Jeżeli jesteś nauczycielem, wykładowcą, edukatorem lub trenerem, prawdopodobnie słyszałeś wiele o ...... Szkołach XXI wiek...
<ul><li>Nauczanie zdalne ― to taka forma kształcenia, która odbywa się na odległość (a zatem niezależnie od miejsca i cza...
E-nauczanie jest możliwe dzięki skomplikowanemu, acz zwykle przyjaznemu dla użytkownika, systemowi informatycznemu, zwanem...
Moodle jest alternatywą dla komercyjnych firmowych rozwiązań e-learningu online i jest dystrybuowany za darmo na zasadac...
Przy włączonym trybie edycji, twórca kursu DODAJE komponenty składowe z intuicyjnej listy rozwijalnej w każdym module. M...
ZADANIE ( Assignment ) Używany do zadań online i offline ; słuchacze mogą wysyłać prace w dowolnym formacie plików ( np ...
FORA ( Forums ) Fora dyskusji grupowanych w wątki, do asynchronicznej komunikacji w grupach lub dzielenia się wiedzą meryt...
SŁOWNIK ( Glossary ) Słownik terminów używanych w kursie. Ma kilka odmian, w tym lista pojęć, encyklopedia, FAQ, słownik...
Quiz Pozwala tworzyć wszystkie popularne formy zadań włączając PF, WW, KO, L, na porządkowanie , losowe, liczbowe, z opis...
ZASÓB ( Resource ) Podstawowe narzędzie do dodawania treści do kursu ; mogą to być teksty, osadzony dźwięk MP3, pliki r...
<ul><li>Tworzenie treści merytorycznych jest tylko częścią zadań dobrego systemu zarządzania kursami (CMS). </li></ul><ul>...
Jedno kliknięcie pozwala obejrzeć aktywność wszystkich uczestników konkretnego kursu. Studenci tworzą profile osobiste, kt...
Przyporządkowywanie uczestników do grup jest powszechną praktyką i w edukacji, i w biznesie . Moodle pozwala instruktorow...
Utrzymywanie kalendarza zdarzeń jest ważne i dla nauczyciela, i dla słuchacza. Zdarzenia mogą być tworzone dla różnych kat...
<ul><li>Konfigurowalne bloki boczne: </li></ul><ul><li>Nadchodzące wydarzenia </li></ul><ul><li>Zmiany od ostatniego pobyt...
Panel sterujący Administratora pozwala w prosty sposób zarządzać systemem myszą, ze jednego miejsca. Nauczyciele i studenc...
Instru k tor zy mogą definiować własne skale do oceniania Forów, Zadań i Dzienników . Standard owe s k ale obejmują pr...
Ekran Oceny dostarcza szybkiego podglądu wszystkich ocen Forów, Zadań, Dzienników, Quizów, Lekcji i Warszatatów . Skala...
Przeglądanie przesłanych odpowiedzi (prac) w Zadaniach i Dziennikach oraz wystawianie ocen i udzielanie informacji zwr...
Logi pozwalają szczegółowo monitorować kiedy i z jakich zasobów kursu korzystał uczestnik. Logi Moodle’a dostarczają drobi...
Centralna lokalizacja wszystkich plików kursu w obszarze Pliki Moodle’a, czyni je łatwo osiągalnymi przy tworzeniu nowyc...
Pomoc Moodle ’a jest zawsze pod ręką. Kursy zawierają specjalne Fora tylko dla Prowadzących , gdzie koledzy prowadzący...
Logowanie oraz nawigowanie z głównej strony kursu Moodle’a jest łatwe. Intuicyjne odnośniki ścieżki nawigacji są zawsze do...
Instruktor może nałożyć na kurs klucz – hasło potrzebne, aby się na kurs zapisać. Klucz ten działa niezależnie od system...
Użytkownicy przy logowaniu wybierają spośród 54 języków. (styczeń 2005) Użytkownicy mogą się logować zawsze i zewsząd , b...
Wiadomości sformatowane w Rich Text są przesyłane do uczestnika zapisanego na forum. Użytkownik może się „ zapisać” na fo...
Ponad 2500 instytucji w 107 krajach zarejestrowało serwisy oparte na Moodle’u do stycznia 2005r. ( http://moodle.org/site...
