Cum poate literatura să ne ajute să ne înţelegem mai bine pe noi înşine şi lumea din jurul nostru? <ul><li>Care sunt res...
“ Pentru poet fiecare lucru are personalitatea lui şi lirismul înseamnă tocmai dezvăluirea personalităţii latente a lucrur...
Care sunt resursele prin intermediul cărora operele lirice exprimă complexitatea gândurilor şi sentimentelor fiinţei umane...
“ Limba română este la sine acasă o împărăteasă bogată” Mihai Eminescu <ul><li>Care sunt mijloace interne de îmbogăţire a ...
Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului <ul><li>Precizaţi cum s-au format următoarele cuvinte: </li></ul><ul><li>fl...
Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului <ul><li>Construiţi enunţuri cu neologismele: </li></ul><ul><li>fortuit:…………...
Cuvântul şi contextul <ul><li>Construiţi enunţuri în care cuvântul umbră să aibă: </li></ul><ul><ul><li>sens propriu de ...
Sinonime. Antonime. Omonime. Cuvinte polisemantice. Paronimele. Pleonasmul <ul><li>Daţi câte un sinonim şi câte un antonim...
Elemente de fonetică <ul><li>Încercuiţi diftongii şi triftongii din versurile de mai jos: </li></ul><ul><ul><li>Când frunz...
of 9

Prezentarea Evaluarii Pentru Stabilirea Nevoilor Elevilor

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea Evaluarii Pentru Stabilirea Nevoilor Elevilor

