ZSRRpodwładząStalina
Józef StalinRadziecki polityk pochodzenia gruzioskiego, formalnie pełniący kadencyjnefunkcje sekretarza generalnego KPZR* ...
Pytania1. Co zyskał Stalin podpisując sojusz z III Rzeszą?
Początki władzy StalinaStalin po śmierci Lenina objął władze WKP(b)*. Stalin po kampaniiwizerunkowej został uwielbieniem s...
Pytania2. Międzynarodówka Komunistyczna była zwanainaczej…
Kolektywizacja i industrializacjaW 1927r. Stalin zdecydował się odejśd z NEP-u * i zastąpid go systememopartym na centraln...
Pytania3. Wyjaśnij pojęcia industrializacja i kolektywizacja.4. Ile osób zginęło w wyniku „wielkiego głodu”?
Konstytucja ZSRRWładze paostwowe podjęły decyzję o zmianie konstytucji w 1935r. Uchwalonaw grudniu 1936r. konstytucja stwi...
Pytania5. W którym roku została uchwalona konstytucjaZSRR? (miesiąc i rok)
Przygotowania do Wielkiej CzystkiW 1934r. na zjeździe WKP, Stalin ogłosił zwycięstwo gospodarkikomunistycznej nad kapitali...
Pytania6. Co ogłosił Stalin na zjeździe WKP w 1934r.?
Procesy Moskiewskie
Pytania7.
Wielka Czystka w Armii Czerwonej i w NKWDRozpoczęła się w 1937r i trwała do przełomu 1938 i 1939r. Jedną z ...
Pytania8. Jedną z pierwszych ofiar „wielkiej czystki”był…?
Wielka czystka w społeczeostwieWielka czystka dotknęła również całe społeczeostwo i szeregowych członkówpartii. Aresztowan...
Pytania9. Ile milionów ludzi zostało zmuszonych do życiaw ciężkich warunkach?
SocrealizmSztuka była bardzo ważna dla Stalina. W 1932 powstał Związek Pisarzy ZSRR.Dzieła pisarzy opisywały codzienne życ...
Pytania10. Jaki związek postał w 1932r.?
ZSRR na arenie międzynarodowejStalin chciał wzmocnid pozycję ZSRR na arenie międzynarodowej. Pierwszymkrokiem do tego było...
Pytania11. W którym roku ZSRR wstąpiło do LigiNarodów?
Prezentacje przygotowali:Marcin TyranowskiKamil SobotkaArek KosteckiIDDZIĘKUJEMY :)
of 22

Prezentacja historia wersja ostateczna

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja historia wersja ostateczna