 
Setki doświadczonych użytkowników połączyło swoje siły z zespołem developerów w społeczności Moodle’a . Poznaj nowych prz...
Jeżeli Twoja instytucja chce lub potrzebuje wesprzeć społeczność e-learningu online, jest okazja do badań i poszukiwań . ...
of 30

Prezentacja Moodle.waw.pl

Prezentacja portalu moodle.waw.pl stworzona przez moodle.org, przetłumaczona przez Lecha Chojnackiego, dostosowana przez Marcina Stanowskiego w celu popularyzacji Moodle w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Moodle.waw.pl

 • 1. Jeżeli jesteś nauczycielem, wykładowcą, edukatorem lub trenerem, prawdopodobnie słyszałeś wiele o ...... Szkołach XXI wieku Oprogramowaniu wspomagającym kształcenie oraz o e -le arning u
 • 2. <ul><li>Nauczanie zdalne ― to taka forma kształcenia, która odbywa się na odległość (a zatem niezależnie od miejsca i czasu) za pośrednictwem mediów elektronicznych. </li></ul><ul><li>Ważne jest jednak to, że proces e-nauczania może odbywać się z zachowaniem bezpośredniego, choć wirtualnego, kontaktu jego uczestników. </li></ul>
 • 3. E-nauczanie jest możliwe dzięki skomplikowanemu, acz zwykle przyjaznemu dla użytkownika, systemowi informatycznemu, zwanemu platformą zdalnego nauczania . Platforma zdalnego nauczania to wirtualne środowisko pracy , umożliwiające dystrybucję i zarządzanie e-kursami oraz ich użytkownikami. Składa się z wielu modułów tj. oddzielnych względem głównej aplikacji pakietów pozwalających realizować jej podstawowe funkcje, których zadaniem jest ułatwienie komunikacji, zdalnej pracy w grupie oraz tworzenia, przetwarzania i archiwizowania plików.
 • 4. Moodle jest alternatywą dla komercyjnych firmowych rozwiązań e-learningu online i jest dystrybuowany za darmo na zasadach licencji Open Source . Każdy ma dostęp do pełnego kodu źródłowego i może w nim czynić potrzebne zmiany. Modułowa budowa Moodle’a czyni łatwym tworzenie kursów i dodawanie do nich treści, co wspiera zaangażowane uczenie się uczestników. Intuicyjny interfejs Moodle’ a ułatwia instruktorom tworzenie kursów . Do uczestniczenia w kursie jest potrzebne tylko podstawowe umiejętności obsługi przeglądarki WWW. M odular O bject - O riented D ynamic L earning E nvironment (Modularne Obiektowo Zorientowane Środowisko Nauczania)
 • 5. Przy włączonym trybie edycji, twórca kursu DODAJE komponenty składowe z intuicyjnej listy rozwijalnej w każdym module. Moodle ma budowę modułową , dlatego dodawanie składowych kursu jest prostym procesem : 1. Nauczyciel ma prawo tworzenia swojego kursu . 2. Wybiera jeden z trzech układów kursu: Tematyczny , Tygodniowy lub Towarzyski . 3. Włącza tryb edycji w pustym szablonie kursu. 4. Tworzy kurs !
 • 6. ZADANIE ( Assignment ) Używany do zadań online i offline ; słuchacze mogą wysyłać prace w dowolnym formacie plików ( np . MS Office, PDF, graficzne , audio/wideo etc.). CZAT ( Chat ) Pozwala na synchroniczną komunikację uczestników . GŁOSOWANIE ( Choice ) Instru ktor tworzy pytanie i pewną liczbę odpowiedzi do wyboru; wyniki są pokazywane słuchaczom. Komponent używany do szybkich głosowań nad kwestiami merytorycznymi . DIALOG ( Dialogue ) Ekran właściwości tworzonego zadania Zadanie może wymagać od uczestnika przesłania pliku z wykonanym projektem Pozwala na osobistą komunikację synchroniczną w parach nauczyciel-uczestnik lub uczestnik-uczestnik
 • 7. FORA ( Forums ) Fora dyskusji grupowanych w wątki, do asynchronicznej komunikacji w grupach lub dzielenia się wiedzą merytoryczną. Uczestniczenie w forach może być integralną częścią procesu kształcenia, pomagającą uczestnikom w ewolucji rozumienia wiedzy merytorycznej. Uczestnicy mogą oceniać wypowiedzi na forum, zgodnie z przyjętą przez twórcę kursu skalą.