  • 1. Cum poate literatura să ne ajute să ne înţelegem mai bine pe noi înşine şi lumea din jurul nostru? <ul><li>Care sunt resursele prin intermediul cărora operele lirice exprimă complexitatea gândurilor şi sentimentelor fiinţei umane? </li></ul><ul><li>Cum putem comunica în mod corect, nuanţat, expresiv? </li></ul>
  • 2. “ Pentru poet fiecare lucru are personalitatea lui şi lirismul înseamnă tocmai dezvăluirea personalităţii latente a lucrurilor. Prin personalitate înţeleg sufletul tainic din lucruri”. Nicolae Manolescu, Aparente paradoxuri despre poezie <ul><li>Chiar şi atunci când scriu versuri originale </li></ul><ul><li>nu fac decât să tălmăcesc. </li></ul><ul><li>Aşa găsesc că e cu cale. </li></ul><ul><li>Numai stihul are un temei </li></ul><ul><li>să se-mplinească şi să se facă floare. </li></ul><ul><li>Traduc întotdeauna. Traduc </li></ul><ul><li>în limba românească </li></ul><ul><li>un cântec pe care inima mea </li></ul><ul><li>mi-l spune, îngânat, suav, în limba ei. </li></ul><ul><li>Lucian Blaga – Stihuitorul </li></ul>
  • 3. Care sunt resursele prin intermediul cărora operele lirice exprimă complexitatea gândurilor şi sentimentelor fiinţei umane? <ul><li>Argumentaţi că versurile poeziei “Stihuitorul ” de Lucian Blaga aparţin unei opere lirice: </li></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><li>Daţi exemple de 5 opere lirice studiate anii anteriori şi precizaţi care sunt sentimentele exprimate de eul liric. </li></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>…………………………………………………………………… </li></ul></ul><ul><ul><li>........................................................................................................ </li></ul></ul><ul><ul><li>……………………………………………………………………… . </li></ul></ul><ul><ul><li>……………………………………………………………………… .. </li></ul></ul>
  • 4. “ Limba română este la sine acasă o împărăteasă bogată” Mihai Eminescu <ul><li>Care sunt mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului? </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>Care sunt mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului? </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………… . </li></ul>
  • 5. Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului <ul><li>Precizaţi cum s-au format următoarele cuvinte: </li></ul><ul><li>florărie……………………………………….. </li></ul><ul><li>împădurit…………………………………….. </li></ul><ul><li>neadevăr…………………………………….. </li></ul><ul><li>luminiş……………………………………… </li></ul><ul><li>astă-vară………………………………......... </li></ul><ul><li>(a) binecuvânta………………………............ </li></ul><ul><li>de pe lângă…………………………………. </li></ul><ul><li>oricine………………………………………. </li></ul><ul><li>B.C.R……………………………………….. </li></ul><ul><li>……………………………………………… . </li></ul><ul><li>Tarom………………………………........................................................................................ </li></ul><ul><li>Bistriţa-Năsăud…………………………… </li></ul><ul><li>Identificaţi cuvintele formate prin schimbarea valorii gramaticale şi explicaţi cum s-au format: </li></ul><ul><li>Plouase des şi mărunt şi de-a lungul drumului se formaseră mici ochiuri de apă în care plumburiul cerului se oglindea trist. </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .............................................................................. </li></ul>
  • 6. Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului <ul><li>Construiţi enunţuri cu neologismele: </li></ul><ul><li>fortuit:………………………………………………………………….. ireal:…………………………………………………………………… editură:……………………………………………………………….....entuziasm:………………………………………………………………pueril…………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>Indicaţi împrumuturile noi şi împrumuturile vechi din lista de mai jos: </li></ul><ul><li>abis, intermezzo, sarailie, talk-show, solitudine, acadea, fasung, finalitate,week-end. </li></ul><ul><li> împrumuturile noi:…………………………………............................ </li></ul><ul><li> împrumuturile vechi ………………………………………………… </li></ul>
  • 7. Cuvântul şi contextul <ul><li>Construiţi enunţuri în care cuvântul umbră să aibă: </li></ul><ul><ul><li>sens propriu de bază…………………………………………... </li></ul></ul><ul><ul><li>sens propriu secundar…………………………………………. </li></ul></ul><ul><ul><li>sens figurat……………………………………………………. </li></ul></ul><ul><li>Alcătuiţi enunţuri în care cuvintele: stea, lumină, (a) urzi, (a) ţese să aibă sens propriu, apoi sens figurat: </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ....................................... </li></ul>
  • 8. Sinonime. Antonime. Omonime. Cuvinte polisemantice. Paronimele. Pleonasmul <ul><li>Daţi câte un sinonim şi câte un antonim pentru cuvintele: </li></ul><ul><li>a cere, singuratic,asemănător………………………………………………… </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>Construiţi enunţuri cu următoarele omonime: arie, liliac, ban: </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>Construiţi 3 enunţuri cu sensurile verbului polisemantic a trece : </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. </li></ul><ul><li>Alegeţi paronimul potrivit: cer temporar / temporal noros; viruos /virtoz al pianului; bazin petrolifer/petrolier; ton glacial/glaciar; opre ră literară / literală. </li></ul><ul><li>Precizaţi cum se numeşte greşeala din enunţul următor şi corectaţi-o: </li></ul><ul><li>Mijloacele mass-media au prezentat ieri ştiri despre recentele descoperiri arheologice. </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… </li></ul>
  • 9. Elemente de fonetică <ul><li>Încercuiţi diftongii şi triftongii din versurile de mai jos: </li></ul><ul><ul><li>Când frunze galbene se-nchid pline de somn </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca nişte pleoape, </li></ul></ul><ul><ul><li>Cât e de bine să vezi peste toamnă </li></ul></ul><ul><ul><li>Plutind aceste flori târzii, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ca nuferii peste mâhnite ape. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al. Baconsky , Imn către florile toamnei </li></ul></ul><ul><li>Despărţiţi în silabe cuvintele : pleoape, plutind, mâhnite, nuferii. </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………………………… ... </li></ul><ul><li>Precizaţi câte litere şi câte sunete au următoarele cuvinte: </li></ul><ul><li>geam………………………………………………………………………………………………. </li></ul><ul><li>închid……………………………………………………………………………………………... </li></ul><ul><li>această…………………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>încet………………………………………………………………………………………………. </li></ul>