 • 1. ZSRRpodwładząStalina
 • 2. Józef StalinRadziecki polityk pochodzenia gruzioskiego, formalnie pełniący kadencyjnefunkcje sekretarza generalnego KPZR* i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR,a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radzieckiego, posiadającynieograniczoną władzę.W imię wyznawanej idei walki klasowej stosował jako metodę rządzeniamasowy, paostwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął,według różnych ocen, od kilku do kilku dziesiątków milionów ofiarśmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcieagresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.Jednocześnie powraca, przede wszystkim w Rosji, pogląd o zasługach Stalinadla industrializacji i obrony ZSRR.________________________KPZR- Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
 • 3. Pytania1. Co zyskał Stalin podpisując sojusz z III Rzeszą?
 • 4. Początki władzy StalinaStalin po śmierci Lenina objął władze WKP(b)*. Stalin po kampaniiwizerunkowej został uwielbieniem społeczeostwa. Skutecznym środkiemorganizacji była indoktrynacja* społeczeostwa. Komsomoł (KomunistycznyZwiązek Młodzieży). był najważniejszą z organizacji. Narzędziem Stalina dokierowania poczynaniami partii komunistycznych była równieżMiędzynarodówka Komunistyczna inaczej zwana Kominternem._________________________WKP(b)- Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)Indoktrynacja- proces systematycznego i świadomego wpajania członkom społeczeostwaokreślonej ideologii.
 • 5. Pytania2. Międzynarodówka Komunistyczna była zwanainaczej…
 • 6. Kolektywizacja i industrializacjaW 1927r. Stalin zdecydował się odejśd z NEP-u * i zastąpid go systememopartym na centralnym planowaniu, kolektywizacji i industrializacji.Industrializacja polegała na rozbudowie przemysłu ciężkiego orazzbrojeniowego.Kolektywizacja polegała na zlikwidowaniu prywatnej własności na wsi. Poczym na Ukrainie kolektywizacja przybrała drastyczne skutki do czego doszedłWielki Głód w którym zginęło 6 mln ludzi.________________________NEP oznaczał zmianę polityki gospodarczej rządu radzieckiego z komunizmuwojennego i wprowadzenie bardziej rynkowych mechanizmów gospodarczych.)
 • 7. Pytania3. Wyjaśnij pojęcia industrializacja i kolektywizacja.4. Ile osób zginęło w wyniku „wielkiego głodu”?
 • 8. Konstytucja ZSRRWładze paostwowe podjęły decyzję o zmianie konstytucji w 1935r. Uchwalonaw grudniu 1936r. konstytucja stwierdzała, że w ZSRR budowa komunizmuzostała zakooczona. Władza wykonawcza spoczywała w rękach RadyKomisarzy Ludowych.
 • 9. Pytania5. W którym roku została uchwalona konstytucjaZSRR? (miesiąc i rok)
 • 10. Przygotowania do Wielkiej CzystkiW 1934r. na zjeździe WKP, Stalin ogłosił zwycięstwo gospodarkikomunistycznej nad kapitalistyczną.Wielka czystka, czyli kolejna rozprawa ze wszystkimi, którzy mogli jeszczezagrozid pozycji dyktatora.Narzędziem do realizacji tego był Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych.(NKWD) czyli następca CZEKA (organ czuwający nad bezpieczeostwempaostwa, odpowiedzialnego za represje w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922).
 • 11. Pytania6. Co ogłosił Stalin na zjeździe WKP w 1934r.?
 • 12. Procesy Moskiewskie
 • 13. Pytania7.
 • 14. Wielka Czystka w Armii Czerwonej i w NKWDRozpoczęła się w 1937r i trwała do przełomu 1938 i 1939r. Jedną z pierwszychofiar był Michaił Tuchaczewski. W Wielkiej Czystce życie straciło tez dwóchspośród pięciu marszałków ZSRR. Szacowane jest że w trakcie Wielkiej Czystkizlikwidowano 90% generałów i 80% pułkowników oraz wielu najwyższychoficerów politycznych. Pod koniec Wielkiej Czystki represje dosięgły teżNKWD*._________________________________NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR
 • 15. Pytania8. Jedną z pierwszych ofiar „wielkiej czystki”był…?
 • 16. Wielka czystka w społeczeostwieWielka czystka dotknęła również całe społeczeostwo i szeregowych członkówpartii. Aresztowano od 7 do 8 mln osób, a ok. 8mln skazanych zostałozmuszonych do życia w ciężkich warunkach oraz wykorzystywano ich dociężkich prac fizycznych.Fale czystek zaczęły zanikad na przełomie 1938 i 1939r. Stalin na 18. zjeździeWKP(b) wytknął błędy popełniane przez NKWD.Plan Stalina powiódł się, pozbył się doświadczonych działaczy i dowódcówwojskowych zastępując ich młodymi i mniej doświadczonymi, leczposłusznymi Stalinowi.
 • 17. Pytania9. Ile milionów ludzi zostało zmuszonych do życiaw ciężkich warunkach?
 • 18. SocrealizmSztuka była bardzo ważna dla Stalina. W 1932 powstał Związek Pisarzy ZSRR.Dzieła pisarzy opisywały codzienne życie w ZSRR w pozytywnym świetle.Wkrótce do socrealizmu można było zaliczyd inne sztuki takie jakkinematografia, malarstwo, rzeźby i architekturę. Dzieła miały bydoptymistyczne oraz łatwe do zrozumienia. Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie
 • 19. Pytania10. Jaki związek postał w 1932r.?
 • 20. ZSRR na arenie międzynarodowejStalin chciał wzmocnid pozycję ZSRR na arenie międzynarodowej. Pierwszymkrokiem do tego było zneutralizowanie stosunków z Polską w 1932r.Następnie w 1934r. ZSRR wstąpiło do Ligi Narodów.Później ZSRR poprawiało relacje polityczne z paostwami europejskimi,wspierało ruchy komunistyczne, siły republikaoskie podczas wojny domowejw Hiszpanii, pomagali też Chioczykom w walce z Japooczykami w 1937r.
 • 21. Pytania11. W którym roku ZSRR wstąpiło do LigiNarodów?
 • 22. Prezentacje przygotowali:Marcin TyranowskiKamil SobotkaArek KosteckiIDDZIĘKUJEMY :)

Related Documents