 • 8. SŁOWNIK ( Glossary ) Słownik terminów używanych w kursie. Ma kilka odmian, w tym lista pojęć, encyklopedia, FAQ, słownik . DZIENNIK ( Journal ) Słuchacze prezentują, zapisują i korygują idee . ETYKIETA ( Label ) Dodawanie opisów i grafik w dowolnym miejscu powierzchni modułu kursu . LEKCJA ( Lesson ) Pozwala instru k tor owi utworzyć i zarządzać zestawem połączonych stron-kart . Każda z nich może się kończyć pytaniem . Uczestnik wybiera odpowiada i na podstawie wyników podąża naprzód, wstecz lub pozostaje w tym samym miejscu lekcji. Terminy słownikowe mogą automatycznie tworzyć hiperlinki we wszystkich zasobach tekstowych kursu. Moodle zawiera wbudowany system wyszukiwawczy.
 • 9. Quiz Pozwala tworzyć wszystkie popularne formy zadań włączając PF, WW, KO, L, na porządkowanie , losowe, liczbowe, z opisami tekstowymi i graficznymi . Instru k tor ma szczegółową kontrolę nad definiowaniem testów, może importować zadania z popularnych formatów, jak Blackboard, IMS QTI lub WebCT. Moodle pozwala także na osadzanie dźwięku w zadaniach.
 • 10. ZASÓB ( Resource ) Podstawowe narzędzie do dodawania treści do kursu ; mogą to być teksty, osadzony dźwięk MP3, pliki różnych formatów zewnętrznych , hiperłącza do sieci , teksty w formacie Wiki lub Rich Text (Moodle ma wbudowany edytor! ) , odnośniki bibliograficzne lub katalogi plików. ANKIETA ( Survey ) Wspomaga instuktora w efektywnym tworzeniu wirtualnych klas online przez dostarczenie zestawu stosownych ankiet (COLLES, ATTLS) i narzędzi do ich analizy. WARSZTATY ( Workshop ) Forma aktywności angażująca wzajemną ocenę przez uczestników projektów, dokumentów (Word, PP etc.) które uczestnicy dostarczają online. Nauczyciel dokonuje końcowej oceny oraz kontroluje czas i etapy pracy. Moodle wspiera dołączanie wyrażeń algebraicznych do zasobów za pomocą wbudowanego edytora.
 • 11. <ul><li>Tworzenie treści merytorycznych jest tylko częścią zadań dobrego systemu zarządzania kursami (CMS). </li></ul><ul><li>CMS musi zarządzać uczestnikami kursów na wiele sposobów. Zarządzanie studentami obejmuje: </li></ul><ul><ul><li>Dostęp do informacji o uczestnikach kursu . </li></ul></ul><ul><ul><li>Możliwość dzielenia uczestników na grupy . </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalendarz-organizer platformy, kursu i uczestnika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiele innych... Np. dostosowywanie skal ocen zarządzanie ocenami, śledzenie logów użytkowników, przesyłanie plików z zewnątrz do kursu etc. </li></ul></ul>
 • 12. Jedno kliknięcie pozwala obejrzeć aktywność wszystkich uczestników konkretnego kursu. Studenci tworzą profile osobiste, które mogą zawierać dane osobiste oraz grafikę (zdjęcie) pomagającą w nawiązywaniu kontaktów i formowaniu się społeczności online.
 • 13. Przyporządkowywanie uczestników do grup jest powszechną praktyką i w edukacji, i w biznesie . Moodle pozwala instruktorowi kursu na łatwe tworzenie kategorii grup oraz określanie, w jaki sposób ich członkowie będą wchodzić ze sobą w interakcje w różnych sytuacjach kursu. Tworzenie nowej nazwy grupy jest proste. Nauczyciele i studenci są przyporządkowywani do grupy jednym kliknięciem myszy.
