Poradenství znamená především zlepšení výkonu a kvality
MAJITELÉ A ŘEDITELÉ FIREM SI KLADOU DŮLEŽITÉ OTÁZKY. TYTO OTÁZKY Z...
2 / 4
MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ PRO PODNIKATELE A MANAŽERY
NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA
 NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, R...
3 / 4
 Jak hodnotit a zefektivnit jejich práci?
 Jak rozpoznat a podporovat ve firmě inovativní leadery?
 Jak se stát a...
4 / 4
ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU
Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti soukromého sektoru, s velkým m...
of 4

NABIDKA PRO SOUKROMY SEKTOR_MCTRITON

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NABIDKA PRO SOUKROMY SEKTOR_MCTRITON

  • 1. Poradenství znamená především zlepšení výkonu a kvality MAJITELÉ A ŘEDITELÉ FIREM SI KLADOU DŮLEŽITÉ OTÁZKY. TYTO OTÁZKY ZÁROVEŇ KLADOU NÁM A MY JIM POMÁHÁME NACHÁZET ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ:  Jakou přidanou hodnotu dáme svým zákazníkům za rok, proč by si měli kupovat od nás? Jak se více odlišit od konkurence?  Jak více prodávat? Jak čelit klesající marži?  Máme dobře nastavené procesy? Kde je prostor pro další snížení nákladů?  Jak co nejlépe využít potenciál našich lidí?  Jak pracovat s firemní kulturou, aby podporovala strategii firmy? SLUŽBY PRO SOUKROMÝ SEKTOR FIRMY - KORPORACE - SVAZY - PROFESNÍ SDRUŽENÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE
  • 2. 2 / 4 MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ PRO PODNIKATELE A MANAŽERY NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA  NAŠIM KLIENTŮM POSKYTUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ, RYCHLE IMPLEMENTOVANÁ DO PRAXE  NAŠI KONZULTANTI BĚHEM SVÉ KARIÉRY ZASTÁVALI VRCHOLNÉ MANAŽERSKÉ POSTY V PRODEJI A VE VEDENÍ FIREM  VŽDY SE VÝRAZNOU MĚROU PODÍLÍME NA IMPLEMENTACI NAVRŽENÝCH KROKŮ – PRACUJEME SPOLEČNĚ S KLIENTY – V TERÉNU  NAŠE PROJEKTY JSOU ZAMĚŘENY NA PODPORU LOKÁLNÍ EKONOMIKY Najímají si nás ambiciózní manažeři a majitelé, kteří chtějí neustále posouvat firmu nebo svůj tým dopředu. Poskytujeme jim chytré nápady a nezaujatý pohled na firmu, které umožní dělat strategická rozhodnutí. Nebo přinášíme ověřené nástroje, postupy a kapacitu na to, aby své záměry zrealizovali rychleji a tím neztratili na dynamice. POTŘEBY NAŠICH KLIENTŮ: MAJITELÉ A ŘEDITELÉ FIREM SI KLADOU DŮLEŽITÉ OTÁZKY. TYTO OTÁZKY ZÁROVEŇ KLADOU NÁM A MY JIM POMÁHÁME NACHÁZET ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ: PŘIDANÁ HODNOTA Jakou přidanou hodnotu dáme svým zákazníkům za rok, proč by si měli kupovat od nás? Jak se více odlišit od konkurence?  Jak se podívat na trh?  Jak stanovit nejvhodnější strategii? Jak identifikovat účinné strategické karty odlišení?  Jak optimalizovat organizační strukturu?  Jak nejlépe firmu řídit a jaké k tomu požívat nástroje? NASTAVENÍ OBCHODU Jak více prodávat? Jak čelit klesající marži?  Máme dobře nastavený obchod?  Jsme dostatečně efektivní v péči o stávající zákazníky a aktivní v získávání nových?  Máme ty správné, namotivované a kompetentní obchodníky?  Jsme dostatečně inovativní? EFEKTIVITA Máme dobře nastavené procesy? Kde je prostor pro další snížení nákladů?  Jsou naše interní procesy nastavené jednoduše?  Jak ještě více snížit náklady?  Co můžeme zlepšit v logistice?  Jak lépe optimalizovat výrobu? LIDÉ Jak co nejlépe využít potenciál našich lidí?  Jak je efektivně motivovat a řídit?  Jak zajistit jejich komplexní a dlouhodobý rozvoj?
