przycisków call to action w prawym górnym rogu strony. Jest zwykle jedno z pierwszych miejsc w które podąża wzrok użytkownika. Your Web Job to dobry przykład.
  • 5. Używani e wol nych przestrzeni IconDock w fajny sposób pokazuje efektywne wykorzystanie wolnej przestrzeni. Dzięki temu zabiegowi przycisk call to action jest jeszcze bardziej widoczny. Wnioski dla Wydawców: - nie polegaj tylko na banerach rekla mowych. Korzystaj z przycis ków call to action, - w przejrzysty sposób nawołuj do akcji: „Wypełnij wnios ek”, „We ź kredyt”, - kreatywni e wykorzystuj przedstawione wyżej przykłady, - pami ętaj o poprawnym l i nkowaniu do produktów finansowych Affilia ndo pod przyciski e m, Źródło: smashi ngmagazin e.com