 • 14. Utrzymywanie kalendarza zdarzeń jest ważne i dla nauczyciela, i dla słuchacza. Zdarzenia mogą być tworzone dla różnych kategorii, w tym: Nadchodzące wydarzenia pojawiają się na głównej stronie kursu, przypominając uczestnikom różnych kursów o zdarzeniach, które ich dotyczą z różnych tytułów. Alarmy kalendarza mają przyporządkowane kolory kategorii. <ul><li>Zdarzenia globalne, pojawiające się we wszystkich kursach (Administrator ). </li></ul><ul><li>Zdarzenia całego kursu (Nauczyciel) . </li></ul><ul><li>Zdarzenia kursu odnoszące się do konkretnych g rup (Nauczyciel) . </li></ul><ul><li>Zdarzenia własne uczestnika (osobiste daty etc.). </li></ul>
 • 15. <ul><li>Konfigurowalne bloki boczne: </li></ul><ul><li>Nadchodzące wydarzenia </li></ul><ul><li>Zmiany od ostatniego pobytu </li></ul><ul><li>Aktualności </li></ul><ul><li>Obecni na platformie </li></ul>
 • 16. Panel sterujący Administratora pozwala w prosty sposób zarządzać systemem myszą, ze jednego miejsca. Nauczyciele i studenci mogą być ręcznie zapisywani na kursy i usuwani z nich. Konfiguracja kopii zapasowych i odtwarzania kursów jest wykonywana na jednym ekranie. Odtwarzanie istniejącego kursu lub upload pliku archiwum wykonuje się pojedynczymi kliknięciami myszy. Moodle ułatwia ponowne użycie kursów oraz udostępnianie kursów innym nauczycielom . Kopie zapasowe mogą zawierać (lub nie) pliki studentów i dane kursu.
 • 17. Instru k tor zy mogą definiować własne skale do oceniania Forów, Zadań i Dzienników . Standard owe s k ale obejmują przyporządkowywanie wartości 1-100% każdej „odpowiedzi” ( albo brak oceny ) oraz wskazywanie, czy uczestnik zaprezentował jedną z trzech charakterystyk aktywności Własne skale pozwalają instruktorowi dostosować ocenianie do specyfiki treści. Różne skale łatwo się tworzy i wiąże z różnymi formami aktywności dodawanych do kursu. Można łatwo zdefiniować np. standardową w Polsce skalę ocen od niedostatecznej do celującej <ul><li>Głównie poznanie POWIĄZANE . </li></ul><ul><li>Głównie poznanie ODRĘBNE . </li></ul><ul><li>Zrównoważone poznanie . </li></ul>
 • 18. Ekran Oceny dostarcza szybkiego podglądu wszystkich ocen Forów, Zadań, Dzienników, Quizów, Lekcji i Warszatatów . Skala ocen użyta w konkretnym komponencie jest pokazywana na wspólnej stronie z podsumowaniem. Oceny mogą być eksportowane do formatu Excela lub czystego tekstu, aby umożliwić ich zewnętrzne przetwarzanie, drukowanie lub włączenie do istniejącego dziennika elektronicznego.
 • 19. Przeglądanie przesłanych odpowiedzi (prac) w Zadaniach i Dziennikach oraz wystawianie ocen i udzielanie informacji zwrotnych odbywa się z jednej strony wyświetlającej wszystkich studentów zapisanych na dany kurs. Zarządzanie odpowiedziami (pracami) uczestników odbywa się z jednego, centralnego ekranu. To skraca czas potrzebny dla ocenienia wielu prac z rzędu.
 • 20. Logi pozwalają szczegółowo monitorować kiedy i z jakich zasobów kursu korzystał uczestnik. Logi Moodle’a dostarczają drobiazgowego opisu aktywności użytkowników. Punkt wyjściowy logów. Student w konkretnym kursie. Łatwo zlokalizować kurs, datę, studenta oraz typ dostępu do konkretnego zasobu.
 • 21. Centralna lokalizacja wszystkich plików kursu w obszarze Pliki Moodle’a, czyni je łatwo osiągalnymi przy tworzeniu nowych komponentów kursu. Obszar przechowywania plików przypomina system plików komputera. Dodawanie, przenoszenie, zipowanie i kasowanie plików jest bardzo łatwe.
 • 22. Pomoc Moodle ’a jest zawsze pod ręką. Kursy zawierają specjalne Fora tylko dla Prowadzących , gdzie koledzy prowadzący kursy mogą współpracować lub robić zapiski. Wbudowany podręcznik Moodle’a zawiera instrukcje krok po kroku na różne tematy związane z kursami i zarządzaniem nauczaniem.