  • 3. 3 / 4  Jak hodnotit a zefektivnit jejich práci?  Jak rozpoznat a podporovat ve firmě inovativní leadery?  Jak se stát atraktivním zaměstnavatelem? FIREMNÍ KLUTURA Jak pracovat s firemní kulturou, aby podporovala strategii firmy?  Jak firemní kulturu uchopit a následně měnit požadovaným směrem?  Jak přizpůsobit kulturu nárokům mladých lidí?  Jak budovat kulturu v souladu s digitální revolucí?  Jak udržet vysoký výkon a současně vysokou angažovanost (Effective Working & Well Being)? SLUŽBY V OBLASTI ROZVOJE POTENCIÁLU LIDÍ KARIÉRA VE VAŠICH RUKOU - http://www.mc-triton.cz/KURZY/  Připravujeme pro vás vzdělávací workshopy, kde budete mít příležitost se vice poznat, řídit svou kariéru nebo se inspirovat - největší hodnotu pro zaměstnavatele máte, pokud přicházíte na pozici připraveni a přinášíte něco navíc - čím dříve budete mít promyšleno, kam chcete svoji kariéru směřovat, tím větší máte šanci mít práci svých snů. INSPIRATIVNÍ PROJEKTY  HTTP://WWW.INOVATIVNILEADER.CZ - přihlaste sebe nebo někoho z vašeho týmu na rozvojové business centrum, kde vám ukážeme vaši cestu k inovativnímu leaderovi. Těšíme se na vás také v Akademii pro inovativní leadery.  Angažujeme se v zajímavých a inspirativních projektech - Aliance pro mladé – All for YOUth, Studenti pro Praxi (realizovaný ve spolupráci s organizací IREAS) či v projektu na podporu mladé generace v regionech - Budoucnost tě čeká doma. REFERENCE Pro naše klienty ze soukromého sektoru pracujeme již 26 let. Ročně pracujeme pro zhruba 100 klientů, celkem jich už bylo přes 2000. Mimo jiné našimi zákazníky jsou:
  • 4. 4 / 4 ČLENOVÉ ZÁKLADNÍHO TÝMU Náš tým zahrnuje odborníky s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti soukromého sektoru, s velkým množstvím úspěšně realizovaných projektů. Mimo níže uvedených klíčových členů týmů pracujeme s celou řadou dalších specialistů. Radoslav Tesař, 25 let praxe Je13 let spolumajitelem společnosti M.C.TRITON. Čerpá se svých TOP manažerských zkušeností. Největší zkušenosti získal v pozici náměstka pro ŘLZ v České pojišťovně. Aktuálně se zaměřuje na strategické změny ve firmách a projekty zvyšování výkonu obchodních sítí a koučinku TOP manažerů. Martin Junek, 12 let praxe Zkušenost v projektech zvyšování výkonnosti a produktivity ve výrobních firmách a finančních institucích. Zaměřuje se na restrukturalizaci firem, zvyšování produktivity a snižování nákladů ve výrobě. Petr Janoušek, 20 let praxe V posledních dvou letech koučoval více než 70 manažerů. Předchozí pracovní zkušenost – 14 let generální ředitel firmy Nike pro ČR a SR. Petr Váňa, 25 let praxe ‚9 let v pozici GŘ a předsedy představenstva velké stavební firmy. Následně řízení a realizace projektů v oblasti veřejné správy a zdravotnictví, obchodní činnost. Petr Dlabal, 14 let praxe Získal obchodní a manažerské dovednosti na různých pozicích v oblasti obchodu, logistice a výroby. Věnoval se vedení lidí, hodnocení, motivaci, týmové práci, strategickému řízení, vyjednávání; řízení změn. Působil mimo jiné je výrobní a obchodní ředitel společnosti Jitona. Pavel Vosoba, 30 let praxe V r. 1990 spoluzaložil společnost M.C.TRITON. Specializoval se na exekutivní poradenství a koučink. Nyní se prioritně věnuje business developmentu a projektům v Rusku. Je i úspěšným autorem mnoha knih Lenka Filipová, 18 let praxe V M.C.TRITON pracuje od r. 1997. Několik let řídila tým business development . Od roku 2012 vede tým pro oblast vzdělávání, diagnostiku a hunting. Vadim Petrov, 25 let praxe Konzultant pro HR, marketingu a PR, kouč, moderátor workshopů. Pracoval v mnoha vysokých manažerských a odborných pozicích, věnoval se personalistice, vzdělávání, marketingu a PR. Luděk Lávička, 20 let praxe Senior konzultant pro HR, vzdělávání, hunting Martin Dětka, 17 let praxe lektor a konzultant pro oblasti: obchod, management PARTNEŘI Kontakty: Radoslav Tesař (tesar@mc-triton.cz), Petr Dlabal (dlabal@mc-triton.cz), Lenka Filipová (filipova@mc-triton.cz)

Related Documents