 • 23. Logowanie oraz nawigowanie z głównej strony kursu Moodle’a jest łatwe. Intuicyjne odnośniki ścieżki nawigacji są zawsze dostępne. Wstępna konfiguracja konta może być dokonywana przez uczestnika lub administratora. Moodle ma swój własny system nawigacji, ale można go integrować z zewnętrznymi bazami danych POP3, IMAP, LDAP lub NNTP, co pozwala np. na logowanie domenowe. . Listwa nawigacyjna zawiera ścieżki nawigacyjne od głównej strony do bieżącej lokalizacji.
 • 24. Instruktor może nałożyć na kurs klucz – hasło potrzebne, aby się na kurs zapisać. Klucz ten działa niezależnie od systemu logowania i jest potrzebny jednokrotnie (przy zapisie). Wymaganie posiadania klucza jest sygnalizowane obok jego nazwy. Kategoria kursów wyświetla opis każdego kursu. Symbole na stronie z opisem wskazują, czy kurs wymaga klucza i czy jest dostępny dla gości. Studenci po zalogowaniu widzą listę kursów, na które są zapisani ( Moje kursy ).
 • 25. Użytkownicy przy logowaniu wybierają spośród 54 języków. (styczeń 2005) Użytkownicy mogą się logować zawsze i zewsząd , by uzyskać dostęp do zasobów kursów. Mogą określić strefę czasową i język – jeden z pięćdziesięciu czterech.
 • 26. Wiadomości sformatowane w Rich Text są przesyłane do uczestnika zapisanego na forum. Użytkownik może się „ zapisać” na forum. Od tej chwili nowe postingi są mu przesyłane e-mailem (a odpowiedzi na nie – trafiają w stosowne miejsce wątku na forum). Dodatkowo , instruktor może ustawić powiadamianie e-mailem dla prywatnych dialogów. Także wystawienie oceny owocuje powiadomieniem wraz z towarzyszącą jej informacją zwrotną.
 • 27. Ponad 2500 instytucji w 107 krajach zarejestrowało serwisy oparte na Moodle’u do stycznia 2005r. ( http://moodle.org/sites ). Liczba ta rośnie o około 10% miesięcznie, w miarę jak ludzie zajmujący się edukacją i treningiem poznają wartość opartej na zasadach O pen S ource platformy Moodle. Prawdziwa liczba jest znacznie większa – nie ma obowiązku rejestracji serwera. Moodle jest optymalnym rozwiązaniem kształcenia online dla : „ Moja pierwsza klasa online właśnie się skończyła; była wielkim sukcesem zarówno pod względem użyteczności oprogramowania, jak też zainteresowania i wyników uczestników . Z Moodle’m pracowało się wspaniale . To było jakoś mniej nużące, niż z innymi platformami, jak Blackboard i WebCT.” - Paula Edmiston, trener <ul><li>Szkół wszystkich poziomów </li></ul><ul><li>Kolegiów </li></ul><ul><li>Un iwersytetów </li></ul><ul><li>Agencji rządowych </li></ul><ul><li>Biznesu </li></ul><ul><li>Handlu </li></ul><ul><li>Szpitali </li></ul><ul><li>Bibliotek </li></ul><ul><li>Biur i agencji zatrudnienia </li></ul>
 • 29. Setki doświadczonych użytkowników połączyło swoje siły z zespołem developerów w społeczności Moodle’a . Poznaj nowych przyjaciół .
 • 30. Jeżeli Twoja instytucja chce lub potrzebuje wesprzeć społeczność e-learningu online, jest okazja do badań i poszukiwań . Poniższe serwery Moodle’a są otwarte dla Ciebie jako ucznia, nauczyciela lub twórcy kursów. U żywanie Moodle ’a : http://moodle.org/course/category.php?id=1 Moodle w nauczaniu języków : http://moodle.org/course/category.php?id=1 Co to jest oprogramowanie Open Source: http://moodle.org/course/category.php?id=2 Plac zabaw dla nauczycieli. Demo: http://moodle.org/course/category.php?id=2 Wsparcie dla developerów Moodle’a : http://moodle.com Tłumaczenie na język polski i adaptacja: Lechosław Hojnacki, http://hojnacki.net za oryginałem angielskim dostępnym na http://moodle.org Dostosował: Marcin Stanowski http://stanowski.org